Panel, použitie panelu, spôsob výroby panelu a prepreg

Číslo patentu: E 15022

Dátum: 17.07.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Uverejnený dokument sa všeobecne týka oblasti panelov na základe vlákien s plochami odolnýmí proti opotrebeniu. Takéto panely môžu byť používané napríklad akostavebné alebo podlahové panely.0002 W 0 2009 065 769 opisuje panel tohto druhu.0003 Jedným problémom panelov tohto druhu je citlivosť na ultrafialové žiarenie. Kedpanel má povrch napríklad s drevenými vláknami, bude povrch časom meniť svoju farbu.V mnohých prípadoch povrch zožltne. 0004 Preto je dôležité, aby panely mali zvýšenú stálosť na svetle.0005 Jedným uskutočnením je panel, ktorý má povrchovú vrstvu na substráte. Povrchovávrstva obsahuje zmes a) vlákien celulózy, pričom vlákna celulózy sú aspoň čiastočne bielené, b) aspoň jedno spojívo, c) častice odolné proti opotrebeniu.0006 Ako bude opísané nižšie, substrátom môže byť hornogénny substrát, ako je drevená doska, alebo môže mať viac ako jednu vrstvu, podobnú jadru a/alebo odľahčovaciu vrstvu.Povrchová vrstva je na strane substrátu, ktorá je pri použití obrátená ku svetlu a/alebo jevystavená vplyvom okolitého prostredia.0007 Takéto panely môžu byť používané napríklad ako podlahové panely, stenové panely,stropné panely, obkladové fasádne panely, nábytkové panely, súčasti automobilov, panely prevlhké priestory alebo kuchynské panely na rezanie.0008 Jedno uskutočnenie, zvlášť na výrobu vyššie opísaných panelov, zahŕňa nasledujúcekroky a) umiestnenie aspoň čiastočne bielených vlákien celulózy, aspoň jedného spojivaa častíc odolných proti opotrebeniu, na substrát, 2b) pôsobenie tlakom a teplotou na vytvrdenie zmesi látok podľaikroku a na0009 Uskutočnenia podobných panelov sú opísané v súvislosti s výkresmi. Na výkresochobr. 1 časť perspektívneho vyobrazenia prierezu panelu podľa prvého uskutočnenia,obr. 2 časť perspektívneho vyobrazenia prierezu panelu podľa ďalšieho uskutočnenia,obr. 3 dva panely spojené použitím spojovacieho systému.0010 Na obr. l je znázornená perspektívne vyobrazenie prierezu panelu, ktorý môže byť napriklad použitý ako podlahový panel. Podlahové panely sú vystavené svetlu, dopadajúcemunapríklad oknom, takže stálosť podlahových panelov na svetle je dôležitým faktorom. i0011 Panel zahŕňa dve častí Substrát 10, na ktorom je umiestnená povrchová vrstva 1. Povrchová vrstva 1 je jednou časťou, ktorá je obzvlášť dôležitá, čo sa týka stálosti na svetle,pretože je stranou panelu, ktorá je pri použití vystavené svetlu. Ako bude zrejmé z nasledujúceho opisu, môže povrchová vrstva l mať čiastkové vrstvy a nemusí byť0012 Substrát 10 môže byť homogénnou časťou tvorenou napríklad drevenou doskou. Naobr. 2 je znázornená zložitejšia štruktúra substrátu 10.0013 Povrchová vrstva 1 obsahuje aspoň tri zložky, ktoré v kombinácii poskytujú požadovanú funkčnosť povrchovej vrstvy 1. Povrchová vrstva obsahuje aspoň čiastočne bíelené vlákna 2 celulózy, ktoré môžu byť vytvorené napríklad z dreva, vaty alebo rastlinných vlákien. Vlákna 2 celulózy pôsobia ako spevňovací materiál. Dlžka typických vlákiencelulózy môže byt medzi 1 až 5 mm.0014 Vlákna 2 celulózy majú tú vlastnosť, že sú odolné proti svetlu, najmä odolnejšie protisvetlu ako drevené vlákna. Preto povrchová vrstva l, obsahujúca celulózu, nebledne(napríklad nezožltne) pri pôsobení ultrañalového svetla, ktoré je normálne obsiahnuté vslnečnom svetle, 0015 Vlákna 2 celulózy sú aspoň čiastočne bielené. Bielenie, napríklad s NaOH, znižuje koncentráciu zložiek (napriklad lignínu, hemicelulóz), ktoré môžu obzvlášť spôsobiť stratu0016 Jedno možné uskutočnenie zahŕňa aspoň čiastočne bielené vlákna 2 celulózy, sostupňom