Použitie (R)-(-)-2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chrománu a jeho fyziologicky prijateľných solí

Číslo patentu: 286933

Dátum: 29.06.2009

Autori: Seyfried Christoph, Bartoszyk Gerd, Weber Frank, Russ Hermann

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitie (R)-(-)-2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chrománu, t. j. sarizotanu, a jeho fyziologicky prijateľných solí na výrobu liečiva na liečenie extrapyramidových pohybových porúch, idiopatickej Parkinsonovej choroby, parkinsonských syndrómov, dyskinetických a choreatických syndrómov, dystonických syndrómov, extrapyramidových symptómov navodených neuroleptikami, trasu a nepriaznivých vplyvov liekov proti Parkinsonovej chorobe v prípade idiopatickej Parkinsonovej choroby a parkinsonských syndrómov. Opísaný je tiež farmaceutický prostriedok obsahujúci sarizotan alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ a aspoň jedno liečivo proti Parkinsonovej chorobe, výhodne L-dopu samotnú alebo v kombinácii s benserazidom alebo karbidopou, spolu s jedným alebo niekoľkými farmaceuticky prijateľnými excipientmi.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka použitia (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyrídylmetylaminometyHchrománu a jeho fyzíologicky prijateľných soli na výrobu liečiv na liečenie extrapyramidových pohybových porúch a/alebo na výrobu liečiv na liečenie nepriaznivých vplyvov liekov proti Parkinsonovej chorobe a/alebo na výrobu liečiv na liečenie extrapyramidových symptómov (EPS) navodených neuroleptikami.Doteraj šĺ stav techniky(R)-(-)-2-5-(4-Fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyH-chromán a jeho fyziologícky prijateľné soli sú známe z patentového spisu US 5 767132 (stlpec 9, riadok 6 až 32) a spôsob, ktorým sa môže pripraviť je známy z patentovćho spisu US 5 767132 (priklad 19). Táto zlúčenina sa v týchto patentových spisoch opisuje ako kombinovaný selektívny dopamín D 2 receptorový antagonista a 5-HT 1 A receptorový agonista. Preto je opisané použitie (R)-(-)-2-5-(4-Íluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyu chrománu a jeho fyzíologicky prijateľných adičných soli s kyselinami na výrobu liečiv na profylaxiu a liečenie následkov mozgového infarktu(apoplexia cerebri) ako sú mŕtvicová a mozgové íschémia, na profylaxiu a liečenie mozgových porúch, ako je rnígréna, predovšetkým v geriatrií podobným spôsobom ako určitých ergotových alkaloidov, na liečenie úzkostných stavov, napätia a depresivnych stavov, sexuálnej dysfunkcie spôsobenej centrálnym nervovým systémam, porúch spánku a absorpcie potravy alebo na liečenie psychóz (schizofrénie).Okrem toho je táto zlúčenína vhodná na odstraňovanie kognitivnej deticiencie, na zlepšenie schopnosti učenia a pamäti a na liečenie Alzheimerovej choroby. Môže sa ďalej používať na liečenie vedľajších účinkov liekov na vysoký krvný tlak, v endolcrinológii a v gynekológii, napriklad na liečenie alcromegalie, hypogonadizmu, sekimdárnej amenorhey, predmenštruačného syndrómu alebo nežiaducej puerperálnej laktácie.