Vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre klimatizačný systém

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre klimatizačný systém0001 Predkladaný vynález sa týka vyrovnávača prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre0002 V klimatizačných a chladiacich technológiách sú používané ventilátory axíálneho typu,keď je to nevyhnutné, na generovanie vzdušných prúdov vyznačujúcich sa vysokým pomerom prietok/tlak, napr. ak majú byť prenesené veľké množstvá vzduchu cez krátke trasy alebo majú prejst cez prostriedky, ktoré majú vysoké straty (ako napríklad vysoko účinný filtračný systém).0003 Prevádzka voľného axiálneho rotora, znázomená schematicky na obrázku l generuje dva objemy A aB pri rozdielnych tlakoch, ktoré sú rozdelené pásom C podobným disku, aktorý obmedzuje rotor v jeho rotačnom pohybe.0004 Tento zjednodušený diagram prezrádza prvé základné obmedzenie všeobecného axiálneho ventilátora, napr. parazitická recirkulácía vzduchu ktorá nastáva na celom obvodedisku vytvorenom rotáciou rotora.0005 Jedno z obmedzení sa ukázalo pri použití axiálnych ventilátorov na distribúciu0006 Toto je jeden z dôvodov prečo axíálne ventilátory sú hlavne používané v odsávacommóde, pretože spôsob, akým sa vytvára vzdušný prúd je dôležitým obmedzením pre aplikáciu.0007 V praxi sú ventilátory usporiadané tak, aby aspirovaný vzduch zvrchu poháňali smeromdolu, vytvárajúc prúd vzduchu, ktorý má tvar rozširujúcej kónickej špirály.0008 Geometrické charakteristiky profilu tvoreného uvedeným prúdom závisia nakonštrukčných charakteristikách rotora a od rotačných podmienok0009 Ďalej, prítomnost centrálneho motora s ohľadom na rotor vytvára druh vzostupnej centrálnej recirkulácie, napr. spätný chod rotora, ktorý uľahčuje kónické rozšírenie zostupného0010 Vyrovnávače prúdenia, ktoré sú V súčasnosti komerčne známe sú projektovane tak, žemajú zostupné usporiadanie rotorov voči prúdu, ktorý je tak cylindrický ako to je možné0011 Tieto vyrovnávače môžu byť rôznych druhov.0012 Prvý typ vyrovnávača zahrnuje vyrovnávače vybavené mriežkou s úplne jemným okom0014 Druhý typ vyrovnávača zahrnuje vyrovnávače vybavené statickou súpravou lopatiek, ktoré spolupracujú s lopatkami rotora axiálneho ventilátora, s ktorými sú spojené.0015 Druhý typ vyrovnávača, aj keď je lepší než ten prvý, môže byť veľmi objemný, ale čo je najdôležitejšie vo všeobecnosti veľmi drahý, pretože profil lopatiek musí byť navrhnutý a postavený presne tiež podľa profilu lopatiek rotora ventilátora.0016 Ďalej snaha o dizajn pri výrobe týchto vyrovnávačov so statickými lopatkami vedie kriešením-n srovnakým základným problémom ako uventilátorov, ktorých prúd bolnajvhodnejší, a sú preto optimalizované na určitý rotačný stav.0017 Klimatizačná jednotka nainštalovaná na strop, vybavená aspoň jedným axiálnymventilátorom, ktorý je zostavený tak, aby pracoval pri aspirácii vzduchu z hora na účel posunúťvzduch dole, tiež vytvára prúd vzduch, ktorý má kónický špirálový tvar, ako bolo opísané0018 Problém týchto klimatizačných jednotiek je preto vyriešený orientáciou prúdu vzduchu,ktorý sa vyskytuje dolu.0019 Vzhľadom na kónické rozšírenie prúdu arecirkuláciu spôsobenú centrálnou polohoumotora rotora uvedené kónické otvorenie redukuje penetráciu chladného vzduchu do nižšíchvrstiev chladeného objemu auľahčuje zmiešame vrstiev vzduchu pri rozdielnych teplotách, redukuje efekt rozvrstvenia, ktorý je všeobecne požadovaný a vyhľadávaný pre kontrolované0020 Pre tieto klimatízačné jednotky je preto nevyhnutné získať prúd vzduchu, ktorý je koncentrovaný tak, ako je to len možné, že celý prúd generovaný axiálnym ventilátorom sa dostane do nižších vrstiev chladeného objemu, redukovať recirkulácie azlepšiť distribúciuchladu, vyrovnať prúd najmä horizontálne a vrstviť prúd vertikálne.0021 Ďalší problémom týchto klimatizačných