bielej viac ako 80, merané podľa Bergera.0017 Avšak tu opísaný panel je nielen svetlý, ale aj odolný proti strate farby. Jedným uskutočnením je panel, ktorý má stálosť povrchovej vrstvy na svetle podľa stupnice sivej vlnyEN 20 105 úroveň vyššiu ako 2.0018 Povrchová vrstva 1 okrem toho obsahuje spojivo 3 a častice 4 odolné protiopotrebeniu. Spojivo 3 udržuje spolu rôzne zložky povrchovej vrstvy 1.0019 Možnými spojivami 3 sú napríklad melamínové živice, akrylové živice a/alebo polyuretánové živice, a i zmesi týchto živíc sú taktiež vhodné ako spojivá 3. Tieto spojivá 3poskytujú dostatočnú odolnosť proti vplyvom okolitého prostredia.0020 Vhodnými časticami 4 odolnými proti opotrebeniu sú oxidy hliníka, karbidy kremíka,oxidy kremika a/alebo sklenené mikrobubliny. Tieto častice sú odolné a dostatočne farebne0021 Pokial má byť panel zafarbený, je to možné dosiahnuť prímesou vhodných pigmentovdo povrchovej vrstvy l. 0022 Vyššie opísané uskutočnenia obsahovali jeden substrát lO bez rôznych vrstiev.0023 Na obr. 2 je znázornený substrát 10 s tromi vrstvami ll, 12, 13. Na homej strane, t. j. na strane vystavenej pôsobeniu svetla alebo iným vplyvom okolitého prostredia, je umiestnená povrchová vrstva 1. Povrchová vrstva 1 môže mat vlastnosti podľa aspoň jedného z vyššie0024 Jednou vrstvou v substrátu 10 je jadro ll, ktore je umiestnené pod povrchovou vrstvou l. Jedným účelom jadra 11 je poskytnúť určitú odolnost v prípade, že povrchová vrstva l je štruktúrovaná napríklad vtlačovaním (neznázomeného) nástroja do povrchovej vrstvy. Jadro 11 môže obsahovať drevené vlákna, vlákna celulózy, rastlinné vlákna, bavlnené vlákna a/alebo syntetické vlákna. Pretože nie je účelom jadra ll predovšetkým stabilita celého panelu, ale elasticita, je tu možné používať menej nákladné zložky podobné dreveným vláknam vo vyšších koncentráciách. Inými možnými zložkami jadra l 1 môže byt spojivo(ako sú vyššie uvedené živice), bielená celulóza, nebielená celulóza, bielené drevene drvivo, nebielené drevene drvivo a/alebo pigmenty.0025 Výsledkom štruktúrovanej povrchovej vrstvy 1 a jadra 11 môžu byť povrchy, podobné napríklad kameňu alebo dlaždiciam. Spolu s vhodnými pigmentami môže mať panel vzhľad kameňa alebo dlaždice. Iná možná štruktúra povrchovej vrstvy vzniká postupom analógovejalebo digitálnej tlače, aplikujúcej napríklad dekoračnú potlač.0026 Na obr. 2 je pod jadrom ll umiestnená doska 12. Hlavným účelom dosky 12 je dat panelu stabilitu. Vhodnými materiálmi pre dosky môžu byt napríklad drevotrieskové dosky,dosky HDF, sadrové dosky, dosky WPC (zmes dreva a plastu) alebo dosky OSB. Prirodzeneje možne kombinovať viac ako jeden druh dosiek na získanie viacvrstvovej dosky 12.0027 Ako je znázornená na obr. 2, pod dosku 12 je možné umiestniť odľahčovací papier0028 Na obr. 3 sú znázomené dva panely s povrchovou vrstvou l a substrátom 10, ktoré sú vzájorrme spojene spojovacím systémom. Odbomík v danom odbore pripustí, že sú taktiežmožné spojovacie systémy, ktoré používajú iné tvary.0029 Vyššie opísaný podlahový panel je iba jedným uskutočnením z tu opísaných panelov. Iným použitím takýchto panelov sú stenové panely, stropné panely, obkladové fasádne panely, nábytkové panely, súčasti automobilov, panely pre vlhké priestory alebo kuchynské

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04, E04F 15/10, B32B 33/00, E04F 15/02, B32B 37/24, B27N 3/00

Značky: panel, panelu, použitie, výroby, spôsob, prepreg

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e15022-panel-pouzitie-panelu-sposob-vyroby-panelu-a-prepreg.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Panel, použitie panelu, spôsob výroby panelu a prepreg</a>

Podobne patenty