Farmaceutická kompozícia ako lieková forma obsahujúca desmopresín

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Európsky patentový úrad (11) EP 1 829 532 B 1(22) Dátum podania prihlášky 15.03.2006(51) Medzinárodné patentové triedenie A 61 K 9/202 °°-° A 61 K 38/112 °(54) Farmaceutická kompozícia ako lieková forma obsahujúca desmopresín(84) Vyznačenć zmluvné štáty AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI SK TR Vyznačené rozšírené štáty AL BA HR MK YU(43) Dátum zverejnenia prihlášky 05.09.2007 Bulletin 2007/36(73) Majiteľ Ferring International Center S.A. 1162 Saint-Prex (CH)- Nilsson, Lars Anders Ragnar 20065 Lund (SE)Poznámky Spis obsahuje technické informácie dodané po podaní prihlášky, ktoré nie sú zahrnuté V tejto špeciñkáciiOblasť techniky 0001 Vynález sa týka novej farmaceutickej kompozície ako liekovej fonny obsahujúcejdesmopresín ako terapeuticky aktívnu zložku.Doterajší stav techniky 0002 Desmopresín, tiež známy ako dDAVP, je terapeuticky aktívna zložka (vo formesvojej acetátovej soli) vo farmaceutickom výrobku Minirin®, ktorý sa predáva okrem iného ako nosový spray a v tabletovej forme. Desmopresín sa primárne používa pri liečení primárneho nočného pomočovaniau detí, ale osvedčil sa tiež pri liečení noktúrie a diabetes insipidus. Prvé zavedenie tabletovej formulácie na trh sa uskutočnilo vo Švédsku v r. 1987,a v súčasnosti je schválených niekoľko rôznych tabletových fonnulácií.0003 Tabletová forma desmopresínu je výhodne vyrábaná zlisovaním vhodného granulátu, pričom granulát je zložený z požadovaných zložiek ako zmes agregovaných tuhých častíc. Typickými takýmito časticami sú terapeuticky aktívne zložky, rôzne excipienty, napučiavacíe činidlá, mastivá a spojivá, prípadne spolu napr. s príchuťovou prísadou, ochranným činidlom a/alebo farbivom. Obsialy prehľad výroby farmaceutických tabliet sa nachádza v Pharmaceutics - The science of dosage form design, str. 647-668 Ed. M. E. Aulton, Churchill Livingstone, Edinburg, London, Melbourne and New York,1988.0004 W 0 85/02119 A 1, W 0 95/25534 A 1, EP 1 500 390 A 1, EP l 530 967 A 1 a EP 1 550 439 A 1 zverejňujú vzorové tabletove formulácie desmopresínu vrátane spôsobu ich výroby.0005 Podľa doterajšieho stavu techniky je zavedené, že molekula desmopresínu, ktorá je nonapeptidovás disulñdovou väzbou, je citlivá na degradáciu. Udržiavanie desmopresínu v stabilnom stave pri rôznych podmienkach vrátane dlhodobého skladovania v regáloch je roky sa vracajúcim problémom. Schválená tabletová formulácia desmopresínu má typickú životnosť skladovania od 12 do 24 mesiacov.0006 Najobvyklejšie tablety desmopresínu obsahujú desmopresínacetát ako aktívnu zložku spolu so zemiakovým škrobom a laktózou ako excipientami, resp. s vhodným množstvom spojív a mastiva. Môžu tiež obsahovať ochrannú zložku a/alebo kukuričnýškrob namiesto zemiakového škrobu.0007 W 0 03/094886 opisuje farmaceutické formulácia obsahujúce desmopresín a otvorenú matricovú sieť, ktorá je inertným vodorozpustným alebo vododispergovateľným nosným materiálom.0008 US 2004/0001887 opisuje progresívnu hydratačnú kompozicíu s bioadhezívnym kontrolovaným predĺženým uvoľňovaním, pričom aktívna zložka môže byt chránená proti vode alebo okolitému prostrediu, čím ju chráni od metabolizmu alebo inej degradácie spôsobenej vlhkosťou, enzýmami alebo pôsobením pH, tým sa stáva biologicky vhodná iba pri kontrolovanom pomere.0009 Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť prostriedky pre zlepšenie stabilitydesmopresínu v tabletovej forme pn jeho skladovaní.0010 Bolo zistené, že prítomnost zvyškového oxidačného činidla zvyšuje rýchlosť degradácie desmopresínu počas skladovania. Inými slovami, pozorná kontrola a znižovanie úrovne mncžstva zvyškového oxidačného činidla (-diel) boli stanovené ako prostriedky pre zlepšenie stability desmopresínu V tabletovej fonne pri jeho skladovaní.0011 Konkrétnejšie, tento vynález sa týka farmaceutickej kompozície ako tuhej liekovej formy obsahujúcej desmopresín alebo jej farmaceutický prijateľnej soli ako terapeuticky aktívnej zložky v spojení s farmaceutický prijateľným excipíentom, rozpúšťadlom alebo nosičom alebo ich zmesou, pričom uvedená farmaceutická kompozícia obsahuje oxid kremičitý a škrob a úroveň množstva oxidačného činidla je rovná alebo menšia než 15 hmotnostných dielov na milión hmotnostných dielov uvedenej farmaceutickej kompozície. 