Batoh čelne prístupný užívateľovi bez potreby jeho zvesenia

Číslo patentu: E 8068

Dátum: 27.08.2005

Autor: Mařík Libor

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Batoh čelné prístupný užívateľovi bez potreby jeho zveseniaVynález sa týka batohov pre turistiku a kempovanie alebo nosenia fotoaparátov, školskej výbavy alebo iného výstroj a.Typický batoh je vak s uzáverom a dvoma ramennými popruhrni, ktoré sú zavesené cez ramená tak, že váha batohu je rozložená na ramená a batoh je nesený na hornej časti chrbta. Každý ramenný popruh je pripojený blízko horného a spodného rohu batohu a tvorí akúsi slučku medzi popruhom a batohom, ktorou sa prestrčí paža užívateľa. Ramenné popruhy sú spravidla vyrobené z vypchatého - vypodloženého materiálu a nylonovej tkaniny, aby bolo nesenie váhy batohu pohodlnejšie pre užívateľove ramená.Výhodné je použitie dvoch ramenných popruhov oproti zaveseniu batohu cez jedno rameno, pretože váha nákladu je rozložená medzi obe ramená a tým umožňuje ľahšie znášať ťažký náklad po dlhú dobu. J ednoramenný popruh batohu, taký ako je štýl kuriérskeho batohu neprináša ani túto, ani iné výhody.Hlavnou nevýhodou používania dvoch ramien popruhov a nosenia batohu na chrbte je,že batoh nie je prístupný, ak je nesený. Inak povedané, prístup k obsahu batohu vyžaduje zvesenie aspoň jedného ramenného popruhu.Zo stavu techniky je známy batoh opísaný V spise WO 94/ 15496. Batoh zahŕňa prvý ramenný popruh prebiehajúci od prvého upevnenia k tretiemu upevneniu na bremene a druhý ramenný popruh, prebiehajúce od druhého upevnenia k štvrtému upevneniu na bremene. Druhý ramenný popruh je odpojiteľný od štvrtého a môže potom byť pripevnený k piatemu upevneniu na prvom ramennom popruhu. Prvý ramenný popruh je vybavený odopínateľnou/ zapínateľnou rozširovacou sekciou pre prvú a druhú účinnú dĺžku. Batoh umožňuje prehodiť náklad okolo chrbta užívateľa do polohy vpredu, V ktorej je prístupnej ší. Dokument W 094/15496 opisuje vynález, ktorého hlavným cieľom je vyriešiť batoh, ktorého popruhy možno prispôsobiť pre všetky možné dĺžky, pre všetky možné veľkosti. Konštrukcia batohuje úplne podriadené tomuto účelu. Možnosť prehodenia batohu okolo chrbta uživateľa dopreduneznamená, že batoh môže byť V tejto polohe nosený a byť ľahko prístupný.Dokument WO 2005/027685 opisuje zariadenia na nosenie najmä pre športovcov, ako sú bežci, korčuliari, turisti a mladí, módy dbajúci, zákazníci. Zariadenie na nosenie zahŕňa nasledujúce dve slučky, ktore príslušne obopínajú každá hornú časť ramena/ ramená užívateľa a spojovacie pás, ktorý sa nachádza medzi týmito dvoma slučkami. Cieľom vynálezu je vyriešiť ľahké, nezvyčajne spoľahlivé zariadenie na nosenie. Toto je dosiahnuté vďaka skutočnosti, že aspoň jedna z častí zariadenia na nosenie obsahuje aspoň vrecko a/ alebo ñxačný prvok. Spojovací pás je výhodne vytvorený ako pás, ktorý je položený okolo zátylku.Dokument WO 2005/027685 v skutočnosti neopisuje batoh. Týka sa zariadenia na nosenie, ktorého hlavnou podstatouje poskytnúť čo najväčší počet rôznych druhov vreciek a súčasne byť čo najpohodlnej ší a čo naj ľahší. Prehodiť zariadenie na nosenie z chrbta do polohy vpredu nemá zmysel. Vrecká sú umiestnené všade, najmä V oblasti ramien zariadenia na nosenie.Batoh podľa