Ponorná sonda pre kovové taveniny

Číslo patentu: E 4844

Dátum: 07.09.2006

Autori: Truyen Jos, Claes Jean, Cappa Guido, Knevels Johan

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

EP 1 762 834 B 1 01-3159-O 8-Če Ponornâ sonda pre kovové taveniny Oblast techniky Vynález sa týka ponornej sondy s telesom sondy vykazujúcim pozdĺžnu os a vonkajší povrch obklopujúci pozdĺžnu os, pričom časť vonkajšieho povrchu vykazuje v obvodovom smere okolo pozdĺžnej osi sa rozkladajúce vzorkové prvky, ktoréTakéto ponorné sondy sú známe z US 5,435,196. Tu je opísaná sonda na odber troskových vzoriek. Teleso sondy vykazuje nosnú rúrku, okolo ktorej je usporiadaná prstencová štruktúra zo zrolovaného drôtu. Prstencová štruktúra je v pozdĺžnom smere pohyblivá a má na nej pri ponorení sondy do kovovej taveniny zostat priľnutá troska usporiadaná na kovovej tavenine. Troska potom môže byt po vytiahnutí sondy z taveniny analyzovaná. V závislosti na viskozite trosky je priľnuté množstvo viac alebo menej veľké, takže podľa okolností môžebyć pre analýzu k dispozícii príliš málo trosky.Z JP 14805/80 a JP 24456/74 sú známe podobné Vzorkovače. V US 5131633 A je opísaný tyčový vzorkovač, u ktorého má vzorka trosky zostať priľnutá na pláštovej ploche tyče. Z JP 11-304669 je známy další troskový vzorkovač. Vzorkovačepre vzorky pôdy sú známe z US-A~ 5 411 103.vynález si kladie za úlohu vylepšiť známe sondy a umožniťefektívny odber vzoriek trosky.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi nezávislého nároku. Výhodné vytvorenia sú uvedené v závislých nárokoch. Tým, že okolo vzorkovacích prvkov je usporiadaná ochranná vrstva, ktorá je v kovovej tavenine alebo troske rozpustná alebo spáliteľná, dosahuje vrstva trosky ležiacej na kovovej tavenine vzorkovacie prvky až s istým oneskorením. Pritom sa s prekvapením ukázalo, že práve tým je uložené dostatočné množstvo trosky a na analýzu tak môže byť k dispozícii dostatočne veľká vzorka. Ochranná vrstva bráni tomu, aby sa trosková tavenina dostala príliš rýchlo na vzorkovê prvky a mohla tieto poškodiť, skôr ako by bolo teleso sondy z troskovej taveniny vytiahnutê. Predovšetkým sa to ukázalo ako výhodné u ponorných sond, ktoré prídavne obsahujú senzory a/alebo vzorkové komory, lebo takto uskutočňované meranie alebo odber vzoriek trvá o niekoľko sekúnd dlhšie ako odber vzoriek trosky. Ochranná vrstva je účelne vytvorená z lepenky alebo papiera. Predovšetkým môže byť vytvorená rúrkovito. Vzorkové prvky vykazujú rovný alebo konkávny povrch, odvrátený od ponorného konca telesa sondy. Pritom sa rozkladá rovný alebo konkávny priebeh V radiálnom smere. Vzorkovê prvky môžu byť vytvorené ako okolo pozdĺžnej osi obežněho kotúča alebo na spôsob závitu z pásu, navinutêho okolo pozdĺžnej osi. Rovný alebo konkávny povrch je sklonený k pozdĺžnej osi V smere konca telesa sondy opačnêho k ponornému koncu. Uhol zovretý medzi týmto povrchom a pozdĺžnou osou môže s výhodou ležať medzi 45 ° a 90 °. Pri ponorení alebo po rozpustení ochrannej vrstvy vteká troska na tieto vzorkové prvky, priľne tam a môžebyť po vytiahnutí ponornej sondy z taveniny odobratá. Nato súVzorkové prvky sú účelne z ocele, hrúbka steny môže byt menej ako 1 mm. Vzorkové prvky sú s výhodou vytvorené ako samostatná časć telesa sondy a pozostávajú z iného materiálu ako ostatné časti telesa sondy, teda napríklad z ocele, zatiaľ čo ostatná časť telesa sondy Inôže byt vytvorená z lepenky. Teleso sondy je účelne vytvorené rúrkovité. Na ňom alebo v ňom môže byt usporiadaný najmenej jeden senzor alebo vzorkovač pre kovovú taveninu. Vzorkovacie prvky sú vytvorené ako jeden alebo viac v smere pozdĺžnej osi vzájomne za sebou usporiadaných prstencových prvkov, čím je umožnená ľahšiaVynález je teda vyznačený tým, že vzorkovê prvky vykazujú od ponornêho konca telesa sondy odvrátený rovný alebo konkávny povrch, ktorý je sklonený k pozdlžnej osi v smere konca telesa sondy opačného k ponornému koncu. Vzorkové prvky môžu byt taktiež pre toto uskutočnenie s výhodou vytvorené z ocele,môžu byt vytvorené ako samostatná čast telesa sondy z iného materiálu ako ostatná čast telesa sondy a sú vytvorené ako jeden alebo viac v smere pozdĺžnej osi vzájomne za sebou usporiadaných prstencových prvkov. Ostatná časť telesa sondy môže byt vytvorená z lepenky, pričom teleso sondy je taktiežPrehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladuObr. 1 ponornú sondu podľa vynálezu V rezeObr. 2 jednotlivé znázornenie vzorkových prvkovObr. 4 možné vytvorenie vzorkových prvkov.Ponorná sonda vykazuje teleso i sondy, ktoré je tvorené z dvoch cez seba nasunutých lepenkových trubičiek g g. Vonkajšia lepenková trubička g pozostáva z dvoch dielov,ktoré sú usporiadané v pOZdĺŽnOUl smere za sebou. a vykazujú medzi sebou odstup, takže na obvode telesa ł sondy vznikne široká drážka 3. V tejto drážke g sú usporiadané vzorkovacie prvky Ž. Vzorkovacie prvky Ž sú vytvorené ako ploché krúžky,ktoré sú zahnuté smerom nahor, takže sa v nich môže zbierat troska. Okolo vzorkovacích prvkov Ě je usporiadaná asi 1 až 5 mm hrubá ochranná vrstva z lepenky. Ochranná vrstva 5 sa pri ponorení ponornej sondy do taveniny rozpustí, takže sa troska dostane k vzorkovacím prvkom a zostane na nich. priľnutá. Teleso ł sondy vykazuje ponorný koniec, na ktorom je usporiadaná ponorná hlava §. V ponornej hlave Ě sa nachádza vzorková komora Z na odber vzoriek oceľovej taveniny usporiadanej pod vrstvou trosky. Oceľová tavenina vteká vtokovou trubičkou § do vzorkovej komory Z. Otvor vtokovej trubičky g je chránený lepenkovou čiapočkou 2. Táto lepenková čiapočka 9 vtokový otvor vtokovej trubičky 8 v oceľovejNa obr. 2 sú znázornené vzorkovacie prvky 3. Sú usporiadané prstencovito vzájomne za sebou na oceľovej rürkelg. Vzorkovacie prvky 3 samotné sú rovnako vytvorené z ocele.

MPK / Značky

MPK: G01N 1/12

Značky: taveniny, ponorná, kovové, sonda

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e4844-ponorna-sonda-pre-kovove-taveniny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ponorná sonda pre kovové taveniny</a>

Podobne patenty