Spôsob výroby vnútrajška matraca

Číslo patentu: E 16743

Dátum: 20.08.2004

Autor: Poppe Willy

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka spôsobu výroby vnútrajška matraca. 0002 Cieľom vynálezu je najmä spôsob výroby vnútrajška matracatypu skladajúceho sa z dvoch pružných podpier, medzi ktorými súpatentu č. O 624 332, kde boli použité, každá pozostáva z drôtenej pružiny, okolo ktorej bolo aplikované pružné rúrkovité puzdro z peny, toto puzdro je vybavené radiálne smerujúcimi dutinami.0003 Je známe, že na výrobu takých vnútrajškov matracov je použitý spôsob, pri ktorom sú zložené pružiny prilepené na svojich ustrihnutých koncových čelách a sú vybavené krycím náterom.0004 Je známe, že na výrobe takých vnútrajškov matracov je použitý všeobecne limitovaný počet typov (štandardných predlisovaných pružín ako základ, každá pružina so svojimi špecifickými vlastnosťami týkajúcimi sa stlačiteľnosti, ktorá je získaná použitím odlišných priemerov drôtu oceľových pružín. Tieto pružiny sú použité podľa určitého štandardného vzoru medzipodperami, aby sa vytvorili napríklad oblasti, kde je vnútrajšokmatracov mäkší než v iných oblastiach.0005 Nevýhoda tohto spôsobu je v tom, že môže byť vytvorený iba obmedzený počet typov pružín, takže je možné len V obmedzenej miere využiť pružnosť uvedených oblastí, ktoré budú schopné pri ležani nastaviť pohodlie matracového vnútrajška. 0006 Ďalšou nevýhodou je väčší priemer použitých zložených pružín, ktorých priemer je okolo 120 mm, V dôsledku toho je možné použiť v matracovom vnútrajšku len obmedzený počet pružín a zaťaženie na každú pružinu je veľké. Ešte ďalšia nevýhoda tohto známeho spôsobu je v tom, že vnútrajšky matracov sú vyrábané podľa v minulosti stanovených štandardných usporiadaní, pričom mäkšie a menej tuhé oblasti sú vždy umiestnené narovnakých miestach vo vnútri matraca, a kde napríklad v mieste panvy sú používané mäkšie pružiny. i0007 S týmto spojenou nevýhodou je skutočnosť, že štandardné matrace nie sú určite vhodné pre každého užívateľa a že pohodlie ležania zažívané užívateľom záleží na postave, osobných preferenciách a podobne.0008 Na tento cieľ sa vynález sústreďuje na spôsob výroby vnútrajška matracov, ktorý sa skladá aspoň z nasledujúcich krokov krok výroby drôtených pružin s rôznymi priemermi, kedy sa používajú rôzne priemery drôtov, z ktorých sú vyrobené navíjané pružiny na rôzne priemery cievok krok vytvorenia pružných rúrkovitých penových obalov s radiálne smerujúcimi dutinami, kde obaly majú rôzne vlastnosti krok vytvorenia zložených pružin s požadovanou tuhosťou z vhodného spojenia obalu a drôtenej pružiny pomocou použitia obalu okolo drôtenej pružiny krok nanesenia lepidla na priečne urezané koncové čelá zložených pružín krok použitia zložených pružin vybavených lepidlom V postupných radách medzi dvoma pružnými podperami,podľa užívateľom požadovaného vzoru rozloženia vlastností zložených pružin.0009 Tento spôsob umožňuje vytvorenie vnútrajška matracov pružným spôsobom s rôznymi vlastnosťami, pričom môže byť pre každú pružinu samostatne predpísaná požadovaná tuhosť, aby bola schopná vytvoriť vnútrajšky matracov s požadovaným pohodlím pri ležaní, aby plne vyhovovala konkrétnym požiadavkám každého užívateľa.0010 Na zloženie zložených pružin sú výhodne používané penové obaly, ktorých vnútorný priemer, keď nie je použitý okolo drôtenej pružiny, je menší než vonkajší priemer dotyčných drôtených pružín, to je rozdielne od známych zložených pružín,ako sú opísané V EP O 624 332, kde penové obaly sú použités vnútorným priemerom rovnakým ako vonkajší priemer drôtených0011 Pretože vnútorný priemer obalu je menší než vonkajší priemer drôtenej pružiny, je obal tesne okolo drôtenej pružiny,a radiálne smerujúce dutiny penového