Formulácie na báze silikónového gélu na liečenie rán a na zmenšenie jaziev

Číslo patentu: E 10742

Dátum: 30.09.2008

Autori: Palefsky Irwin, Wilson Ni'kita

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Formulácie na báze silikónového gélu na liečenie rán a na zmenšenie jaziev0001 Predložený vynález sa týka forrnulácií obsahujúcich rôzne silikónové zlúčeniny, ktorésú vhodné na podporu liečby poranení pokožky a na zabránenie zjazveniu.0002 Závažné poranenia pokožky, ako sú poranenia spôsobené úrazom alebo operáciou,často zanechávajú jazvy. Zjazvenie vmnohých prípadoch vedie kzníženiu citlivosti pri dotyku, k strate pružnosti ak strate rozsahu pohyblivosti (keď je Zjazvenie na klboch). Zjazvenie spôsobuje aj nápadne kozmetické problémy, najmä na tvári arukách. Poranenia pokožky sú tiež náchylné na infekciu, a dokonca aj pri tradičnom ošetrení obväzmi sú infekcie celkom bežné. Najmä obete popálenia sú náchylné na infekcie, ktoré môžu po zahojení popálenín zanechať mnoho jaziev. Preto sú potrebné spôsoby na ošetrenie kožných poranení, ktoré eliminujú alebo minimalizujú tvorbu jaziev.0003 Bežné kožné obväzy, ako sú obväzy vyrobené z bavlnenej gázy a rôznych polymérov,zďaleka neuspokojujú, najmä keď treba obvíazať veľkú plochu pokožky. Čím je plocha poranenia väčšia, schopnosť obväzu udržať sa na mieste achránit poranenie sa postupne zmenšuje, a súčasne sa stáva čoraz ťažším odstránenie obväzu bez poškodenia tkaniva pod ním. Obväzy na rany musia byť pružne a ohybné, aby sa prispôsobili pohybu svalov a kĺbov to je tým ťažšie, čím je obväz väčší. V prípade obväzu na tvári je potrebné minimalizovať vizuálny dojem z obväzu ato sa samozrejme stáva nemožným s narastajúcou veľkosťou obväzu. Nakoniec bežné obväzy na rany sa musia často meniť, čo je najmä drahé v nemocničnom zariadení, kde cena času odborných pracovníkov a náklady na znehodnotenie zdravotníckeho odpadu sú značné. Preto je potrebné zlepšit obväzy na rany, aby nemali0004 Na tieto účely sa vyvinulo a predáva sa množstvo výrobkov (Reviews L. Borgognoni,Wound Repair and Regeneration (2002), lO 118-121 D. Leventhal et al., Arch Facial Plast Surg (2006), 8362-368). Z nich sú veľmi úspešné silikónové gélové náplasti (SGS) a silikónové gélové masti, a ich kombinácia. Používanie týchto silikónových polymérova gélov sa osvedčilo pri znižovaní výskytu jaziev, keď sa používali súvisle dostatočne dlhý0005 Používať náplasti na veľké plochy av blízkosti kĺbov je nepraktické a nemožno ich ľahko použit ani na tvári ana iných plochách, kde kontúry apohyb pokožky sťažujú zabezpečenie primeraného kontaktu spokožkou a jej pokrytia. Na pripevnenie náplasti na pokožku sa často používajú lepiace pásky. Aj pacienti nemusia byt ochotní používat náplasti na odhalených miestach počas dňa a nesúhlasia s takou liečbou. Nakoniec náplasti sa musiačasto umývať, aby sa zabránilo komplikáciám, ako sú vyrážka a infekcie.0006 Aj keď mechanizmus, ako silikónové náplasti a polyméry zamedzujú vzniku jaziev,nie je v súčasnosti známy, predpokladá sa, že silikón má funkciu bariéry, ktorá nejakým spôsobom podporuje proces liečenia. Môže spôsobiť zvýšenie hydratáeie, reguláciu pH,zvýšenie teploty a reguláciu tlaku kyslíka. Predpokladá sa, že prítomnosť nešpeciñkovaných silikónových zlúčenín pri liečení pokožky limituje tvorbu jaziev. V súčasnosti sú dostupné komerčné výrobky vyrobené z polymérov na báze silikónov a špecificky zamerané na liečenie poranení a ošetrenie existujúcich jaziev. Špecifické príklady takýchto komerčných výrobkov zahŕňajú náplasti Neosporin Scar SolutionsTM, náplasti Cica-CareTM, kožné obväzy0007 Zloženie silikónového polymérověho gélu na ošetrenie rán sa už opísalo (napríklad VUS patente č. 5,741,509). W 0 01/23011 Al opisuje spôsob na lokálne ošetrenie jazvy pomocou liečebného aplikátora a/alebo obaľovacieho zariadenia na lokálnu aplikáciu s obsahom činidla tekutého gélu na lokálnu liečbu jazvy, vyznačujúce sa tým, že čínidloobsahuje formuláciu zloženú zhmotnostného podielu od l do 25 silikónovej gumy (dimetylhydroxy- hydroxy skupinou-ukončený polydimetylsiloxán s vysokou molekulovou hmotnosťou), ktorá sapovažuje za ekvivalentnú silikónovému géluhmotnostného podielu od l do 40 silikónového tekutého gélu s viskozitou od 10 mmz/s do 60 000 mmz/s pri teplote 25 °Chmotnostného podielu od l do 35 silikónového vosku spolo-okluzívnymihmotnostného podielu od l do 90 prchavého tekutého silikónu s viskozitou až do5 mmZ/s vrátane pri teplote 25 °C.W 0 2004/006972 Al opisuje samosušiace obväzy na