Úlohou vynalezu je nájsť nové možnosti použitia (R)-(-)-2-5-(4-tluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyu-chrománu a jeho fyziologicky prijateľných solí.Podstatou vynálezu je použitie (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylarninometyüchrománu a jeho fyziologícky príjateľných solí na výrobu liečiv na liečenie extrapyramidových pohybových porúch.Zistilo sa totiž, že (R)-(-)-2-5-(4-tluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometynchromán a jeho fyziologicky prijateľné soli majú výrazne lepšie farmakologicke vlastnosti ako zlúčeniny známe zo stavu techniky.Tak sa zistilo, že (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchromán alebo jeho fyziologicky prijateľné soli sú tiež terapeuticky účinné pri ošetrovani extrapyramidových pohybových porúch, ako sú idiopatická Parkinsonova choroba, parkinsonské syndrómy, dyskínéza, choreatické alebo dystonické syndrómy, tras, Gilles Tourettov syndróm, balízmus, myoklonus, syndróm nepokojných nôh alebo Wilsonova choroba, ako tiež na liečenie extrapyramidových pohybových porúch (synonynme extrapyramidových symptómov EPS) navodených neuroleptikami.Okrem toho sa zistilo, že (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylamínometyüchromán alebo jeho fyziologicky prijateľné soli sú tiež terapeuticky účinné pre prípad nepriaznivých vedľajších účinkov liekov protí Parkinsonovej chorobe s ohľadom na extrapyramidové pohybové poruchy, predovšetkým na dopamínomimetické nepriaznivé vedľajšie účinky liekov proti Parkinsonovej chorobe v prípade idíopatickej Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.Ďalej sa zistilo, že (R)-(-)-2-5-(4-íluórfenyl)-3-pyridylmetylamínometyüchromán alebo jeho fyziologicky prijateľné soli majú mimoriadne nízku náchylnosti k navodzovaniu extrapyramidových vedľajších javov. Extrapyramidové pohybové vedľajšie javy napňklad pri hlodavcoch sa meria schopnosťou liku navodzovať katalepsiu. Katalepsia sa defmuje ako stav zvieraťa kontinuálne zotrvávať v nenormálnej (nefyziologíckej nepohodlnej) pozícii dlhší čas (napríklad M.E. Stanley a S. D. Glick, Neurophannacology, 15, str. 393 až 394, 1996 C. J. E. Niemegeers a P. Janssen, Life Sci., str. 201 až 2216, 1979). Napňklad pokial sa zadná labka potkana mniestíii do zvýšenej polohy, napríklad na dosku 3 cm nad základnou plochou, normálny potkan okamžite zadnú labku z dosky stiahne na základnú plochu. Kataleptický potkan ju nechá v neprirodzenej polohe počas niekoľkých minút.Hoci (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylkhromán a jeho fyziologicky prijateľné solí majú dopamín antagonistický mechanizmus pôsobenia, o ktorom je známe, že navodzuje extrapyramidove pohybové vedľajšie účinky (C. J . E. Niemegeers a P. Janssen, Life Sci., str. 201 až 2216, 1979), neočakávateľne (R)-(-)-2-5-(4-tluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchromán nenavodzuje žiadnu katalepsiu pri potkanoch v dávke až SOO-krát vyššie v porovnaní s dávkami účinnýrni pri zvieracích modeloch indikatívnych pre uvedené terapeutické indikáeie.Rovnako je ešte viac neočakávateľné, že (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchromán alebo jeho fyziologicky prijateľné soli sú navyše schopné predchádzať katalepsii navodenou bežnými antidopamínergickými drogami a dokonca odstraňujú už existujúcu katalepsiu navodenú bežnými antidopamínergickými liekmi, ako je haloperidol dávky pre tento antikataleptický účinok sú v rovnakom rozsahu ako pre účinok v pripade zvieracích modelov indikatívnych pre uvedené terapeutické indikácie.Priaznívé pôsobenie na extrapyramídový pohybový systém bolo už opísané pre iné lieky s S-HTIA a agonistickou účinnosťou. Napríklad buspirón, ktorý je anxiolytickým liekom, má mierne antidyskinetické vlastnosti v prípade pacientov s pokročilou Parkinsonovou chorobou 03. Kleedorfer a kol., J. Neuro 1 Neurosurg Psychiatry, 54, str.376 až 377, 1991 V. Bonifati a kol., Clin. Nuropharmacol. 