obalu sú tak povediac otvorené dokorán, V dôsledku čoho tuhosť zložených pružín môže byť nastavená presnejšie než V známych použitiach, pričom obaly sú nanesené bez napätia cez drôtené pružiny.0012 V závislosti na požadovaných vlastnostiach dotyčných zložených pružín je penový obal vybratý podľa vynálezu s vhodným vnútorným priemerom a hrúbkou penového obalu a vhodnou tuhosťou peny.0013 Výhoda tohto spôsobu zložených pružín je V tom, že týmto spôsobom tu bude prevažne neobmedzený počet možností zmeniťtuhosť každej zloženej pružiny vnútrajška matraca nastavením vnútorného priemeru penového obalu.0014 Ďalšia výhoda spočíva v tom, že zložené pružiny majú menší vnútorný priemer než známe zložené pružiny s podobnými vlastnosťami, v dôsledku čoho môže byť vo vnútrajšku matraca použitý väčší počet pružín, čo má za následok ešte viac možností než v minulosti, aby boli schopné nastaviť vnútrajšok matraca na mieste podľa priania užívateľa.0015 Ešte ďalšia výhoda je v tom, že v praxi, V dôsledku napätia od penového obalu, môže viesť k výrobe obalov s tenšou stenou než V prípade známych pružín, takže môže byť uskutočnená významná úspora peny, čo môže byť viac než 50 bez toho, aby únavové skúšky vykazovali významnú stratu tuhosti alebo výšky. Výhodne je spôsob vykonávaný podľa automatického postupu, pričom je tak povediac vytvorený na mieru každého užívateľa, čo je odvodené od požadovaného vzoru rozloženia pružín predpísaného uvedeným užívateľom a založeného na predpísaných požadovaných vlastnostiach, ktoré môžu byť napríklad stanovené počítačovým meracím systémom pre každú pružinu zvlášť, vhodné drôtené pružiny a obaly sú vyrobené a navzájom spojené, aby sa ziskali pružiny s predpísanými požadovanými vlastnosťami a tak bolizískané pružiny, ktoré, keď sú zložené do radov, sú použité napožadovaných miestach, aby vytvorili postupné rady pružín s požadovaným zložením a vlastnosťami vnútrajška matraca, ktorý má byť vyrobený.0016 Na lepšie vysvetlenie charakteristík vynálezu je opisané výhodné uskutočnenie spôsobu výroby vnútrajška matraca podľa vynálezu ako príklad bez toho, aby bol limitujúci v akomkoľvek smere, rovnako ako v ňom použité výhodné uskutočnenie zloženejpružiny, s odkazom na pripojené výkresy, kdeobrázok 1 je schematické uvedenie postupných krokov spôsobovpodľa vynálezu obrázok 2 je vo zväčšenom meradle uvedenie časti, ktorá je0017 Na obrázku 1 sú zobrazené postupné kroky spôsobu výroby vnútrajška 1 matraca podľa vynálezu, ktorý sa všeobecne skladá z dvoch pružných podpier 2 a 3, medzi ktorými je množstvo radov zložených pružín 4, kde sa každá, ako je zobrazené na obrázku 2,skladá z drôtenej pružiny 5, okolo ktorej je nanesený rúrkovitý obal 6 z peny, kde obal 6 je vybavený radiálne smerujúcimi dutinami 7.0018 Vnútrajšok matraca je vyrábaný na základe množstva dát,ktoré sú napríklad uložené v centrálnom riadiaconl počítači 16 alebo podobne, a ktorý obsahuje pre každý Vnútrajšok 1 matraca,ktorý bude vyrábaný, dáta týkajúce sa požadovaných vzorov rozloženia zložených pružín 4 medzi podperami 2-3 a požadovaných konkrétnych vlastností každej zloženej pružiny 4 samostatne, a to ako funkcia priania a potrieb dotyčného užívateľa.0019 Uvedené dáta môžu byť napríklad získané usporiadaním opatrení, na obrázkoch to nie je zobrazené, pričom použitie je uskutočnené ako Skúšobné usporiadanie s vnútrajškom matraca, na ktorý sa môže uložiť skúšobná osoba, a ktorý je vybavenýmnožstvom pružín, ktorých tuhosť môže byť nastavená a zmeraná,

MPK / Značky

MPK: A47C 27/20, A47C 27/06

Značky: vnútrajška, matraca, výroby, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e16743-sposob-vyroby-vnutrajska-matraca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby vnútrajška matraca</a>

Podobne patenty