Penová zložka a výrobok obsahujúci túto zložku

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

VÝROBOK PENOVEJ ZLOŽKY OBSAHUJÚCI ZLOŽKU PREDMET VYNÁLEZUTento vynález sa týka penových zložiek pre použitie V peniacich prostriedkoch pre instantné potraviny,špecifické rozpustné nápoje, ako instantné mliečne koktajly a instantné nápoje typu cappuccino. Výskum sa ďalej týka peniaceho prostriedku, ktorý obsahuje takéto penové zložkya potravín, ktoré zahŕňajú tieto peniace prostriedky. STAV TECHNIKYInstantné prášky, ktoré počas rozpúšťania produkujú penové nápoje, sú celkonl dobre známe. Väčšinou sú tieto prášky suchou zmesou rozpustného nápojového prášku a rozpustného peniaceho prostriedku. Rozpustný peniaci prostriedok obsahuje vakuoly s plynom, ktorý počas rozpúšťania prášku tvorí penu. Preto sa po pridaní (horúcej) vody alebo mliekatvorí nápoj, ktorý má na povrchu penu.Penová zložka pre nápoje na spôsob cappuccina je napr. smotanová zložka známa ako EP-1074181. Krémová zložka vzniká zo sacharidu, proteínu a zachyteného plynu. Plyn je prítomný V takonl množstve, aby bol vypustený po pridaní tekutiny, aspoň 1 nü. plynu pri izbovej teplote na gram rozpustnej krémovej zložky. Zložka je súčasťou krému, ktorýsa používa pre vybielenie kávového nápoja.Patentový spis WO-A-O 2/060283 opisuje potravinové výrobky obsahujúce vodnú fázu a plynové mikrobublinky podstatného rozptýlenia vo vodnej fáze tam, kde obal je tvorený proteínom. Tieto potravinové produkty môžu byť pripravené prostredníctvom vystavenia zmesi proteínu a vody sonikačnému ošetreniu pred použitínl potravinovej prísadyUvedení vynálezcovia teraz zistili, že krémová zložka môže byť ešte ďalej vylepšená s ohľadom na silu a stabilitu peny použitím. proteínu ako hlavnej ingrediencie a eventuálneZistilo sa, že použitie predovšetkým proteínu a V podstate žiadneho sacharidu umožnilo vytvoriť viac malých vakuol,keď bol sacharid pridaný ako dalsia zložka. Viac vakuol znamená viac peny. Menšie vakuoly sú silnejšie a teda viac stabilné. Sila a stabilita vakuol sú ešte dalej vylepšené prítomnosťou zvláčňovadla. Zistilo sa, že vyššie množstvo proteínu V penovej zložke výskumu v porovnaní s používaním pôvodných penových zložiek spôsobuje, že pena, ktorá je nímOkrem toho sa zistilo, že vakuoly, a hlavne tie, ktoré sa tvoria za prítomnosti zvláčňovadla, zadržia zachytený plyn po dlhšiu dobu, než vakuoly v krémovej zložke, ktorá obsahuje sacharidy. To možno vysvetliť nasledovným spôsobom. Zvláčňovadlo robí stenu vakuoly menej krehkou, čo nevedie prakticky k tvorbe žiadnych prasklín vo vakuolách. Tak je možno vytvoriť funkčnú penovú zložku, ktorá je iba na báze proteínu, ale s takouto zložkou je potrebné zaobchádzať opatrne, aby sme sa vyhli poškodeniu stien vakuol, Preto odporúčame používanie zvláčňovadla aleboZ tohto dôvodu sa výskum zameriava na penové zložky, ktoré V podstate obsahujú jeden alebo viac proteínov a alternatívne jedno alebo viac zvláčňovadiel tvoriacichstenu vakuol zadržiavajúcich zachytený plyn.Výraz V podstate obsahujú sa tu používa pre stanovenie toho, že množstvo proteínu je aspoň 85 hmotnosti, V lepšom prípade aspoň 88 hmotnosti, ešte lepšie aspoň 90 hmotnosti, ešte o niečo lepšie aspoň 92 hmotnosti a úplne najlepšie aspoň 94 hmotnosti. Zvláčňovadlá je