17, str. 73 až 82, 1994). Hlavný mechanizmus pôsobenia je zrejme cestou stimulácie S-HTm receptorov dráhy švu masy šedej hmoty mozgovej a švu masy bielej a šedej pruhovanej hmoty v mozgu. Na rozdiel od buspirónu (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyuchromán a jeho fyziologicky piijateľne soli sú približne 30-krát väčšími agonistamí na S-HTM receptor s 1050 nmol/l (1050 buspirónu je 30 mmol/l).Olcrem toho (R)-(-)-2-5-(4-ŕluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchromán a jeho fyziologicky prijateľné soli majú D antagonizmus za zvýšených dávok, čo znamená prídavnú výhodu v porovnaní s bežnými 5 HT,A agonistami, ako je buspirón. Na jednej strane D 2 antagonizmus znižuje nebezpečie psychotických reakcíi spôsobených stimuláciou serotonínových receptorov a na druhej strane zvýrazňuje nepriamo D vlastnosti súčasne podávaného neselektívneho D./D 2 agonistu 1-dopa. Oveľa selektívnejšia stímulácia D 2 receptorov je,ako je známe, priaznivé pri ošetrovaní dyskinézy pri Parkinsonovej chorobe (P. J. Blanchet a kol., J. Neural Transrn, 45 (Suppl) 45, str. 103 až 112, 1995). Preto ako S-HTM agonisty a D 2 antagonistické vlastnosti (R)(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchrománu a jeho fyziologicky prijateľných solí prispievajú k priaznivćmu pôsobeniu na extrapyrarnidový pohybový systém.Farmakologický profil (R)-(-)-2-5-(4-tluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyljchrománu a jeho fyziologicky príjateľných solí je ďalej charakterizovaný vysokou afinitou k dopamín D 3 receptoru. Receptor D 3 je zrejme zahrnutý do patogenézy dyskinézy. Tak asociácia medzi genetickýrn polymorñzmom dopamín D 3 receptora a dispozíciou vyvinúť pozvoľna sa vyvíjajúcu dyskinézu bola nedávno opísaná (Segmann a kol.,Mol-Psychíatry 4, str. 247, 1999). Prídavne je zrejmá vzrastajúca hustota dopamín D 3 receptora v prípade nemocných Parkinsonovou chorobou s 1-dopa navodenou dyskinézou. Preto interakcie. (R)-(-)-2-5-(4-lluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchrománu alebo jeho fyziologicky prijateľných solí s dopamín D 3 receptorom je prídavným dôležitým mechanizmom vedúcim k priaznivému pôsobeniu na extrapyramidový systém, predovšetkým pri ošetrovaní dyskinézy.Atypický neuroleptický klozapin sa považuje z hľadiska extrapyramidových javov - nie však z hľadiska štruktúry alebo vedľajších pôsobení - zhodný s (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyrídylmetylarninometylchrománom a s jeho fyziologicky prijateľnými soľarni predovšetkým z hľadiska antikataleptických vlastností. Najnovej šie štúdie doložili, že klozapin zmierňuje dyskinézu pri Parkinsonovej chorobe (F. Perelli a kol., Acta Neurol Scan., 97, str. 295 až 299, 1998 P. Poliak a kol., Lancet 353, str.2041 až 2041, 1999). Okrem toho je známe, že klozapin má najrôznejšie iné priaznivé pôsobenia na extrapyramidové pohybové poruchy, ako pri tardívnej dyskinéze, trase, Huntingtonovej chorobe, Tourettovom syndróme, akatisii a dopaminomimetickej psychóze (C. Pfeiffer a M. L. Wagner, AmJ. Hosp. Pharm 51, str. 3047 až 3053, 1994). (R)-(-)-2-5-(4-Fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylkhromán