Spôsob výroby dielca vrstvenej látky, obzvlášť na použitie pre poťahy sedadiel vozidla

Číslo patentu: E 11320

Dátum: 22.12.2009

Autor: Larsen Sven Christoph

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝROBY DIELCA VRSTVENEJ LÁTKY, OBZVLAŠŤ NA POUŽITIE PRE POŤAHY SEDADIEL VOZIDLA0001 vynález sa týka látky poťahu pre sedadlá automobilov a lietadiel.0002 Sedadlá automobilov a lietadiel podliehajú na sedacích a operadlových plochách vysokým zaťaženiam. Navyše sedia osoby počas velmi dlhých časových úsekov na týchto sedadlách, takže pohodlie sedenia hrá značnú úlohu.0003 K tomu pristupuje okrem iných aspektov najmä aj dobrá priedušnosť vrchného materiálu (látky poťahu) sedadla. Meradlom pre priedušnosť, ktorá zahrňuje jednak prevzdušnenie, resp. odvzdušnenie, jednak však aj transport vlhkosti, je priepustnosť vzduchu látky poťahu.0004 V DE 20 2006 009 789 U 1 je opisaný systém látky poťahu, ktorý obsahuje v jadre diel penového plastu z polyuretánéterového plastu a obsahuje sendvičovým spôsobom na ňom z hornej strany a spodnej strany nakaširované dielce pleteného materiálu. Podľa celkovej hrúbky dielca (dané sú tu hrúbky medzi 2 a 14 milimetrami) sa tam dosahuje medzi 160 a 210 i/min ako hodnota pre priepustnosť pre vzduch cez skúšobnú plochu 20 cmz pri diferenčnom tlaku 2 mbar.0005 Tieto už vysoké hodnoty pre priepustnosť pre vzduch môžu byť dosahované pomocou v tomto dokumente opísaného systému na základe zvláštnej voľby jadra peneného plastu, pri ktorom sa jedná, ako bolo zmienené,o penový plast z polyuretánéterovej peny, ktorá má objemovú hmotnosť najmä 40 až 50 kg/m 3 pri pevnosti pri pomernom stlačení 4.5 až 7,5 kPa. Tátovrstvená látka môže napríklad byť na spodnej strane kašírovaná šarmé, nahornej strane robustnými velúrmi.0006 Aj keď s vrstvenou tkanínou, odhalenou v uvedenom spise, sa už môžu dosiahnut dobré výsledky, čo sa týka komfortu sedenia s ňou potiahnutých sedadiel automobilov, prípadne lietadiel, existuje stále potreba zlepšenia, čo sa týka chovania pri dýchaní a tým priepustnosti pre vzduch materiálu takéhoto druhu.0007 Vynálezcovia si dali za úlohu vytvoriť tu zlepšenie.0008 Riešenie tejto úlohy spočíva podľa vynálezu v poťahovej tkanine so znakmi patentového nároku 1 výhodné ďalšie rozvínutia sú uvedené v závislých nárokoch 2 až 6.0009 Podstatný aspekt vynálezu spočíva v tom, že pre zlepšenie priepustnosti pre vzduch dielca vrstvenej látky je už s prvým dielcom pleteného materiálu zo spodnej strany kašírovaný diel penového plastu (diel penového plastu) perforovaný. Toto čiastočné spojenie, pozostávajúce z dielca pleteného materiálu kaširovaného zo spodnej strany na dielci penového plastu je tiež celkovo opatrené perforáciami prebiehajúcimi priečne k rovine tohto dielca,ktoré potom rovnakým spôsobom tvoria kanály pre lepšiu dopravu vzduchu a tým zvýšenie priepustnosti pre vzduch.0010 Podstatným poznatkom pritom je, že takéto perforovanie je možné uskutočniť na celom čiastočnom spojení na spodnej strane už pevne s prvým pleteným tovarom spojeného (kašírovaného) dielca penového plastu. Tu vynálezcovia poznali, že pri perforovaní vznikajúce poškodenia prvého dielca pleteného materiálu nemajú žiadny pre užívanie obmedzujúci vplyv na ďalšiu vrstvenú tkaninu. Oproti tomu má perforovanie aj prvého dielca pleteniny za následok, že aj tento, ktorý rovnako predstavuje zásadnú bariéru pre dopravu vzduchu, resp. vlhkosti, je otváraný pre zodpovedajúci prestup vzduchu.0011 Takto pripravený polotovar, resp. polovičné spojenie z dielca penového plastu a prvého dielca pleteného materiálu, prostredníctvom kašírovania spojených a spoločne perforovaných, je potom ďalej spracovávaný do vlastného dielca vrstvenej látky tým, že na diel penového plastu je z hornejstrany kašírovaný druhý diel pleteného materiálu. Tento druhý diel pleteného materiálu tvorí v prípade ďalšieho použitia hornú stranu materiálu, ktorý je na základe toho, že až po vykonanom perforovanl je uskutočnené jeho nanesenie na diel penového plastu neporušený a tým opticky bezchybný.0012 S takýmto spôsobom vybudovanou