vynálezu poskytuje prinajmenšom niekoľko výhod oproti doterajšiemu stavu. Po prvé, obsah batohu môže byť sprístupnený užívateľovi, bez toho aby ho zvesil. Po druhé, pretože podľa popisu vynálezu je batoh stále upevnený na užívateľovi aj pri sprístupnení obsahu batohu, môže tým byť obmedzená možnosť krádeže batohu alebo jeho obsahu. Po tretie, sprístupnenie obsahu batohu môže byť oveľa jednoduchšie a vyžaduje menší priestor, pretože nasadenie a zvesenie batohu je často ť ažkopádna procedúra,vyžadujúca roztiahnutie rúk, naklonenie sa, predklon alebo iné zohnutie sa, medzitým odobranie ramenných popruhov z chrbta jedného po druhom. Batoh podľa vynálezu môže byt veľkou výhodou pre užívateľov batohu v stiesnených podmienkach, ked je obklopený mnohými ľuďmi alebo inými prekážkami, napríklad v preplnenom vlaku. Za štvrté,sprístupnenie obsahu batohu môže byt značne urýchlene. Za piate, na rozdiel od štýlu kuriérskeho batohu s jediným ramenným popruhom, rozloženie váhy na obidva ramennépopruhy umožňuje pohodlnejšie nesenie nákladu.Vynález je vylepšením doteraz známych batohov, ktore umožňuje uživateľovi preskupiťpopruhy, keď je batoh nesený a presunúť batoh dopredu a umožniť prístup k jeho obsahu.Batoh zahŕňa prvý základný ramenný popruh, druhý základný ramenný popruh, pásový popruh a vedľajší ramenný popruh. Prvý základný ramenný popruh má dva segmenty a tohorný segment, ktorého prvý koniec je spojený batohom v blízkosti jeho vrchu a spodný segment, ktorého prvý koniec je spojený s batohom blízkosti jeho spodku. Druhé konce segmentov sú spolu spojené odnímateľným spôsobom. Vedľajší ramenný popruh je pripevnený k druhému základnému ramennému popruhu.V jednom aspekte vynálezu je vedľajší ramenný popruh svojím prvým koncom pripevnený k spodnej časti druhého základného ramenného popruhu a druhým koncom k hornej časti tohto druhého základného ramenného popruhu, čím vytvára širokú slučku pre pažu uživateľa. Vedľaj ší ramenný popruh je ďalej vybavený pásovým popruhom, k nemu pripojeným prvým koncom a odnímateľným pripojením k druhému základnému popruhu svojím druhým koncom. A konečne, vedľajší ramenný popruh ďalej obsahuje spojovacie prostriedky pre pripojenie druhého základného ramenného popruhu, aby zostal V rovnobežnom spojení s vedľajším ramenným popruhom, keď je batoh na chrbte užívateľa.Spoj ovacími prostriedkami môžu byť výhodne klipsa, perový uzáver alebo spona,pracka.V ďalšom aspekte vynálezu zahŕňa batoh držadlo, pripevnené ku druhému koncu horného segmentu prvého základného ramenného popruhu a spínací mechanizmus na zadnej časti batohu. Druhé konce homého a spodného segmentu prvého základného ramenného popruhu sú odnímateľne spojené sponou, prackou.Vynález sa tiež týka spôsobu, ako sa užívateľ dostane k obsahu batohu, keď umiestni pásový popruh okolo pásu a pripne pásový popruh sponou k druhému základnému ramennému popruhu. Potom odopne oba segmenty prvého základného ramenného popruhu,uchopí držadlo na hornom segmente prvého základného ramenného popruhu, hneď potom prehodí prvé základné ramenný popruh cez rameno z jednej strany na druhú, takže prvý základný ramenný popruh a potom batoh sám sa prenesie dopredu, pred uživateľa. V tejto chvíli možno batoh uchopiť, otvoriť a jeho obsah alebo pripevnenie je tak