rany na zlepšenie a zmenšenie existujúcich jaziev pomocou formulácie obsahujúcej neprchavý tekutý silikón s prídavkom amorfného mikro oxidu kremičitého, ktorý je gélotvorným činidlom, prchavého cyklickćho siloxánového rozpúšťadla a silikónového elastoméru vo forme zmesi v silikónovej kvapaline snízkou viskozitou. Aj keď polyméry na báze silikónu sú účinne pri zmenšovaní jaziev,známe formulácie sa musia aplikovať na jazvy na veľmi dlhý čas, aby sa dosiahli badateľné výsledky. Najmä gély na báze silikónových polymérov sa nechávajú na jazvách asi 18 hodín denne, každý deň počas niekoľkých mesiacov. Tieto dlhé časové intervaly, kedy musia byť polyméry na báze silikónu nanesené na jazve, môže spôsobovať značné nepohodlie. Taktiež typický gél je viskózny materiál, ktorý zanecháva na pokožke pomerne hrubú vrstvu, ktorá sa nedá dobre kamuflovať make-upom. Aj keď sa vrstva silikónu môže urobiť takmer neviditeľnou pomocou soñstikovaných kozmetických materiálov a metód, veľmi málo pacientov má čas aprostriedky na používanie týchto metód alebo na využívanie služieb profesionálnych kozmetikov. Výsledné zhoršenie fyzického vzhľadu odradí pacienta, aby súhlasil stýmto rigoróznym anezvyčajne dlhým spôsobom ošetrenia. Tu vzniká potreba efektívnej formulácie silikónového polyméru, ktorá je pohodlnej šia, menej viditeľná, a ľahšiesa dá zakryť bežnými kozmetickými prípravkami.0008 Vynález poskytuje lokálne aplikovateľnú silikónovú kvapalinu, ktorá sa na pokožke vysuší na tenký film. Formulácie podľa vynálezu zmenšujú tvorbu prerastených jaziev(hypertroñckých jaziev a keloidov) po chirurgických zákrokoch atraumatických zraneniach,zmenšujú veľkosť azlepšujú vzhľad jestvujúcich prerastených jaziev. Fonnulácie podľa vynálezu obsahujú cyklický siloxán ako základnú kvapalinu svynikajúcimi rozotieracími vlastnosťami, ktorý je kompatibilný so širokou škálou ostatných kozmetických ingrediencií. Formulácie podľa vynálezu sú pomerne málo viskózne, ľahko sa rozotierajú do pokožky za vzniku tenkého rovnomerného povlaku. Prítomnosť cyklického siloxánu dodáva jemný hodvábny pocit na pokožke, a prípravky podľa vynálezu nie sú mastné a nezanechávajú nijakéolejové zvyšky alebo nánosy.Obrázok l Fotografie pacienta pred (A) ošetrením apo (B) ošetrení silikónovougélovou formuláciou podľa predloženého vynálezu.0010 Formulácia podľa vynálezu obsahuje cyklický siloxán, silikónovú okluzívnu kvapalinu, silikónový okluzívny gél, práškovú silikónovú živicu tak, ako sa zverejňuje V nároku l. Vo výhodných uskutočneniach formulácie obsahujú ďalej ester mastnej kyselinys kyselinou askorbovou alebo jeho soli.0011 Funkcie jednotlivých zložiek sa uvádzajú ďalej, avšak treba si uvedomiť, že predmet vynálezu nie je nijakým spôsobom obmedzený len na tieto konkrétne mechanizmy účinku Cyklický síloxán dodáva tekutosť, ahladkú apríjemnú textúiu, umožňuje bežnú aplikáciu tenkého filmu na akejkoľvek veľkej ploche podľa potreby. Môže tiež slúžiť ako zmäkčovadlo. Cyklický siloxán je prchavý, po nanesení sa odparí a zvyšné zložky zanechá na pokožke vo forme tenkého okluzívneho filmu. Okluzívna kvapalina a gélové zložky sú neprchavé hydrofóbne materiály, ktore poskytujú pružnú, biokompatibilnú bariéru vlhkosti, ktorá sa prilepí na pokožku, zvláčňuje, nedráždi a je netoxická. Prášková silikónová živíca je filmotvorne činidlo, ktoré dodáva formulácii vhodne reologické aohmatove vlastnosti a zabezpečuje, že bariéra vytvorená odparením cyklického siloxánu vytvára pomerne suchý,hladký pocit. Tri neprchavé silikónové zložky spoluvytvárajú tenkú ochrannú bariéru vo forme filmu, ktorá je výhodná najmä na tých plochách na tele, ktore sa dajú ťažko zakryť v dôsledku pohyblivosti/napínania pokožky, napríklad okolo kĺbov ana tvári, ako aj na častiach tela s nepravidelným tvarom. Výsledný ñlm, ktorý sa vytvorí po odparení cyklického siloxánu je pružný, odolný proti vode, ale priepustný pre plyny. Askorbátový ester sa absorbuje endotelovými biuikami a štiepi sa in vivo na askorbáty, ktoré majú antioxidačnúfunkciu a predpokladá sa, že podporujú normálnu syntézu kolagénu.0012 Cyklickć siloxány majú vzorec

MPK / Značky

MPK: C08L 83/04, A61L 15/22, A61L 15/60

Značky: zmenšenie, silikónového, gelů, formulácie, jaziev, báze, liečenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-e10742-formulacie-na-baze-silikonoveho-gelu-na-liecenie-ran-a-na-zmensenie-jaziev.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Formulácie na báze silikónového gélu na liečenie rán a na zmenšenie jaziev</a>

Podobne patenty