Fakoemulzifikačná špička

Číslo patentu: E 4116

Dátum: 10.02.2006

Autori: Dacquay Bruno, Boukhny Mikhail, Chon James

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje všeobecne k oblasti fakoemulzifikácie a zvlášť k torzným fakoemulzifikačným rezným špičkám.0002 Ľudské oko V najjednoduchších podmienkach funguje tak, že poskytuje videnie pomocou prenosu svetla cez čiru vonkajšiu časť nazývanú rohovka, a zaostrením obrazu prostredníctvom šošoviek na sietnici. Kvalita zaostreného obrazu závisí na mnohých faktoroch vrátane veľkosti a tvaru oka a transparentnosti rohovky a šošoviek.0003 Pokiaľ vek alebo ochorenie spôsobi, že sa šošovky stanú menej transparentnými, videnie sa zhorší z dôvodu oslabenia svetla, ktoré môže byť prenesené na sietnicu. Táto nedostatočnosť šošoviek oka je medicínsky známa ako katarakta. Akceptovanou pascou tohto stavu je chirurgické odstránenie šošoviek a nahradenie funkcie šošoviek vnútroočnými šošovkami IOL.0004 V Spojených štátoch je väčšina šošoviek s kataraktou odstraňovaná chirurgickou technikou, nazývanou fakoemulzifikácia. Počas tohto postupu je do chorej šošovky vložená tenká fakoemulzifikačná rezná špička a tá je ultrazvukovo rozvibrovaná. Vibrujúcu šošovku skvapalňuje alebo emulguje takým spôsobom, že šošovka môže byť vysatá von z oka. Hneď ako je chorá šošovka odstránená, je nahradená umelou šošovkou.0005 Typické ultrazvukové chirurgické zariadenie vhodné pre očné procedúry sa skladá z ultrazvukom poháňaného násadca,pripojenej reznej špičky, výplachovej trubice a elektronickej riadiacej konzoly. Zostava násadca je pripojená k riadiacej konzole pomocou elektrického kábla a pružnej hadice. Cezelektrický kábel mení konzola úroveň výkonu prenášaného násadcomdo pripojenej reznej špičky a pružné hadice dodávajú vyplachovaciu kvapalinu a odoberajú odsávanú kvapalinu 2 oka cez zostavu násadca.0006 Pracovná časť násadca je umiestnená centrálne, dutá rezonančná tyč alebo roh je pripojený priamo na sadu piezoelektrických kryštálov. Kryštály dodávajú požadované ultrazvukové vibrácie, potrebné na pohon ako rohu tak pripojenej reznej Špičky počas fakoemulzifikácie a sú riadené konzolou. Zostava kryštál/roh je uložená V dutom telese alebo obale násadca pomocou pružných pripevnení. Teleso násadca končí časťou s redukovaným priemerom alebo predným kužeľom na konci vzdialenom od telesa. Predný kužeľ má externý závit na pripojenie výplachovej trubice. Podobne má otvor rohu vnútorný závit na svojom vzdialenom konci na pripojenie externých závitov reznej špičky. Výplachová trubica má tiež Vŕtanie s vnútorným závitom, ktoré je priskrutkované na externý závit predného kužeľa. Rezná špička je zoradená tak, že vyčnieva len o vopred stanovenú hodnotu za otvorený koniec výplachovej trubice. Násadce a rezné špičky sú kompletnejšie opísané V amerických patentoch US č. 3 589 363 4 223 676 4 246 902 4 493 694 4 515 583 4 589 415 4 609 368 4 869 715 4 922 902 4,989,583 5 154 694 a 5 359 996.0007 Pri použití sú konce reznej Špičky a výplachovej trubice vložené do malého rezu vopred stanovenej šírky v rohovke, sklére alebo inom mieste. Rezná špička je ultrazvukovo rozvibrovaná pozdĺž svojej pozdĺžnej osi vnútri preplachovacej trubice prostredníctvom kryštálmi poháňaného ultrazvukového rohu, čím sa zvolené tkanivo emulguje in situ. Dutý otvor reznej špičky je V spojení s otvorom v rohu, ktorý je striedavo V spojení s odsávacim vedením od násadca ku konzole. Zdroj podtlaku alebo vákua v konzole Vyťahuje alebo odsáva emulgované tkanivo z oka cez otvorený