0012 Hmotnostné diely sa vzťahujú k hmotnostným dielom výslednej farmaceutickej kompozície.0013 V mnohých prípadoch výrazy excipient, rozpúšťadlo a nosič môžu byť použité vzájomne zameniteľne a dokonca môžu patriť tej istej látke alebo zmesi takýchto látok. Vlastné použitie a pochopenie týchto výrazov si každý vysvetlí sám a závisí od jeho osobnej znalosti V oblasti farmaceutických fonnulácií.0014 Vo výhodnom uskutočnení úroveň množstva oxidačného činidla v uvedenej farmaceutickej kompozícii je od 0.01 do 5 hmotnostných dielov na milión hmotnostných dielov uvedenej A farmaceutickej kompozície. Táto úroveň je ešte výhodnej šia od 0.01 do 3hmotnostných dielov na milión hmotnostných dielov farmaceutickej kompozície. Anajvýhodnejšia je od 0.01 do l hmotnostného dielu na milión hmotnostných dielov farmaceutickej kompozície.0015 Uvedené oxidačné činidlo môže byť organický alebo anorganický peroxíd alebo zmes peroxidov. Je to obvykle peroxíd vodíka a jeho obsah je vyjadrený ako ekvivalenty peroxidu vodíka v počte hmotnostných dielov na milión hmotnostných dielov.0016 Predkladana farmaceutické kompozícia obsahuje oxid kremičitý výhodne v množstve od 0.1 do 1.0, ešte výhodnejšie od 0.2 do 0.5 hmotnostných percent. SiOZ, oxid kremičitý sa používa V niektorej z jeho foriem, napr. Aerosil® (predávaný firmou Degussa, Nemecko) ako koloidný oxid kremičitý. Všeobecne oxid kremičitý a jeho použitie vo farmaceutických kompozíciach opisuje Handbook of Pharmaceutical Excipients Ed. A.H. Kibbe, 3.sup.rd Ed., American Pharmaceutical Association, USA a Pharmaceutical Press UK, 2000, str.143-145.0017 Predkladaná farmaceutická kompozícia je výhodne zložená z lisovaného granulátu. Granulát Vhodný na lisovanie do tabliet má typickú priememú veľkosť častíc granulátu najmenej okolo l 00 m. Jednotlivé granule s veľkosťou nad 2 mm nie sú použité v následnom kroku lisovania.0018 Granulát vhodný na lisovanie je vhodne pripravovaný miešaním granulačnej kvapaliny z rozpúšťadla, výhodne obsahujúcej tiež spojivo, s tuhými časticami, v dôsledku čoho sa pri následnej agregácii vytvoria väčšie častice, t.j. požadovaný granulát. Rozpúšťadlo je výhodne voda alebo zmes vody a alkoholu, výhodne etanolu. Typicky je použitá zmes voda/etanol v pomere 13, avšak je možných aj veľa iných kombinácií. 0019 Predkladaná farmaceutické formulácia môže byt pripravená s použitím konvenčného zariadenia. Ako neobmedzujúce príklady môžu byt spomenuté zariadenie na granuláciu priamo V ohrievanej Íluidnej vrstve tuhých častíc napr. poskytované GEA/Collette NV, BE (UnimaProTM série), Huettlin GmbH, DE (HDG série), Diosna Dierks Soehne GmbH, DE (VAC série), Fluid Air Inc.,US (Magnafic® série) a Vector Corp., US (GMX série) nepriamy prenos pohybujúcej sa vrstvy tuhých častíc, vrátane lopatkového, rotačného a miešacieho systému napr. poskytované Jaygo Inc., US (JRB a Novamix série), Paul O. Abb Inc., US (Rota-Cone, Rota-U, Rota Blade, Cylindrical Ribbon/Paddle, Plow a Sigma blade série), Forberg A/S, NO (Forberg Il série), Gemco Inc., US (D/3 Double Cone, V-Shape a Slant-Cone série), LittlefordDay Inc., US (Double Arm, Day Nauta a Day-max série), Patterson-Kelly, Harsco Corp., US (P-K solidsProcessor® série), Diosna ako uvedené vyššie (CCS a VAC série), Romaco Zanchetta

MPK / Značky

MPK: A61K 38/10, A61K 9/20

Značky: lieková, kompozícia, desmopresín, farmaceutická, forma, obsahujúca

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e3742-farmaceuticka-kompozicia-ako-liekova-forma-obsahujuca-desmopresin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farmaceutická kompozícia ako lieková forma obsahujúca desmopresín</a>

Podobne patenty