Pevné poťahy bez obsahu cukru pripravené z kvapalného maltitolu obsahujúceho frakciu DP4+

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Pevné poťahy bez obsahu cukru pripravené z kvapalného maltitolu obsahujúceho frakciu DP 4Predložený vynález sa týka pevného poťahu bez obsahu cukru pripraveného z kvapalného poťahového sirupu maltitolu obsahujúceho frakciu DP 4 a od 95 a 97 hmotnostných maltitolu, vztiahnuté na obsah sušiny. Predložený vynález sa taktiež týka potravín potiahnutých pevným poťahom bez obsahu cukru, ktoré majúKonvenčné metódy vkladania do foriem na prípravu pevných poťahov vo všeobecnosti používajú sacharózu, avšak vsúčasnej dobe sú výhodné metódy vkladania do foriem, ktoré umožňujú, aby sa namiesto sacharózy používali iné glycidové látky. Preukázalo sa, že sacharóza je škodlivá pre zuby aspôsobuje zubné kazy ztoho dôvodu, že ľahko tvorí kyseliny. Preto sa poťahy vsúčasnejdobe vo zvýšenej miere vyrábajú z kompozícii bez obsahu cukru.Vzhľad poťahu je niekedy ovplyvnený problémami s kryštalizáciou. Aby sa získali dobré pevné poťahy, kryštalizácia sa musí uskutočňovať dokoncaEurópsky patentový dokument EP 0 201 412 opisuje cukrovinky alebo farmaceutické prípravky vybavené pevnými poťahmi bez obsahu cukru, ktoré sa ziskali s pevnými poťahmi s použitím maltitolového sirupu, ktorý má obsah sušiny od 50 do 70 hmotnostných, pričom uvedené poťahy sú vzásade kryštalickéPredložený vynález sa týka potravín s pevným poťahom bez obsahu cukru pozostávajúcich z pevného poťahu ajedlého, žuvateľného alalebo farmaceutického jadra auvedený pevný poťah sa môže získat spoužitímpoťahového sirupu obsahujúceho najmenej 95 maltitolu, (vztiahnuté na obsahsušiny) avyznačuje sa tým, že obsah sušiny sirupu je od 68 do 72 °/o a obsahsušiny sirupu pozostáva z 0,7 až 1,5 hmotnostných DP 4.Predložený vynález sa týka potravin s pevným poťahom bez obsahu cukru,pričom pevný poťah sa môže získat z maltitolového sirupu, ktorý pozostávaPredložený vynález sa ďalej týka potravín s pevným poťahom bez obsahu cukru, pričom jadro je zvolené zo skupiny zahrnujúcej farmaceutické tablety, žuvačky, potravinárske výrobky, čokoládu a orechy.Predložený vynález opisuje potraviny s pevným potahom bez obsahu cukru,pričom jadro tvori žuvačka a pevný poťah je nelepkavý a povrch pevného poťahu jepravidelne tvarovaný a v priebehu spracovania zostáva neporušený.Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy potravín s pevným potahombez obsahu cukru, pričom uvedený spôsob zahrnuje krokya) aplikovania potahového sirupu, ktorý obsahuje maltitolový sirup, najadro potravin v pohyblivom lôžku poťahovacieho zariadenia,b) aplikovania maltitolu v práškovej forme na získanie poťahovaných jadierc) sušenia potiahnutých jadier s použitím sušiaceho vzduchu pri teplotnom rozsahu od 15 do 45 C aobsahu vlhkosti nanajvýš 50 relativnej vlhkosti a uvedený spôsob je charakterizovaný tým, že maltitolový sirup z kroku a) má obsah sušiny od 68 do 72 °/o a uvedený maltitolový sirupPredložený Jynélez sa týka spôsobu, kde vkroku a) obsah sušinymaltitolového sirupu pozostáva zĎalej sa predložený vynález týka použitia maltitolového sirupu