Kondenzované cyklické zlúčeniny ako modulátory receptora GPR40

Číslo patentu: E 16652

Dátum: 26.06.2007

Autori: Yamashita Masayuki, Yasuma Tsuneo, Negoro Nobuyuki, Itou Masahiro

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka farmaceutickej kompozície obsahujúcej kondenzovanécyklické zlúčeniny, ktoré majú modulačný účinok na funkciu receptora GPR 40. Doteraj ší stav techniky0002 Ako agonisty receptora GPR 40 vhodné ako činidlá na profylaxiu alebo liečbu díabetua podobne, boli popísané nasledujúce zlúčeniny.(1) W 02004/041266 opisuje funkciu regulátora receptora GPR 40, ktorý obsahuje zlúčeninu, ktorá má aromatický kruh a skupinu schopnú uvoľňovať katíón.(2) WO 2004/ 106276 opisuje zlúčenínu reprezentovanú nasledujúcim vzorcom (I)kde Ar je prípadne substituovaná cyklická skupina kruh A je prípadne substítuovaný kruh (kruh by nemal byť tiazol, oxazol, ímidazol a pyrazol)Xa a Xb sú každý bud väzba alebo linker s 1 až 5 atómamí V hlavnom reťazcí Xc je O, S, SO alebo S 02kruh Bje 5- až 7-členný kruh Xd je väzba, CH alebo CHz a R 1 je prípadne substituovaná hydroxy skupina.(3) WO 2005/063729 opisuje zlúčeninu reprezentovanú nasledujúcim vzorcom (I)R 1, R 3, R 4 a R 5 sú každý buď atóm vodíka, atóm halogénu, prípadne substituovaná uhľovodíková skupina alebo prípadne substituovaná hydroxylováskupinaR 10 a R sú každý atóm vodíka, atóm halogénu alebo CH alkoxy skupinaR je prípadne substituovaná hydroxy skupina alebo prípadne substituovaná aminoskupinaR 2 je atóm halogénu, nitro skupina, prípadne substituovaná uhľovodíková skupina, prípadne substituovaná hydroxy skupina, prípadne substituovaná aminoskupina, prípadne substituovaná merkapto skupina, prípadne substituovaná acylová skupina alebo prípadne substituovaná heterocyklická skupina-W 1-N(R°)-W 2- (kde W a W 2 sú každý bud väzba alebo prípadne substituovaná C 1. 3 alkylénová skupina, a R 6 je atóm vodíka, prípadne substituovaná acylová skupina alebo pripadne substituovaná uhľovodíková skupina), akruh S 1 je prípadne ďalej substituovaný substituentom alebo substituentmi vybranými zo súboru zahŕňajúceho atóm halogénu, prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, pripadne substituovanú hydroxy skupinu, a prípadne substituovanú aminoskupinuza predpokladu, že R 1 a R 3 by nemali byť súčasne H.0003 Avšak, žiadny z dokumentov, konkrétne neopisuje zlúčeniny podľa predloženého vynálezu.0004 Ako dihydrobenzofuránové zlúčeniny použiteľné ako syntetické medziprodukty, boli(2) Helvetica Chimica Acta (1982), 65(6), 1837-1852 opisuje optické štiepenie 7 metoxy-3 -(karboxymetyl)-2,3-dihydrobenzofuránu(3) WO 01/ 14358 opisuje optické štiepenie 3-(karboxymetyl)-2,3-dihydrobenzofuránu0005 Predkladaný vynález si kladie za cieľ poskytnúť farmaceutické kompozície obsahujúce kondenzované cyklické zlúčeniny, ktoré majú modulačný účinok na funkciu receptora GPR 40 a ktoré sú vhodné ako činidlá na profylaxiu alebo liečenie diabetu a podobne.0006 Vynálezcovia tohto vynálezu intenzívne vykonávali rôzne štúdie a zistili, že zlúčeniny reprezentované nasledujúcim vzorcom (I) majú nečakane vynikajúcu agonistickú aktivitu receptora GPR 40, vykazujú lepšie vlastnosti ako farmaceutické prípravky, ako je stabilita a podobne, a to najmä nízku toxicitu, a vykazujú dobrú farmakokinetilcu, ako je udržateľnosť V krvi a podobne, na základe svojej špecifickej chemickej štruktúry, a preto môžu byť bezpečné a vhodné farmaceutické prostriedky na profylaxíu alebo liečbu patológie alebo ochorenísúvisiacich s GPR 40 receptorom u cicavcov, čo malo za následok dokončenie predloženého vynálezu. 0007 V súlade s tým sa predkladaný vynález týka1 Farmaceutickej kompozície, obsahujúcej zlúčeninu reprezentovanú vzorcom (I)R 1 je Rő-soz- (kde R 6 je cl., alkyl), X je väzba alebo dvojväzbová uhľovodíková skupinaR 2 a R 3 sú rovnaké alebo rôzne a každý predstavuje atóm vodíka, atóm halogénu,prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu alebo prípadne substituovanú hydroxyR 4 a R 5 sú rovnaké alebo rôzne a každý predstavuje C 145 alkylovú skupinu prípadne substituovanú hydroxy skupinou alebo skupinamikruh A je benzénový kruh, prípadne ďalej majúci substituent(y), vybrané z atómu halogénu, prípadne substituovanej uhľovodíkovej skupiny, prípadne substituovanej hydroxy skupiny a prípadne substituovanej aminoskupínyY je väzba alebo CHZ aR je prípadne substituovaná hydroxy skupina, alebo jej soľ v kombinácii s inhibítorom dipeptidylpeptidázy IV, ínzulínovým prípravkom, funkčnýrn modulátorom PPAR, inhibítorom (x-glukozidázy, biguanidom,sulfonylmočovinou, mitiglinidom alebo jeho hydrátom vápenatej solí alebonateglinidom. 2 Farmaceutickej kompozície podľa bodu 1, kde X je C 1.6 alkylénová skupina.3 Farrnaceutickej kompozície podľa bodu l, kde R 2 a R 3 sú rovnaké alebo rôzne akaždý predstavuje atóm vodíka, atóm halogénu alebo CH alkylovú skupinu.4 Farmaceutickej kompozície podľa bodu l, kde R 4 and R 5 sú rovnaké alebo rôzne a5 Farrnaceutickej kompozície podľa bodu 1, kde kruh A je nesubstítuovaný benzénový kruh.6 Farmaceutickej kompozície podľa bodu 1, kde kruh B je tetrahydroñąrán. 7 Farmaceutíckej kompozície podľa bodu 1, kde Y je CH 2. 8 Farmaceutickej kompozície podľa bodu 1, kde R je hydroxy skupina.9 Farmaceutickej kompozície podľa bodu l, kde zlúčenina reprezentovaná vzorcom

MPK / Značky

MPK: A61P 3/10, A61K 31/192, C07D 409/12

Značky: cyklické, receptora, kondenzované, gpr40, zlúčeniny, modulátory

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/127-e16652-kondenzovane-cyklicke-zluceniny-ako-modulatory-receptora-gpr40.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kondenzované cyklické zlúčeniny ako modulátory receptora GPR40</a>

Podobne patenty