sprístupnené.Opačným pohybom uvedie batoh späť do normálnej polohy nesenia.Prehľad obrázkov na gýkresochNa obr. l je nakreslený príklad vyhotovenia batohu podľa vynálezu pri používaní uživateľom.Na obr. 2 je nakreslený príklad vyhotovenia batohu podľa vynálezu pri používaní užívateľom.Na obr. 3 je nakreslený príklad vyhotovenia batohu podľa vynálezu v čelnom pohľade. Na obr. 4 je nakreslený príklad vyhotovenia batohu podľa vynálezu v bočnom pohľade.Typický batoh a jeho ramenné popruhy sú približne symetrické. Pre zjednodušenie znázorňujú obrázky a ich vysvetlenie určité alternatívne vyhotovenie alebo doplnenie na jednom alebo ďalšom popruhu. Rovnaké úpravy môžu byť reverzné, takže môžu byť na druhej strane batohu, ako sú opísané alebo nakreslené V tomto príklade vyhotovenia. Vynález nie je obmedzený na alternatívy opísané na jednej strane batohu alebo na druhej. Takže ľavostranná alebo zrkadlovo obrátená verzia rovnakého batohu môže byť vyhotovená prevrátením opísaných zmien.Ako je vyššie opísané, základný batoh pozostáva z vaku, ktorý môže byť uzatvorený zdrhovadlom alebo inak, pozdĺž ramenných popruhov, jedným pre každé rameno,pripevneným na každej strane vaku. Ramenné popruhy bývajú spravidla podložené.Každý ramenný popruh je zvyčajne vyrobený z dvoch samostatných kusov vypodloženého homého segmentu, ktorý je trvale pripevnený k homej časti batohu a spodného segmentu, ktorý je trvale pripevnený k spodnej časti batohu. Spravidla sú popruhy vyrobené z dvoch spojených segmentov nylonovej tkaniny, spojených tak, aby užívateľ mohol nastaviť tesnosť ramenných popruhov a segmenty sa pritom nedali ľahko oddeliť. Každý ramenný popruh, ak je pripevnený k batohu, tvorí slučku, do ktorej užívateľ zasunie pažu.V prvom príklade uskutočnenia vynálezu je prvý základný ramenný popruh l pozmenený. Oba segmenty g, g tohto základného ramenného popruhu l sú spojené pomocou spony 1 Q. Tieto spony Q sú známe a sú bežne používajú V kempingový výbave. Ak to nie je potrebné z iného dôvodu, dáva sa prednosť tzv. rýchlospone. V tomto vyhotovení podľa vynálezu môže byť tiež použitá spona s prostriedkami pre nastavenie dĺžky popruhu a je výhodné pri používaní batohu utiahnuť ramenný popruh k telu. Spona umožňuje užívateľovi rýchlo a ľahko odopnúť a zase zapnúť homej segment 2 prvého základného ramenného popruhu l od spodného segmentu 3 a zase k nemu, takže možno vykonať manipuláciu,potrebnú k prístupu do batohu.Spojenie segmentov prvého základného ramenného popruhu l možno tiež vykonať pomocou pracky, spony, spojky alebo iným bežným mechanizmom pre spájanie popruhov. V oblasti odevného priemyslu a športového tovaru je známych veľa takých mechanizmov.K prvému základnému ramennému popruhu l je nad spojkou, ktorá spája homý segment z a spodný segment 3 prvého základného ramenného popruhu l, pripevnené výhodne držadlo 2.Toto držadlo 2 umožňuje užívateľovi udržať na sebe ľahšie prvý základný ramenný popruh l,

MPK / Značky

MPK: A45F 3/04

Značky: zvesenia, prístupný, čelně, užívateľovi, potreby, batoh

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e8068-batoh-celne-pristupny-uzivatelovi-bez-potreby-jeho-zvesenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Batoh čelne prístupný užívateľovi bez potreby jeho zvesenia</a>

Podobne patenty