obsahujúceho od 0,7 do 1,5 DP 4, na obsah sušiny, na zlepšenie pevného poťahu potravínPredložený vynález sa týka uvedeného použitia, kde sirup má obsah sušiny od 68 do 72 .Prehlad obrázkov na výkresochObrázok 1 je fotografia so zväčšenim 6 x 10.znázorňuje, že pevný poťah pripravený z kvapalného maltitolového sirupu pozostávajúceho z 96 maltitolu a 0,7 až 1,5 hmotnostných DP 4, vztiahnuté na sušinu, poskytuje hladký pravidelný povrch.Predložený vynález sa týka potravín s pevným poťahom bez obsahu cukru,pozostávajúcich z pevného poťahu ajedlého, žuvateľného a/alebo farmaceutického jadra a uvedený pevný poťah sa môže získat použitím poťahového sirupu obsahujúceho najmenej 95 maltitolu, (vztiahnuté na sušinu) avyznačujúceho sa tým, že obsah sušiny sirupu predstavuje od 68 do 72a sušina sirupu obsahuje 0,7 až 1,5 hmotnostných DP 4.Predložený vynález sa týka potravín s pevným poťahom bez obsahu cukru,pričom pevný poťah sa môže ziskat z maltitolového sirupu, ktorý pozostáva z (vztiahnuté na obsah sušiny)Európsky patentový dokument EP 0 201 412 opisuje maltitolový sirup, ktorý pozostáva z 97,1 hmotnostných maltitolu, 1,1 hmotnostných sorbitolu a 1,8 hmotnostných maltotritolu. Uvedený sirup neobsahuje žiadnu DP 4 frakciu aje jasne preukázané, že nie je možné získať pravidelný povrch, ak sa aplikuje maltitolový sirup s obsahom sušiny vyšším ako 65 . V prípade, ak sa použije látka s vyšším obsahom sušiny, kryštalizácia je nepravidelná a na povrchu sa objavujúPredložený vynález prekvapujúco demonštruje, že maltitolové sirupy obsahujúce od 0,7 do 1,5 DP, vztiahnuté na obsah sušiny, a od 95 do 97 maltitolu, vztiahnuté na obsah sušiny, sú vhodné na použitie ako sirupy pri obsahu sušiny vyššom ako 65 , t.j. pri obsahu sušiny 68 až 72 , aziskajú sa užpravidelné pevné poťahy (pozri obrázok 1).Výhodne, maltitolové sirupy, ktoré majú obsah sušiny od 70 do 72poskytujú pevné poťahy s homogénnym povrchom.Pevné poťahy sa môžu pripraviť spôsobom, ktorý je podobný spôsobu opisanému vmedzinárodnom patentovom dokumente WO 91109989 pre sorbitolové poťahy auvedený spôsob prípravy pevného poťahu zahrnujea) aplikovanie poťahového sirupu obsahujúceho maltitolový sirup, na jadrápotravin v pohyblivom lôžku poťahovacieho zariadenia,b) aplikovanie maltitolu v práškovej forme na získanie poťahovaných jadierc) sušenie potiahnutých jadier s použitím sušiaceho vzduchu pri teplotnom rozsahu od 15 do 45 C a obsahu vlhkosti nanajvýš 50 relatívnej vlhkosti a uvedený spôsob sa vyznačuje tým, že maltitolový sirup z kroku a) má obsah sušiny od 68 do 72 a uvedený maltitolový sirup obsahuje 0,7 až 1,5 °ĺo hmotnostných DP 4.Predložený vynález sa týka spôsobu, kde v kroku a) sušina maltitolového

MPK / Značky

MPK: A23G 4/06, A23G 3/34, A23G 4/18

Značky: pevně, obsahu, cukrů, potahy, obsahujúceho, pripravené, frakciu, maltitolu, kvapalného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e637-pevne-potahy-bez-obsahu-cukru-pripravene-z-kvapalneho-maltitolu-obsahujuceho-frakciu-dp4.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pevné poťahy bez obsahu cukru pripravené z kvapalného maltitolu obsahujúceho frakciu DP4+</a>

Podobne patenty