jednotiek s axiálnym ventilátorom s klesajúcim vertikálnym účinkom je uvedená parazitická recirkulácia vzduchu, ktorá nastáva na celomobvode disku vytvorenom rotáciou rotora.0022 Táto recirkulácie v skutočnosti znižuje účinnosť uvedenej klimatizačnej jednotku a následne má negatívny účinok tiež na iné pridružené zariadenia, take ako diaľkové ovládanieklimatizačných jednotiek, vodou chladené jednotky s kondenzáciou vzduchu a podobne.0023 US 2004/228728 obsahuje ventilátor na chladenie počítača, v ktorom centrálny rotorový blok je pripojený na domový ventilátor prostredníctvom množstva tenkých radiálnych lopatiek. Takýto centrálny blok je umiestnený do vnútra domového ventilátora s ohľadom na doterajší stav techniky, na dosiahnutie úplne centrálnej prúdovej zóny tiež viac menej vo vnútri0024 Cieľ predkladaného vynálezu je poskytnúť vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory najmä pre klimatizačné systémy, ktorý je schopný vyriešiť nedostatky známych typov0025 Vrámci tohto cieľa je predmetom predkladaného vynálezu poskytnúť vyrovnávač prúdenia, ktorý je schopný redukovat vyššie uvedené problémy spojené so správnou prevádzkou klimatizačnej jednotky namontovanej na strope svertikálnym axiálnym0026 Ďalším predmetom predpokladaného vynálezu je poskytnúť vyrovnávač, ktorý limituje parazítické recirkulácie vzduchu, poskytne vzdušný prúd, ktorý pochádza z axiálnehoventilátora menej kónickým než vzdušné prúdy, ktoré existujú u známych typov vyrovnávača.0027 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť vyrovnávač prúdenia, ktorý zlepšuje rozvrstvenie vzduchu v uzavretom priestore, v ktorom klimatizačná jednotka spolu s0028 Ďalším predmetom predkladaného vynálezu je poskytnúť vyrovnávač prúdenia, ktorýmôže tiež byť aplikovaný do klimatizačných jednotiek, ktoré už existujú a sú už V prevádzke.eho vynálezu je poskytnúť vyrovnávač prúdenia pre0029 Ďalším predmetom predkladan ktorý môže byť lacno vyrobený známymiaxiálne ventilátory najmä pre klimatizačné systémy, systémami a technológiami.0030 V súlade s vynálezom je poskytnúť vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory najmäpre klimatizačné systémy, ako je definovaný v pripojených nárokoch.0031 Ďalšie charakteristiky a výhody vynálezu budú lepšie pochopiteľne znasledujúcehodetailného opisu týchto preferovaných, ale nie výhradných uskutočnení, ilustrovaných na nielimitujúcom príklade V priložených obrázkoch, kde Obrázok 1 je schematický pohľad na prevádzku voľného axiálneho rotora.Obrázok 2 je čelný pohľad na axiálny ventilátor, na ktorý je aplikovaný vyrovnávač podľaObrázok 3 je bočný pohľad na axiálny ventilátor, na ktorý je aplikovaný vyrovnávač podľaObrázok 4 je bočný pohľad na záznam správania prúdu vzduchu vytvoreného axiálnymObrázok S je bočný pohľad na záznam správania prúdu vzduchu vytvoreného axiálnymventilátorom vybaveným vyrovnávačom podľa vynálezu.Obrázok 6 je pohľad na druhé uskutočnenie vyrovnávača podľa vynálezu.Obrázok 7 je pohľad na tretie uskutočnenie vyrovnávača podľa vynálezu.0032 S odkazom na obrázky, vyrovnávač prúdu pre axiálne ventilátory najmä preklimatizačné systémy v súlade svynálezom je všeobecne označený vzťahovou značkou 10v jeho prvom uskutočnení, ktoré je znázomené na obrázkoch 2 až 5.0033 Vyrovnávač 10 sa skladá z množstva plochých naklonených stien, z ktorých tri l la, 11 b, llc sú znázomené na obrázku 2 ako príklad avytvárajú v podstate profil podobný hviezde

MPK / Značky

MPK: F04D 25/02, F04D 29/40

Značky: najmä, prúdenia, ventilátory, axiálně, systém, vyrovnávač, klimatizačný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e5316-vyrovnavac-prudenia-pre-axialne-ventilatory-najma-pre-klimatizacny-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyrovnávač prúdenia pre axiálne ventilátory, najmä pre klimatizačný systém</a>

Podobne patenty