Pohyblivý kryt pre voľný manipulačný priestor pre posunovača na hornej úložnej ploche dvojúrovňového vagóna na prepravu automobilov

Číslo patentu: E 1118

Dátum: 07.01.2005

Autori: Sperlich Michael, Dirlam Wolfgang

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka oblasti pre pobyt posunovacieho personálu, takzvaného voľného manipulačného priestoru pre posunovačov, v dvojúrovňových vagónoch na prepravuautomobilov vo vlakových súpravách V železničnejDvojúrovňovê vagóny na prepravu automobilov sú tvorené dolnou a hornou úložnou plochou, na ktorých sa nachádzajú prepravované automobily. Horná úložná plocha má nastaviteľnú výšku, ktorú je možné prispôsobovať podľa výšky automobilov umiestnených na spodnej úložnej ploche. Na tento účel sa horná úložná plocha zaisťuje v rôzne vysokých prepravných polohách, a to V rôzne veľkom rozsahu prestavby závislom od konštrukciePri zostavovaní vlakovej súpravy z jednotlivých dvojúrovňových vagónov na prepravu automobilov,prípadne skupín dvojúrovňových vagónov na prepravu automobilov, i pri obsluhe koľajnicových pripájacích miest zákazníka musí posunovací personál najskôr zoradiť jednotlivé vagöny či skupiny vagónov, ktoré prevezie z momentálneho stanoviska a zhromaždí na spoločnom stanovisku vlakovej súpravy alebo na stanovisku zákazníka. Jednotlivé vagöny či skupiny vagónov je pritom sčasti nutné posunovať na dlhšie vzdialenosti, ktorých dĺžka sa najčastejšie pohybuje V niekoľkých stovkách metrov. Počas tejto činnosti sa posunovací personál nachádza na stúpadle pre posunovačov, ktoré je umiestnené na konci vagöna,vnútri voľného manipulačnêho priestoru pre posunovača. Stüpadlo pre posunovača je vyrobené najmä akostúpadlová lišta umiestnená v spodnej nástupnej oblastistúpadlá pre posunovačov a voľné manipulačné priestory na posun, ktoré sa používajú v dvojúrovňových vagónoch nemeckých spolkových dráh na prepravu automobilov, už nezodpovedajú stavu techniky a zmeneným bezpečnostným predpisom uvedeným vo vestníku UIC 535-2 (vestník UIC 535 ~ 2 vstúpil do platnosti dňa 1. 1. 2000 štvrtým vydaním). Od uvedenia vestníka do platnosti sa záväzne požadujú väčšie stúpadlá pre posunovačov a tiež zvâčšený voľný manipulačný priestor pre posunovacíAby bolo možné splniť zmenené požiadavky bezpečnostných predpisov podľa vestníka UIC 535-2, pripadá prinajmenšom teoreticky do úvahy konštrukčné riešenie s príslušným vybraním pre voľný manipulačný priestor na posunovanie, a to V hornej úložnej ploche. Toto riešenie však vedie ku vzniku medzery v bočnej ochodze na vrchnej úložnej ploche, ktorá najmä na naloženomvagóne zvyšuje nebezpečenstvo pádu obsluhujúcehoAlternatívne sa zmenšuje rozsah prestavby hornej úložnej plochy, ktorá je následne obmedzená len na hornú prepravnú polohu. Toto riešenie sa v súčasnosti realizuje v prototypovom vagóne Laes 560 používanom Nemeckými spolkovými dráhami. Toto experimentálne riešenie spĺňa požiadavky bezpečnostných predpisov uvedených vo vestníku UIC 535-2 a súčasne obslužnêmu personálu zostáva k dispozícii dostatočne veľká ochodza na hornej úložnej ploche. zmenšuje sa však rozsah prestavby vrchnej úložnej plochy z celkových 500 mm na 150 mm, V dôsledku čoho predstavuje nezvyčajne veľké obmedzenie prevádzkyschopnosti, ktoré bráni voľnêmu medzinárodnému pohybu a hospodárnemu používaniu nákladných vagónov. Táto možnosť teda nie je z hľadiska prevádzkovateľa či majiteľa nákladných vagônovÚlohou vynálezu je teda vytvorenie