Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Preisler Vlastimil, Sedliský Otakar

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká podpěrné a distanční konstrukce svazku horizontálně uapořádaných trubek výměníku tepla parního generátoru a řeší eliminaci tolerančních odchylek průměru teplosměnných trubek a dosažení obtékání těchto trubek v místech jejich distancování.Doposud je známa podpěrná a distanční konstrukce horizontálních trubkových svazků výměníku tepla parogenerátoru, tvořená vrstvami teplosměnných trubek ležících na vlnovitých distančních páscích, upevněnýoh na horizontálních plochých nosnících. Nevýhodou tohoto podpěrného systému je to, že neelimuje toleranční odchýlky vnějšího průměru teplosměnných trubek. To má za následek, že řada teplosměnných trubek má v místě distancování vůle, což představuje vhodné podmínky pro rozkmítání takto nedokonale uchycených trubek, zvětší se délka prutu mezi dvěma podporamą, čímž se snižuje kritická rychlost obtékajícího média pro vyvolání fluidoelastické nestability a pro jejich preskání. Další nevýhodou je to, že je zde zabráněne dokonalému obtékání teplosměnné trubky v místě distencování.V takto vytvořených koutech pak dochází při varu ke zvýšenému usazování solí s následným výrazným zvýšením korozního napadení těchto míst teplosměnné trubky.Uvedené nevýhody odstraňuje podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že zařízení je tvořeno dvojicemi svislých distančních pásků, zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek a opatřených na svých vnějších odvráoených stranách miskovitýmivýstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou, kterou je prostrčena zejištovací tyč, upevněná svými konci v horním a dolním nosníkua Podstatou vynálezu je také to, že miskovité výstupky jsou vytvořeny na obou krajích distančníoh páskůu Dále je podstatou i to, že miskovitá výstupky jsou vytvoreny ve středu distančních pásků. jVýhodou podpěrné a distanční konstrukce podle vynálezu je, že obtékání svazku teplosměnných trubek v místě distancování je minimálně ovlivněno z důvodů bodového styku trubek s vertikálními distančními pásky. Tím je pravděpodobnost vzniku koroze trubek výrazně snížena. Jinou výhodou je to, že konstrukce eliminuje tolersnční odchýlky vnějšího průměru teplosměnných trubek, čímž zabraňuje jejich rozkmitání a tím i praskání.Na priložených výkresech je znázorněno příkladné provedení podpěrné a distanční konstrukce podle vynálezu, kde na obr. 1 je její částečný boční pohled, na obr. 2 detail z obr. 1 ve zvětšeném měřítku, na obr. 3 řez vedený rovinou A - A z obr. 2 e na obr. 4 je detail distančního pásku opatřeného na svých okrajích půlmiskovitými výstupky. Na obr.5 je v řezu boční detail konstrukce opatřené distančními páskami se středovými miskovitými výstupky, na obr. 6 je řez vedený rovinou B - B z obr. 5 a na obr. 7 je zvětšený detail této distanční pásky. Na obr. 8 je znázorněn nárys a na obr.9 bokorys tvarované distanční tyče, kterou lze nahradit distanční pásku.Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku 1, lĺ Miskovité výstupky jsou vytvoreny na obou krajích245 234 distančních pásků 2, ga mají tvar pláště poloviny polokoulet Rozteče miskovitých výstupků jsou stejné jako rozteče trubek 3. V tomto případě je každá trubka g uchyoena v osmi bodech. Alternativně jsou miskovité výstupky vytvořeny ve středu distančních pásků 1, §a mají tvar pláště polokoule. V tomto případě je každá trubka g uchyoena v místě distancování ve čtyřech bodoch. odle další alternatívy je možno distanční pásky 3, ânahradit tvarovanou podpěrnou a distanční tyčí 5. Tato distanční tyč Ž je na jednom konci opatřena válcovým čepem a na druhém konci obdélníkovým čepem. Oba nosníky 1, 1 jsou v tomto případě dělené. Po ukončení ukládání daného počtu řad trubek g na dolní nosník 5 s kruhovými otvory se distanční tyče Ž zasouvají mezi jednotlivé sloupce trubek g. Distancování se pak provede pootočením distančních tyčí Ž o 90 ° a shora se pak distanční tyče 5 zajistí proti otočení umístěním horního nosníku 1 s obdélníkovými otvory. Na tento zajištovací horní nosník 1 se pak umístí nosník s kruhovými otvory jako základ pro umís tování dalších řad trubek g.Na dolní nosník 1 s otvory pro zachycení distančních pásků 2, âfa zajištčvací tyče 3 se ukládají postupně teplosměnné trubky g s tím, že jednotlivé řady trubek g jsou předběžně distancované na požadované vertikální rozteče za pomocí například silonových kulatin. Počet řad nad sebou je limotován pouze možností další montáže. Pro uložení daného počtu řad teplosměnných trubek g nad sebou se například od středu svazku zasouvají tvarované distanční pásky 2, 2s čepy do otvorů v dolním nosníku 1 Vlastnímu distanoování se pak provede zasunutím zajištovací tyče 5 mezi sousedící distanční pásky 2, 2 Po ukončení distancování všech sloupců se distanční pásky 2, âa zajištovací tyče É zajistí horním nosníkem 1, který pak představuje základnu pro pokládání dalšího souboru trubek 3.Podpěrné a distanční zařízení podle vynálezu lze použít i při šaohovnicovém uspořádání svazku teplosměnnýoh trubek g s tím, že se distanční elementy umístůjí šikmo při zacho vání horizontálních technologických nosníků 1, 1245 234 1. Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálněuapořádaných trubek výměníku tepla, vyznačená tím, že je tvořeno dvojicemi svislých distančních pásků (3 , 3) zasunutýoh mezi sousední sloupce teplosměnných trubek (2) aopatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitý mi výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou, kterou je prostrčena zajištovací tyč(4), upevněná svými konci v horním a dolním nosníku (1, 1).2. Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla podle bodu 1, vyznačená tím, že miskovité výstupky jsou vytvořeny na obou krajích distančníoh pásků (3 , 3).3. Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně ugpořádaných trubek výměníku tepla podle bodu 1, vyznačená tím, že miskovitá výstupky jsou vytvořeny ve středu distančních pásků (3 , 3).

MPK / Značky

MPK: F28F 9/00

Značky: distanční, svazků, tepla, horizontálně, výměníku, uspořádaných, trubek, konstrukce, podpěrná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-245234-podperna-a-distancni-konstrukce-svazku-horizontalne-usporadanych-trubek-vymeniku-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla</a>

Podobne patenty