alebo jeho fyziologicky prijateľnú soľ zlepšuje tieto druhy pohybových porúch i bez nebezpečia fatálnych vedľajších účinkov klozapinu, ako je agranulocytóza a akútna nefritída (J. Alvir a kol., N. Engl. J. Med. 329, str. 162 až 167, 1993 T. J. Elias a kol., Lancer 354, str. 1180 až 1181, 1999).Vynález sa teda týka použitia (R)-(-)-2-5(4-f 1 uórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchrománu a jeho fyziologicky prijateľnej soli na výrobu liečiv na liečenie extrapyramídových pohybových porúch.Vynález sa teda týka použitia na výrobu liečiv na liečenie extrapiramidových pohybových porúch, pričom je farmakologicky prijateľnou soľou (R)-(-)-2-5-(4-íluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyuchrománhydrochlorid.Vynález sa ďalej týka použitia farmaceutických prostriedkov, obsahujúcich (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchromán a/alebo jeho fyziologicky prijateľné soli spolu aspoň s jednou pevnou,kvapalnou alebo polokvapalnou látkou alebo adjunktom na liečenie extrapyramidových pohybových porúch.(R)-(-)-2-5-(4-Fluórfenyl)-3-pyridylmetylarrlinometylchromán alebo jeho fyziologicky prijateľné soli, užitočné pri ošetrovaní extrapiramidových pohybových porúch, najmä pri ošetrovaní idiopatickej Parkinsonovej choroby, Parkinsonovho syndrómu, dyskinézy, choreatických alebo dystonických syndrómov, extrapyrarnidových pohybových porúch navodených neuroleptikami, trasu, Gilles Tourettovho syndrómu, balizmu, myoklonu, syndrómu nepokojných nôh alebo Wilsonovej choroby, a/alebo užitočné pri ošetrení nepriaznivých javov pri idiopatickej Parkinsonovej chorobe, parkinsonského syndrómu, vrátane defmovaných medicinálnych prostriedkov, sa výhodne podávajú v dávke 0,1 až 100 mg, výhodne približne l až 20 mg. Prostriedoksa môže podávať raz alebo niekoľkokrát denne, napríklad 2, 3 alebo 4-krát denne. Špecifické dávka pre každého pacienta závisí od najrôznejších faktorov, ako sú napríklad účinnosti určitej použitej zlúčeniny, vek, telesná hmotnosti, všeobecný zdravotný stav, sex, diéta, čas a cesta podávania, rýchlosti vylučovania, kombinácia farmaceutický účinných látok a závažnosti určitých porúch, ktorých sa terapia týka. Výhodné je orálne podanie, je však možné tiež parenterálne podanie (napríklad intravenózne alebo transdermálne).Lieky proti Parkinsonovej chorobe sú bežné lieky ako l-dopa (levodopa) a l-dopa v kombinácii s benserazidom alebo karbidopou, dopaminové agonisty, ako sú bromocriptin, apomorfm, cabergolin, pramipexol,ropinirol, pergolid, dihydro-d-ergocriptin alebo lisurid, ako aj všetky lieky pôsobiace prostredníctvom stimulácie dopamínových receptorov, inhibitorov katechol-O-metyltransferázy (COMT), ako sú entacapone alebo tolcapone, inhibítory monoamínoxídázy (MAO), ako je selegilin a antagonisty N-metyl-D-aspartátových(NMDA) receptorov, ako sú amantadin alebo budipin.Nepriaznivé pôsobenie takých liekov proti Parkinsonovej chorobe zahŕňajú všetky typy dyskinézy, ako sú choreatická, dystonická, balistická, myoklonická dyskinéza, ako tiež pohybové (odozvové) výkyvy alebo psychotícké stavy.Vynález sa preto týka použitia (R)-(-)-2-5-(4-ñuórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchrománu alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli na výrobu liečiva na liečenie nepriaznivých účinkov liekov proti Parkinsonovej chorobe pri idíopatickej