koniec reznej špičky, otvormi reznej špičky a rohu a odsávacie vedenie a do zberného zariadenia. odsávanieemulgovaného tkaniva je podporované fyziologickým vyplachovacímalebo preplachovacím roztokom, ktorý je vstreknutý do operačného miesta cez malý prstencový otvor medzi vnútorným povrchom výplachovej trubice a reznou špičkou.0008 Jedna fakoemulzifikačná špička, ktorá je široko prijímaná, má zvonovitý alebo plynule sa rozširujúci vzdialený koniec. Takáto špička je opísaná v americkom patentu US č. 4 816 018 (Parisi). Taký dizajn pripúšťa väčší záber materiálu šošovky ako i zvýšenie pridržnej sily pri aplikácii vákua na špičku, čím sa udržuje menší otvor V drieku špičky. Táto kombinácia vlastnosti zvyšuje stabilitu prednej komory očnej znížením nepredvídaných odtokov z prednej očnej komory, kedy sa uzavrie vzdialený koniec a toto uzavretie sa preruší.0009 Iná fakoemulzifikačná špička je uhlová alebo zahnutá špička s alebo bez plynule sa rozširujúceho vzdialeného konca. Tieto špičky sú opisané v americkom patente č. 6 039 7155 154 694 (Kelman). Tieto špičky majú prevažne rovný driek s ďalekou vzdialenou časťou drieku zahnutou pod uhlom. Zahnuté špičky sú používané mnohými chirurgmi a sú zvlášť užitočné,pokiaľ sú používané V spojení s oscilačným fakoemulzifikačným násadcom, ako je ten, opisaný V americkom patente US č. 6 352 519 (Anis, et al.) a US patente č. 6 602 193 (Chon) a komerčne dostupné ako NeoSoniX® násadec od firmy Alcon Laboratories,Inc., Fort Worth, Texas. Avšak niektorí chirurgovia sa zdráhajú,cítia, že kvôli blízkemu umiestneniu ohybu je ťažšie odhadnúť polohu proximálnej reznej hrany» na základe extrapolácie rúrkovitej časti špičky.0010 Súčasný stav techniky je ďalej reprezentovaný patentmi US-A-4 526 571 (Wuchinich), US 2001/027601 (stoddardj a US-A 6 013 046 (Maaskamp), opisujúcimi uhlové a zahnuté odsávacie špičky.0011 Pôvodcovia. objavili, že uhlové fakoemulzifikačné špičky sú zvlášť výhodné, pokiaľ sú použite v kombinácii s torznýmultrazvukovým násadcom. Torzné ultrazvukové násadce súpodrobnejšie uverejnené v americkom patente US č. 6 077 285Aj tak stále pretrváva potreba uhlovej fakoemulzifikačnej špičky, ktorá je bezpečnejšia na použitie v blízkosti zadného0012 Predložený vynález zdokonaluje predchádzajúci stav techniky poskytnutím fakoemulzifikačnej špičky, majúcej oblúkový alebo zakrivený driek, V súlade s patentovými nárokmi uvedenými následne. Takáto vlastnosť slúži. na vytvorenie efektívnejšieho rezania počas torznej vibrácie špičky, pričom sa udržuje väčší priestor medzi vzdialeným koncom špičky a zadným puzdrom. Predložený vynález tiež zlepšuje doterajší stav techniky poskytnutím zahnutej fakoemulzifikačnej špičky vibráciou špičky torzne, aby sa vyvolal bičovací pohyb na vzdialenom konci špičky.0013 Obdobným spôsobom je jedným z cieľov predloženého vynálezu poskytnúť fakoemulzifikačnú reznú špičku majúcu zvýšenú účinnosť, zvlášť počas torzného ultrazvukového pohybu.0014 Ďalším cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť fakoemulzifikačnú reznú špičku majúcu zakrivený driek.0015 Tieto a ďalšie výhody a ciele predloženého vynálezu budúStručný opis výkresov 0016OBR. l je perspektívny pohľad na vzdialený koniec typického rovného drieku fakoemulzifikačnej špičky podľa doterajšieho

MPK / Značky

MPK: A61F 9/007

Značky: špička, fakoemulzifikačná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e4116-fakoemulzifikacna-spicka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fakoemulzifikačná špička</a>

Podobne patenty