Liek na srdcovú nedostatočnosť

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

LIEK PRE SRDCOVÚ NEDOSTATOČNOSŤTechnické riešenie sa týka zloženia farmaceuticky aktívnych benzopyránových derivátov, ako liekov na srdcovúnedostatočnost cicavcov vrátane ľudí.Japonské patentové prihlášky č. Hei 2-4791, č. Hei 2-49788, Č. Hei 2-152974 a Č. Hei 5-43432, patent USA Č. 4,900,752, európsky patent č. 327,127 a EP-A-492,391 zverejňujú možnost použitia benzopyránových derivátov ako liekov na liečenie porúch kardiovaskulárnych systémov, akými sú hypertenzia, angína pectoris, arytmia atď. a tiež ako prostriedky stimulujúce rast vlasov pri liečení plešatosti. Nevzćahujú sa však na možnost použitia týchto derivátov, akoliekov na liečenie ochorení spojených so srdcovouAutori tohto riešenia sa intenzívne zaoberali rozmanitými benzopyránovými derivátmi, aby získali tie,ktoré majú účinok na otváranie pomalého draslíkového kanála,pričom nepotláčajú srdcovú činnost, ale posilňujú kontrakciesrdca a zistili, že zlúčeniny nasledovnêho vzorca (I) majúsilné kardiotonickê účinky. Na báze tohto objavu je vytvorene predkladane technické riešenie.Podstata riešenia spočíva v tom, že liek pre srdcovú nedostatočnosć obsahuje ako aktívnu zložku minimálne jednu zo zlúčením nasledovného vzorca (I), ich optické izomêry, stereoizoméry a ich farmaceuticky prípustné soli, ak môžukde X 1 a X 2 neexistujú alebo predstavujú atóm kyslíka X predstavuje atóm kyslíka, atóm síry, atóm dusíka (tento atóm dusíka nie je substituovaný alebo je substituovaný atómom vodíka alebo alkylovou skupinou C 1-C 4), C(O), C(S) alebo C(N-CN)A predstavuje atóm vodíka, hydroxylovú skupinu alebo OC(O)R 5 (kde R 5 predstavuje alkylovú skupinu C 1-C 4), alebo môže spolu s B vytvárať jednoduchú väzbuB predstavuje atóm vodíka alebo môže spolu s A vytvárat jednoduchú väzbuRl a R 2 sú rovnaké alebo navzájom rôzne a predstavujú atóm vodíka alebo alkylovú skupinu C 1-C 4, alebo R 1 a R 2 môžu spolu vytvárać 1,4-butylénovú alebo 1,5-pentylénovü skupinu, ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná alkylovouR 3 a R 4 sú rovnaké alebo navzájom rôzne a predstavujú atóm vodíka, alkylovú skupinu Cl~C 6 (táto alkylová skupina nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogênu, karboxylová skupina, C 2-C 5 alkoxykarbonylová skupina, hydroxylová skupina, C 1-C 4 alkoxyskupina, CH(OR)2 (kde R predstavuje alkylovü skupinu C 1-C 4), fenylová skupina (ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogénu, hydroxylová skupina a Cl~C 4 alkoxyskupina), formylová skupina,kyanoskupina a nitroskupina), alkenylovú skupinu C 2-C 6 táto alkenylová skupina nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogênu, karboxylová skupina, C 2-C 5 alkoxykarbonylová skupina, hydroxylová . skupina, Cl-C 4 alkoxyskupina, CH(OR)2 (kde R predstavuje alkylovú skupinu C 1-C 4), fenylová skupina (ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi,ktorými môžu byt atóm halogénu, hydroxylová skupina a C 1-C 4 alkoxyskupina), formylová skupina, kyanoskupina a nitroskupina), alkinylovú skupinu C 2-C 6 táto alkinylová skupina nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogénu, karboxylová skupina, C 2-C 5 alkoxykarbonylová skupina, hydroxylová skupina, C 1-C 4 alkoxýskupina, CH(OR)2(kde R predstavuje alkylovü skupinu Cl-C 4), fenylová skupina(ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná jednýmhalogênu, hydroxylová skupina a C 1-C 4 alkoxyskupina),formylová skupina, kyanoskupina a nitroskupina,Cykloalkylovú skupinu C 3-C 6 (táto cykloalkylová skupina nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogênu,karboxylová skupina, C 2-C 5 alkoxykarbonylová skupina,hydroxylová skupina, C 1-C 4 alkoxyskupina, CH(OR)2 (kde R predstavuje alkylovú skupinu Ci-C 4), fenylová skupina(ktorá. nie je substituovaná alebo je substituovaná jednýmalebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogênu, hydroxylová skupina a Cl-C 4 alkoxyskupina),formylová skupina, kyanoskupina a nitroskupina), fenylovüskupinu (ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogênu, hydroxylová skupina a Cl-C 4 alkoxyskupina) alebo C(Y)ZR 6 kde Y predstavuje atóm kyslíka, atóm síry alebo NR 7 (kde R 7 predstavuje atóm vodíka, kyanoskupinu,nitroskupinu, alkylovú skupinu Cl-C 4, Cl-C 4 .alkoxyskupinu alebo CO 2 R 8 (R 8 predstavuje alkylovú skupinu Cl-C 4 Z predstavuje atóm kyslíka, atóm síry alebo NR 9 (kde R 9 predstavuje atóm vodíka, alkylovü skupinu C 1-C 6 (táto alkylová skupina nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu byt atóm halogênu, karboxylová skupina, C 2-C 5. alkoxykarbonylová skupina, hydroxylová skupina, Cl-C 4 alkoxyskupina, CÉ(0 R)2(kde R predstavuje alkylovü skupinu C 1-C 4), fenylová.skupina(ktorá nie je substituovaná alebo je substituovaná jedným alebo viacerými substituentmi, ktorými môžu. byt atóm

MPK / Značky

MPK: A61K 31/41, C07D 491/052, C07D 498/04, C07D 513/04, A61K 31/415

Značky: srdcovú, nedostatočnosť

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/116-u1766-liek-na-srdcovu-nedostatocnost.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liek na srdcovú nedostatočnosť</a>

Podobne patenty