Parkinsonovej chorobe.Liečenie nepriaznivých účinkov uvedených obvyklých liekov proti Parkinsonovej chorobe sa stanovuje modiíikáciou zvíeracieho modelu opíc Parkinsonian cynomolgus monkey podľa P. J. Blancheta (l. P. Blanchet a kol., Exp. Neurology 153, str. 214 až 222, 1998). Opice sa stali nemocné Parkinsonovou chorobou opakovanýrni injekciami 1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridinu (MPTP). Opice nemocné Parkinsonovou chorobou sa liečia dlhodobo štandardnou l-dopa terapiou podľa autorov P. J. Blanchet a kol. (Mov. Disord. 13, str. 798 až 802, 1998) . Dlhodobé liečenie drogou l-dopa vyvoláva extrapyramidové pohybové vedľajšie účinky a psychotícké stavy, ktoré sa môžu posudzovať, kvalitatívne a kvantitatívne stupnicou Abnomial Involutary Movement Scale (P.J. Blanchet a kol. Mov. Disord. 13, str. 798 až 802, 1998) pre rôzne časti tela(tvár, krk, trup, končatiny) sledovaním psychotických stavov pozorovaním pozornosti, reaktivity a pohyblivosti opic. (R)-(-)-2-5-(4-Fluórfenyl-3-pyridylmetylarninometyuchromán znižuje celkové choreatické dyskinézy a dystonické dyskinézy, rovnako ako psychotícké stavy.Spravidla sa testuje účinnosť zlúčenín podľa vynálezu na nepriaznivé účinky v pripade Parkinsonovej choroby nasledujúcim spôsobom Križového testu sa účastní 40 pacientov rôzneho pohlavia s pokročilou idiopatickou Parkinsonovou chorobou komplikovanou peak dose dyskinézou. Hlavnými zahmutými kritériarni sú Hoehn Yahrov stav 2,5 (Hohn H. M. a kol., Neurology 17, str. 427 až 442, 1967), vek 40 až 75 rokov, trvanie syrnptómov najmenej 5 rokov a čas liečenia l-dopa najmenej 3 roky. K bežnému liečeniu Parkinsonovej choroby sa pridavnď podáva (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl-3-yridylmetyl-anrinometylchrornánhydrochlorid alebo placebo bez zmeny po celý čas testu. Dávka slepej medikácie sa titruje počas troch týždňov v rozsahu 2,5 až 10 mg b.i.d. Potom je medikácia konštantná počas jedného týždňa. Pred začiatkom titrácie a na konci liečebnej periódy sa vykoná l-dopa podľa P. Damiera a kol. (Movement Disord. 14, (Suppl. l) str. 54 až 59, 1999) pri použití videozáznanru. Hlavným výstupom protokolu je stredný výsledok pre dyskinézu počas prvej hodiny v stave on po vyvolani odozvy l-dopa. Odborník hodnotí každú minútu závažnosti dyskinćzy (0 chýba, 4 závažná neovládateľnosť nechcených pohybov) od 0 do 4 v siedmich miestach tela (horné a dolné končatiny, tvár, hruď, krk). Po dvojtýždennej vymývacej perióde sa študované oblasti prekrížia a protokol sa opakuje. Štatistická analýza hlavných ukazovateľov choroby dokladá významné klinické zlepšenie pri ošetrení (R)-(-)-2-5-(4-Eluórfeny 1)- 3-yridylmetylaminometylchrománhydrochloridom.Vynález sa teda týka použitia na výrobu liečiv na ošetrovanie nepriaznivých účinkov liekov proti Parkinsonovej chorobe pri ošetrovani idíopatickej Parkinsonovej choroby, pričom farmakologicky prijateľnou soľou je (R)-(-)-2-5-(4-íluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchrománhydrochlorid.Vynález sa tiež týka použitia farmaceutického prostriedku obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu zo súboru zahŕňajúceho (R)-(-)-2-5-(4-iluórfenyl)-3-pyridylmetylanrinonretylkhromán a jeho biokonrpatibilne soli spolu aspoň s jednou pevnou, kvapalnou alebo polokvapalnou látkou alebo adjunktom na liečenie nepriaznivých účinkov lieku proti Parkinsonovej chorobe