lepšie vyberať zo skupín, ktoré pozostávajú z polyalkoholov a alkoholov cukru, ako sú glycerol, manit, sorbit, laktitol,erytrit, trehalóza alebo tuky, ako mastné kyseliny,monoglyceridy, fosfolipidy a používajú sa v množstve O-10 na váhu, lepšie 3-7 hmotnosti, ešte lepšie 4-6 hmotnosti,najlepšie 5 hmotnosti. Najlepšie sa používa glycerolZložka môže obsahovať ďalšie aditíva naviac pre jeden alebo viacerým proteínom a zvláčňovadlu. Penová zložka ale neobsahuje žiadne pridané Sacharidy. Môže ale nastať prípad, kedy proteín, ako napr. kaseinát, obsahuje nejaký zvyškový sacharid. Ten je ale V proteínovom prípravku prítomný po spracovaní vo veľmi malých množstvách a nie jepridaný ako zložka penovej zložky.Ostatné aditíva sú najlepšie obsiahnuté v malom množstve. Príkladom pre aditíva sú emulgátory, ktoré sú pridávané pre úpravu veľkosti vakuol. Najlepšie sa požívajú mono- aJe potrebné si uvedomiť, že penová zložka môže byť použitá v peniacom prostriedku, ktorý obsahuje sacharidy, napr. pre sladenie. Podľa výskumu ale materiál, ktorý tvorí vakuoly, ktoré obsahujú plyn, neobsahuje pridané sacharidy.Penová zložka môže pozostávať zo škály proteínov, ako mliečne proteíny, napr. kaseináty, kyslý alebo sírený kasein, prirodzený micelárny kaseín (ktorý je možno získať mikrofiltráciou/ultrafiltráciou), srvátkový proteínový izobát vaječný proteín hrachový proteín pšeničnýproteín sójový proteín alebo jeho zmesi. Proteíny môžu byťPreferovanýn 1 proteínonL je kaseinát, pretože je z mlieka. Keď sa penová zložka používa v napodobeninách mliečnych výrobkov (dairy-like) ako cappuccinový peniaci prostriedok a krém alebo mliečne koktajly, môže byť peniacim prostriedkom Húiečny výrobok (all-dairy). Okrem toho kaseinát zaručuje dobrú stabilitu peny, má lahodnú chuť aPenovú zložku podľa vynálezu možno získať sušením rozprašovaného proteínového roztoku, ktorý môže alternatívne obsahovať zvláčňovadlo, za účelom vzniku prášku, následným vystavením prášku pôsobeniu tlaku plynu pri zvýšených teplotách za účelom oslabenia stien vakuol jestvujúcich v časticiach. prášku, čin 1 sa vakuolán 1 umožní pojať plyn pod tlakon a ochladzovanín 1 prášku za účelomspevnenia stien vakuol a uvoľnenia tlaku.Vhodný postup obsahuje poskytnutie materiálu stien vakuol vo forme rozvinutých častíc a následne zadržanie plynu v časticiach. Rozvinuté častice môžu byť vytvorené vstrieknutím plynu do vodného roztoku materiálu stien vakuol a následne rozprašovacím sušenim koncentrátu do prášku. Plyn môže byť vstrieknutý do vodného roztoku pri tlaku cirka 500 kPa až do tlaku cirka 5 MPa. Tlak, pod ktorýmz je plyn vstrekovaný do vodného roztoku materiálu stien vakuol, nie je ale kritický. Plyn sa může taktiežMôže sa vykonať Okamžitý krok vysúšania, ktorý predchádza tlakovému ošetreniu, za účelom zmeny vlhkého obsahu častícČastice sú potom vystavené plynovej atmosfére, najlepšieindiferentnému plynu pri vysokom tlaku a teplote nad

MPK / Značky

MPK: A23J 3/00, A23G 1/00, A23C 11/00, A23L 1/00, A23F 5/24

Značky: výrobok, zložka, pěnová, obsahujúci, zložku, túto

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e2813-penova-zlozka-a-vyrobok-obsahujuci-tuto-zlozku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Penová zložka a výrobok obsahujúci túto zložku</a>

Podobne patenty