voľného manipulačného priestoru pre posunovačov V dvojúrovňovom vagöne na prepravu automobilov, ktorý umožňuje v každej prepravnej polohe hornej úložnej plochy neobmedzené dodržanie predpísaného voľného manipulačného priestoru pre posunovací personál a súčasnú realizáciu obojstrannej ochodze vedúcej až na koniec vrchnejTáto úloha je podľa vynálezu vyriešená, v spojení s predvýznakovou časťou hlavného patentového nároku, prostredníctvom znakov uvedených v patentovom nároku 1.Patentové nároky 2 až 4 obsahujú výhodné formy vyhotovenia predmetu vynálezu podľa patentového nárokuHorná úložná plocha je na každom konci vagöna vybavená sklopným krytom umiestneným nad voľným manipulačným priestorom pre posunovača. Tento kryt sa počas nakladania a vykladania vagöna určeného na prepravu automobilov nachádza V takmer vodorovnej polohe, pričom je v rovnakej výške ako jazdná dráha vrchnej úložnej plochy a je súčasťou bočnej ochodze pre obslužný personál vagöna na prepravu automobilov. Sklopný kryt je na vonkajšej strane vagöna vybavený zábradlím. Výška voľného manipulačného priestoru pre posunovača, ktorá je znížená sklopením krytu do dolnej polohy, je počas nakladania a vykladania prijateľná, pretože v tomto prípade sa nepoužíva stüpadlo pre posunovača a voľnýmanipulačný priestor pre posun teda nie je potrebný.Pri preprave, t. j. pri jazde počas posunu a pri normálnej jazde vagöna na prepravu automobilov, je sklopný kryt vrátane zábradlia vyklopený nahor. Ovládanie je pritom prevažne manuálne, a to pri bočnomSklopný prejazdový dielec, ktorý sa nachádza na jednej strane stúpadlá pre posunovača na konci hornej úložnej plochy, je podľa vynálezu spojený so sklopným krytom prostredníctvom sústavy spojovacích tyčí, pričom je ovládaný spoločne so sklopným krytom, a teda sa tiež vyklápa nahor. Ochodza na hornej úložnej ploche sa počas prepravy nepoužíva posunovací personál má teda k dispozícii neobmedzený voľný manipulačný priestor naĎalšia výhoda vynálezu spočíva vo zvýšení bezpečnosti práce, a to vďaka jednoduchej obsluhe, ktorú umožňuje mechanické ovládacie ústrojenstvo na zábradlí sklopnêho krytu. Toto ústrojenstvo nevyžaduje vysokú ovládaciu silu a obslužný personál sa preto pri ovládaní sklopnêho prejazdového dielca na konci vagóna nemusípohybovať v inak zvyčajnom silnom záklone.vynález bude ďalej vysvetlený na základe príkladu vyhotovenia a výkresu obsahujúceho tri obrázky. Výkresobr. 1 bokorysný náčrt dvojúrovňovêho vagóna na prepravu automobilov, a síce na obr. la z pozdĺžnej strany,obr. lb z čelnej stranyobr. 2 pôdorysný náčrt sklopného krytu na hornej úložnej ploche dvojúrovňovêho vagôna na prepravu automobilov, a síce na obr. 2 a v nakladacej polohe, obr. 2 b v prepravnej poloheobr. 3 bokorysný náčrt pozdĺžnej strany sklopného krytu na hornej úložnej ploche dvojúrovňovêho vagóna na prepravu automobilov, a síce na obr. 3 a v nakladacej polohe,

MPK / Značky

MPK: B61D 3/00

Značky: vagóna, posunovača, hornej, volný, manipulačný, ploché, dvojúrovňového, úložnej, automobilov, prepravu, pohyblivý, priestor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e1118-pohyblivy-kryt-pre-volny-manipulacny-priestor-pre-posunovaca-na-hornej-uloznej-ploche-dvojurovnoveho-vagona-na-prepravu-automobilov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pohyblivý kryt pre voľný manipulačný priestor pre posunovača na hornej úložnej ploche dvojúrovňového vagóna na prepravu automobilov</a>

Podobne patenty