pri liečení idíopatickej Parkinsonovej choroby.Vynález sa tiež týka použitia (R)-(-)-2-5-(4-íluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchrománu alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli na výrobu liečivana liečenie idíopatickej Parkinsonovej choroby.Typickým zvieracím modelom pre idiopatickú Parkinsonovu chorobu je opica nemocná Parkinsonovou chorobou Parkinsonian cynomolgus monkey (P. I. Blanchet a kol., Exp. Neurology 153, str. 214 až 222,1998). Opice sa stali nemocné Parkinsonovou chorobou opakovanýrni injekciami 1-mety 1-4-fenyl-1,2,3,6-tetrahydropyrídínu (MPTP). Parkinsonské symptómy sa kvalitatívne posudzujú použitím univerzitnej stupnice Laval University Disability Scale (B. Gomez-Mancilla a kol., Mov. Disord. 8, str. 144 až 150, 1993) meraním nasledujúcich symptómov postoj, mobílita, šplhanie, chôdza, zaobchádzanie s krmivom, zvukové pre 10javy, starostlivosti o vonkajšok, sociálna interakcia. (R)-(-)-2-5-(4-Fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyuchromán znižuje všetky parkinsonálne symptómy a zvyšuje celkovú aktivitu.spravidla sa účinnosť zlúčenín podľa vynálezu na nepriaznivé účinky idiopatickej Parkinsonovej choroby testuje nasledujúcim spôsobom Posudzuje sa 180 pacientov oboch pohlaví s idiopatickou Parkinsonovou chorobou účastníacich sa dvojitého slepého testu. Hlavnými zahmutými kritériami sú Hoehn Yahrov stav z 2,0 (Hohn HM. a kol., Neurology 17, str. 427 až 442, 1967), vek 50 až 80 rokov, trvanie symptómov najmenej 5 rokov.K bežnému liečeniu Parkinsonovej choroby sa prídavne podáva (R)-(-)-2-5-(4-tluórfenyl-3-pyridylmetyIaminometyH-chrománhydrochlorid alebo placebo bez zmeny po celý čas testu. Dávka slepej medikácie sa titruje počas štyroch týždňov v rozsahu 2,5 až 10 mg b.i.d. Potom je medikácia konštantné počas jedného týždňa. Pred začiatkom titrácie, na konci líečebnej periódy a dva týždne po ukončení tiuácie sa vykoná posúdenie každého pacienta pri použití uniñkovanej hodnotiacej stupnice Parkinsonovej choroby GIPDRS časť I až V podľa autorov S. Fahn a kol., Recent Developments in Parkinsoďs disease, zväzok 2, Mac Millau health information, str. 153 až 163, 1987). Tak je možne doložiť súčasné priaznivé pôsobenie (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylkhrománu alebo jeho fyziologicky vhodnej soli, predovšetkým (R)-(-)-2-5-(4-lluórfenyl)-3-pytidylmetylaminornetynchromànhydrochloridu na celkovú motorickú funkciu, na dystóniu, na motorické výkyvy a na psychózy. Použitím stupnice UPDRS je možné doložiť účinnosť pri liečení trasu. Štatistická analýza UPDRS stupnice dokladá významné klinické zlepšenie pri ošetrení (R))-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridyl-metylaminometylchrománhydrochloridom.Vynález sa teda týka použitia na výrobu liečiv na liečenie nepriaznivých účinkov liekov proti Parkinsonovej chorobe pri ošetrovani idiopatickej Parkinsonovej choroby, pričom farmakologícky prijateľnou soľou je (R)-(-)-2 -5 -(4 - fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchrománhydrochlorid.Vynález sa tiež týka použitia farmaceutického prostriedku obsahujúceho aspoň jednu zlúčeninu zo súboru zahŕňajúceho (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometylchromán a jeho biokompatibilné soli spolu aspoň s jednou pevnou, kvapalnou alebo polokvapalnou látkou alebo adjunktom na liečenie idiopatickej Parkinsonovej