Komplex aminokyselin pro základní parenterální výživu

Číslo patentu: 234477

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kruf Miloslav, Mašita Artur

Je ešte 4 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká komplexu aminokyselin pro základní parenterální výživu ve formě infúzního roztoku s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitaminů, kationtů a aniontů, zdrojů energie, stabilizátorů a/nebo antioxidantů. Komplex obsahuje L-formy těchto aminokyselin: valin, leucin, isoleucin, fenylalanin, N-acetyl-L-tyrosin, tryptofan, metionin, cystin, treonin, hydrochlorid lysinu, hydrochlorid histidinu, arginin, asparagovou kyselinu, glutamovou kyselinu, alanin, glycin, prolin, serin a vodu pro injekce do 1 000 ml a má hodnotu pH 5,0 až 7,0.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká komplexu aminokyselín pro základníÄ parenterální výživu s přednostním použitím pro kritické stavykjako je spáleninové trauma, sepse nebo polytraumata nebo pro kombinaci se specialisovanými aminoroztoky, ve formě infúzního roztoku, s případnou přísadou dalších účinných a/nebo pomocných složek, zejména vitaminů, například kyseliny askorbové nebo vitaminů skupiny B, minerálních látek charakterisovaných kationty, například eodíku, draslíku nebo hořčíku a ànionty, například fosfátů nebo chloridů, glycidů,například sorbitolu nebo Xylitolu, stabilisátorů nebo anti oxidantů, například dvojsiřičitanu sodného.Složení přípravku je originální a odlišuje se od podobného přípravku domácího i obdobných přípravků zahraničních. Využity jsou vlastní zkušenosti získané při přípravě aminokyselinových komplexů včetně nejmodernějších poznatků klinických v této oblasti. Komplex aminokyselín skládá se pouze z L-forem čistých aminokyselín s přítomností potřebné palety asietujících aminokyselín při vynechání zejména nestabilního L-asparaginu a L-glutaminu. oměr esenciálních aminokyselín k celkovému dusíku se rovná 3,2 a je tedy optimální a proto směs má vysokou. biologickou hodnotu. zajištění glá/cicdg bylo voleno tak, aby byly využity různé metabolické cesty. Minerální zajištění odpovídá posledním poznatkům v této oblasti včetně zajištění optimální proteosyntézy.Nedostatkem stávajících aminoroztoků (Nutramin a Nutremin S) je, že neumžňují docílit positivní dusíkovou bilanci,zejména za stavů patologických. Rovněž nemají tendenci normalisovat narušená spektrum aminokyaelinya to jak v oblasti intracelulární, tak extracelulární. Z těchto důvodů mají dc savadní roztoky (Nutramin a Nutramin S) jen omezené výsledky ônaőalžaüĺ.234 477 Komplex aminokyselín pro základní parenterálni výživu s přednostním použitím pro kritické stavy, ve formě infůzníhoroztoku podle vynálezu obsahuje v procentech hmotnostnícha vodu pro injekce do 100 hmot.a má hodnotu pH 5,0 až 7,0.podle vynálezu (Nutramin Neo) ve formě infúzniho roztoku, se vyznačuje optimalisací složení vyjádřenąžĺejména procentuálnimlzastoupením aminokyselín s rozvětveným řetězcem, poměrem esenciálních aminokyselín k asistujúdm, poměrem esenoiálnich aminokyselín k celkovému dusíku, geometriokým průměrem yšech esenciálních aminokyselín v proteínu k esenciálním aminokyselinám standardní bilkoviny, poměrem L-argi~ ninu ke glycinu a poměrem L-fenylalaninu k L-tyrosing,jak ukazuje následující tabulka, která srovnává jednotlivé parametry Nutraminu Neo s dosudĺäžívaným přípravkem Nutraminpro parenterální základní výživu obecné použití ve forměNutramin Neo ný roztoku pro parenterálníAminokyselina obsah zastoupení index «obsah zastoupeníL-valini 6,00 g/80 g 7,5 1,53 X 3,90 g/80 g. 4,87 L~leucin 7,50 g/80 g 9,4 1,15 x 6,50 g/80 g 8,13 L-ieoleucin 4.60 g/80 8 5,75 1,24 X 3,72 g/80 g 4,65 Podíl rozvětve ných aminoky selin l 8,l 0 g/80 g 22,65 1,28 X 14,12 g/80 g 17,35L-tryptofan 1,60 g/80 g 2,00 - 0,81 X 1,96 g/80 g 2,45 Podil aroma tických ý . aminokyselín 8,40 g/80 g 10,50 1,43 X 5,87 g/80 g 7,30index značí kladný nebo záporný násobný rozdíl mezi oběma roztoky

MPK / Značky

MPK: C07C 101/00, A61K 31/195

Značky: aminokyselin, základní, parenterální, komplex, výživu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/12-234477-komplex-aminokyselin-pro-zakladni-parenteralni-vyzivu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Komplex aminokyselin pro základní parenterální výživu</a>

Podobne patenty