poťahovou látkou mohlo byť v pokusoch dosahované zvýšenie oproti neperforovaným dieloom, vyrobeným ako je opísané v DE 20 2006 009 789 U 1. V jednej porovnávacej skúške,uskutočnenej pri iných skúšobných podmienkach (skúšobná plocha 100 cmz,diferenčný tlak 1 mbar) mohlo byt merané pri porovnaní zlepšenie cez túto plochu prenikajúceho množstva vzduchu, a to o 50 až 100 Ilmin (podľa druhu perforovania a hrúbky penového plastu). To zodpovedala zvýšeniu priepustnosti pre vzduch oproti neperforovanej, inak rovnako skonštruovanej porovnávacej vzorke o 15 - 30 . Toto zvýšenie priepustnosti pre vzduch vedie k výraznému zlepšeniu komfortu sedenia na sedadlách automobilov alebo lietadiel,potiahnutých zodpovedajúcim materiálom. Poskytuje sa tiež na koncovom produkte sedadla automobilu, resp. lietadla chladnejšia klima pri sedení a zmenšené hromadenie vlhkosti.0013 Najmä je na zo spodnej strany už prvým dielcom pleteného materiálu kašírovaný a spoločne s nim perforovaný diel penového plastu nanášaný druhý pleteninový diel z hornej stranyprostredníctvom kašírovania natavením. Kašírovanie natavením sa hodí najmä preto, že vedie k silne priľnavému a vnútornému spojeniu a tým trvanlivosť dielca vrstvenej látky, ako aj významne zvyšuje jeho zaťažiteľnosť.0014 Prvý diel pleteného materiálu, ktorý je usporiadaný na spodnej strane plastového dielu, je výhodne šarmé, najmä hladké šarmé z polyesteru alebo polyamidu. Horná strana penového plastového dielu je oproti tomu výhodne kašírovaná velúrom ako druhý diel pleteniny, najmä velúr z polyesteru, výhodne hadicový velúr z tohto materiálu. Velúr z tohto materiálu je najmä robustný a odolný proti oteru, čo najmä s ohľadom na poťahovú látku pre sedadlá automobilov alebo lietadiel je vysoko relevantné.0015 Materiál dielu penového plastu je výhodne elastomérny penenýpolyuretánéter a môže pritom zodpovedať materiálu, ktorý je bližšie opísaný v DE 20 2006 009 789 U 1. Tak má tento penový plast výhodne objemovú hmotnosť 40 až 50 kg/m 3, najmä 45 kg/m. K tomu môže výhodne mať pevnosť pri pomernom stlačení medzi 4,5 a 7,5 kPa.0016 Celková hrúbka materiálu netkanej látky môže podľa vynálezu ležať v oblasti od 2 do 20 mm.0017 Na obrázkoch sú ukázané zobrazenia úsekov podľa spôsobu v súlade s vynálezom vyrobených dielov netkanej látky zo spodnej strany, teda zo strany kašírovanej prvým dielom pleteniny, a sú ďalej opisované. Na výkresochznázorňuje obr. 1 zobrazenie dielu netkanej látky, v súlade s vynálezom, zo spodnej strany s prvým vzorom perforovania, zapraveným spôsobom podlavynálezu do čiastočného spojenia z dielu penového plastu a prvého dielu pleteniny, obr. 2 zobrazenie dielu netkanej látky, v súlade s vynálezom, zo spodnej strany s druhým vzorom perforovania, zapraveným spôsobom podľa vynálezu do čiastočného spojenia z dielu penového plastu a prvého dielu pleteniny, aobr. 3 zobrazenie dielu netkanej látky v súlade s vynálezom zo spodnej strany s tretím vzorom perforovania, zapraveným spôsobom podľa vynálezu do čiastočného spojenia z dielu penového plastu a prvého dielu pleteniny.0018 Na obrázkoch sú ukázané ako rôzne formy uskutočnenia úseky, inak rovnakým spôsobom vyrobených dielov podľa vynálezu, u ktorých spôsobom podľa vynálezu v čiastočnom spojení z dielu penového plastu a prvého dielu pleteniny boli upravované rôzne vzory perforovania.0019 Jadro dielov netkanej látky tvorí penová vrstva plastu. Tá pozostáva vo všetkých troch ukázaných príkladoch z polyurelánovej penovej látky firmy Otto Book Kunststoff z Duderstadtu s tam ako 84060 MFK - LF označenou kvalitou.

MPK / Značky

MPK: B32B 27/34, B32B 3/24, B32B 5/18, B32B 5/26, B32B 27/12, B32B 27/40, B32B 27/02, B60N 2/58, B32B 27/36, B32B 27/08

Značky: potahy, sedadiel, spôsob, vrstvenej, dielca, vozidla, výroby, obzvlášť, použitie, látky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-e11320-sposob-vyroby-dielca-vrstvenej-latky-obzvlast-na-pouzitie-pre-potahy-sedadiel-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby dielca vrstvenej látky, obzvlášť na použitie pre poťahy sedadiel vozidla</a>

Podobne patenty