choroby.Obmedzujúcim faktorom ošetrovania Parkinsonovej choroby pri použití l-dopa a/alebo dopamínových agonistov je často výskyt psychóz alebo dyskinézy a iných pohybových výkyvov.Zistilo sa, že (R)-(-)-2-5-(4-Íluórfenyl)-3-pyridyl-metylaminometylchronlán a jeho fyziologicky prijateľné soli podporujú účinok proti Parkinsonovej chorobe a pôsobenie liekov proti Parkinsonovej chorobe,ako je uvedené, bez navodzovania extrapiramidových vedľajších javov.Preto prídavná terapia (R)-(-)-2-5-(4-fluórfeny 1)-3-pyridylmetylaminometylchrománom a jeho fyziologícky prijateľnou soľou, predovšetkým (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyrídylmetylaminometyuchrománhydrochloridom otvára možnosť zvýšenia dávok l-dopa a/alebo dopamínových agonistov, a/alebo všetkých iných liekov proti Parkinsonovej chorobe, ako je uvedené, pretože pôsobí prou periódam pohybovej nedostatočnosti (off fázy) bez vyvolávania uvedených vedľajších javov. To predstavuje celkom nový prístup k liečeniu Parkinsonovej choroby vedúci k výraznému zlepšeniu pre pacienta.Vynález sa teda týka farmaceutických prostriedkov obsahujúcich ako účinnú látku (i) (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyuchromán alebo jeho fyziologicky prijateľnú sol a (ii) aspoň jeden liek proti Parkinsonovej chorobe spolu s jedným alebo s niekoľkými farmaceutický prijateľnými nosičmi.Osobitne sa vynález týka farmaceutických prostriedkov obsahujúcich ako účinnú látku (i) (R)-(-)-2-5-(4-iluórfenyD-S-pyridylmetylaminometylchrománhydroohlorid a (ii) aspoň jeden liek proti Parkinsonovej chorobe spolu s jedným alebo s niekoľkými farmaceuticky prijateľnými nosičmi.Pomer alebo nmožstvo (R)-(-)-2-5-(4-fluórfenyD-3-pyridylmetylaminometyüchrománu alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli a obvyklého lieku proti Parkinsonovej chorobe sa môže meniť.Výhodne je hmotnostný pomer (R)-(-)-2-5-(4-tluórfenyl)-3-pyridylrnetylaminometyüchrománu alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli a obvyklého lieku proti Parkinsonovej chorobe l 1 až 1 100, výhodnejšie 1 10 až l 90 aešte výhodnejšie l 40 až 1 60.Vynález sa ďalej týka použitia (R)-(-)-2-5-(4-lluórfenyl)-3-pyridylmetylaminornetyüchrománu alebo jeho fyziologicky prijateľnej soli a aspoň jedného lieku proti Parkinsonovej chorobe na prípravu medicinálnej kombinácie na podporu antiparkinsonovského účinku lieku proti Parkinsonovej chorobe.Medicinálna kombinácia je bud defmovaný farmaceutický prostriedok, v ktorom dve účinné látky alebo zlúčeniny sú podsmtnými zložkami rovnakého prostriedku, alebo kit, obsahujúci dve oddelené kompozície,prvú obsahujúcu (R)-(-)-2-5-(4-tluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyüchromán alebo jednu z jeho fyziologicky prijateľných solí ako samostatnú účinnú látku a druhú obsahujúcu aspoň jeden liek proti Parkinsonovej chorobe ako účinnú látku.

MPK / Značky

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4427

Značky: fyziologicky, solí, r)-(-)-2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chrománu, použitie, prijateľných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-286933-pouzitie-r-2-5-4-fluorfenyl-3-pyridylmetylaminometylchromanu-a-jeho-fyziologicky-prijatelnych-soli.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie (R)-(-)-2-[5-(4-fluórfenyl)-3-pyridylmetylaminometyl]chrománu a jeho fyziologicky prijateľných solí</a>

Podobne patenty