Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Bis(tiohydrazidamidové)zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej0001 Na liečbu rakoviny je V súčasnej dobe k dispozícii mnoho liečiv. V mnohých prípadoch ale rakovina buď neúspešne reaguje na protirakovinovú terapiu alebo jej rast a šírenie je len spomalené. Preto stále existuje potreba pre nové protirakovinové činidlá.0002 Dokonca, aj keď nádor spočiatku reaguje na protirakovinovú terapiu znížením veľkosti alebo dokonca prechodom do remisie, nádor často V sebe pestuje odolnosť voči liečivu. Nádory odolné voči liečivám sú charakterizované pokračovaním vo svojom raste a/alebo obnovením výskytu, potom čo zdanlivo prešli do remisie, nehľadiac na podanie zvýšených dávok protirakovinového liečiva.0003 Z tohto dôvodu podávajú onkológovia pacientovi často kombináciu protirakovinových liečiv. Rakovinové nádory pravdepodobne menej často vykazujú odolnosť t pokiaľ sú konfrontované s veľkým počtom rôznych liečiv, kde každé liečivo má rôzny spôsob pôsobenia. Nanešťastie ale mnoho nádorov v sebe pestuje odolnosť, dokonca aj keď sú ošetrené súčasne s radom rôznych protirakovinových liečiv. Rakoviny,ktoré dosiahnu tento stupeň sú uvádzané ako rakoviny odolné voči viacerým liečivám (multi-drug resistant cancers) alebo jednoducho rakoviny MDR. V súčasnej dobe je málo, čo môže byť urobené, aby sa zastavil alebo spomalil ďalší postup choroby akonáhle sa pacientova rakovina stane odolnou protiviacerým liečivám. Preto existuje urgentná potreba pre novéliečivá, ktoré môžu byť použité na liečbu rakovín odolných0004 Teraz bolo zistené, že určité bistiohydrazidamidové zlúčeniny sú významne cytotoxické k rakovinovým bunkám,vrátane buniek, ktoré sa stávajú odolné voči viacerým liećivám. Napríklad zlúčenina (1) má ICW 0,005, 0,05 a 0,01 M voči bunkovým líniám MBS-SA/DX 5, HL~ 60/TX 1000 respektive Bowes/OV 2, ktoré sú odolné voči viacerým liečivám(pozri príklad 15). ĺC 5 o pre protirakovinové liečivá taxol a vinkristín bola radovo dva až trikrát väčšia pre rovnaké bunkové línie (pozri príklad 15). Štruktúra zlúčeniny (l) jeĎalej sú IC 5 o pre bistiohydrazidoamidoVé zlúčeniny (2)-(18) v rozsahu od 0,05 do 0,005 M voči MBS-SA/DX 5 (pozri príklad 16). Štruktúry zlúčenín (2)-(18) sú uvedené na obrázku 1. Ďalej, veľkosť nádorov MES-SA/DX 5 odolných proti viacerým liečivám u holých myší ošetrených bistiohydrazidoamidovou zlúčeninou (16) bola významne znížená V porovnaní s nádormi umyší, ktoré boli ošetrené len vehikulom (pozri príklad 17).Bolo tiež zistené, že opisované zlúčeniny zvyšujú protirakovinovú účinnosť protirakovinových činidiel, ako je Epotilón D (priklad 18). Na základe týchto výsledkov sú v tomto dokumente opisané liečivá na liečenie subjektu s rakovinou, vrátane rakovín, ktoré sa stávajú odolnými voči viacerým liečivám.0005 Jedným uskutočnením predkladaného vynálezu je liečivo na liečbu subjektu s rakovinou odolnou proti viacerým liečivám. Toto liečivo obsahuje účinné množstvo zlúčeniny predstavovanej0006 Y je kovalentná väzba alebo substituovaná alebo nesubstituovaná hydrokarbylová skupina s priamym reťazcom alebo Y spoločne s oboma skupinami CZ ku ktorým je viazané tvorí substituovanú alebo nesubstituovanú aromatickú skupinu. Výhodne je Y kovalentná väzba alebo -C(Rúą)-.0007 R 1-R 4 sú nezávisle -H, alifatická skupina, substituovaná alifatická skupina, arylová skupina alebo substituovanáarylová skupina alebo R 1 a R 3 spoločne s atómami uhlíka adusíka, ku ktorým sú viazané a/alebo R 2 a R 4 spoločne s atómami uhlíka a dusíka, ku ktorým sú viazané, tvoria nearomatický heterocyklický kruh, prípadne kondenzovaný s aromatickým kruhom. Výhodne sú R 1 a R 2 rovnaké a R 3 a R 4 sú rovnaké.0008 Ryłk sú nezávisle -H, alifatická skupina, substituovaná alifatická skupina, arylová skupina alebo substituovaná arylová skupina. Výhodne sú R 5 a R 5 rovnaké.0009 R 7 a R 3 sú každé nezávisle -H, alifatická alebo substituovaná alifatická skupina alebo R 7 je -H a R 3 je substituovaná alebo nesubstituovaná arylová skupina alebo R 7 aR 3 spolu sú C 2 ~C 6 substituovaná alebo nesubstituovaná alkylénová skupina.0011 Ďalším uskutočnením predkladaného vynálezu je liečivo na liečbu subjektu s rakovinou. Liečivo obsahuje účinné množstvo zlúčeniny predstavovanej štruktúrnym vzorcom (I). Zlúčenina predstavovaná štruktúrnym vzorcom (I) sa podáva ako monoterapia (to je ako jediné protirakovinové činidlo podané subjektu). Prípadne môže byť objektu súčasne podané druhé protirakovinové činidlo, za predpokladu, že druhé protirakovinové činidlo je iné ako taxol alebo analóg taxolu.Pokiaľ je subjektom myš, potom zlúčenina je iná ako

MPK / Značky

MPK: A61K 31/16, A61P 35/00, A61K 45/00, A61K 31/165, A61K 31/275

Značky: tiohydrazidamidové, liečivám, liečbu, proti, rakoviny, viacerým, zlúčeniny, odolnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/112-e1241-bis-tiohydrazidamidove-zluceniny-na-liecbu-rakoviny-odolnej-proti-viacerym-liecivam.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám</a>

Podobne patenty