Zapojení řízení pohybu horního vedení u víceprošlupního tkacího stroje

Číslo patentu: 231629

Dátum: 01.05.1986

Autori: Spišiak Juraj, Bezděk Miloslav

Je ešte 3 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká zapojení řízení pohybu horního vedení u viceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je zapojení tlačítka stop a tlačítka startu horního vedení takovým způsobem, aby při nastartování horního vedení došlo k pohybu horního vedení směrem k jeho horní, nefunkční poloze vždy, když je výchozí stav horního vedení ve spodní, funkční poloze a směrem k jeho spodní funkční poloze vždy, když je výchozí stav horního vedení v jiné než spodní funkční poloze. Tlačítkem stop je přitom možné zastavit horní vedení v kterékoliv jeho poloze.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká ząpojení řízení pohybu horního vedení u více prošlupního tkacího stroje.Horní vedení u víceprošlupního tkacího stroje umožňuje transport zanäšeče a stabilizuje smer osnovní niti z pevného do rotačního paprsku. Pokud je stroj V činnosti, je horní vedení vo stabilní, klidové poloze, která je funkční polohou horního vedení. Pouze při zakládání rotačního paprsku při osnovním přetrhu nebo při závadě na zanššeči je nutno změnit funkční polohu horního vedení tak, aby byl prostor od pevného paprsku po nitěnky přes rotační paprsek přístupný pro umožnění zásahu obsiuhy. Horní vedení se v tomto případě přesouvá do své nefunkční polohy. Pro tento přesun se jako akčního členu pro pohyb horníhc vedení používá e 1 ektromotoru.přičemž spodní á horní mezní polohy horního vedení jsou určovány vhodnými snímačiPove 1 k zžpočetí pohybu vydá tlačítko startu horního vedení a pohyb se ukončí stýkačem při dojetí horního vedení do některé z mezních poloh. Přitom je jištění ovládání pohybu horního vedení provedeno tak, že není možné uvést vedení do pohybu pokud není stroj V klidu a naopak pokud není horní vedení ve funkční poloze, není možná nastartovat stroj.Nevýhodou souěasného stavu je, že jakmile se horní vedeníuvede do chodu, nelze jezastavit do tě doby, dokud se nezastavísamo po dojetí do některé mezní polohy. Vzniká tím nebezpečí, že 5 Iv případě hrozícího úrazu sevřením např. ruky obsluhy mezi části stroje není možné stroj zastavit. Jinou nevýhodou je,že ačkoliv některé upravy v hornín vedením odkrytěm prostoru je možno provéstv pouze poodkrytém stavu, je nutno čekat, až stroj dokončí celýpředepsaný pohyb z jedné mezní polohy horního vedení do druhé a zpět,což zbytečně prodlužuje nezbytně nutné technologické časy pro pro vádění některých prací.Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení řízení pohybu horního vedení podle vynálezu, jehož podstatou je, že tlačítko stop je spojene s prvnímj vstupem prvního srovnávncího obvodu a s druhým vstupem elektroniky řízení stroje, která je svým prvním vstupem spojena s výstupem snís mače spodní funkční polohy, s druhým vstupem prvního srovnávacího obvodu a vstupem prvního monostabilního klopného obvodu, jehož výstup, je připojen ke druhému vstupu druhého srovnávacího obvodu a k prvnímu vstupu prvního pemětového obvodu a k prvnímu vstupu prvního pamětového obvodu, jehož druhý vstup je spojen s třetím vstupem druhého srovnávaa cího obvodu a s výstupem druhého monostabílního klopného obvodu, jehož vstup je připojen na snímač horní polohy horního vedení, přičemž výstup prvního srovnávacího obvodu je připojen na první vstup druhého srovnávacího obvodu, jehož výstup je připojen ke druhém vstupu druhěho pamětověho obvodu a ke druhému vstupu třetího pamětového obvodu,jehož první vstup je připojen na třetí vstup elektroniky řízení stroje a první vstup druhého pamětověho obvodu, na jehož třetí vstup je připojen výstup třetího srovnávacího obvodu, na jehož první vstup je připojen první výstup prvního pamětového obvodu a jehož druhý vstup je spojen s druhým vstupem čtvrtého srovnávacího obvodu,na nějž je připojen výstup tlačítko startu horního vedení, zatímco na první vstup čtvrtěho srovnávscího obvodu je připojen druhý výstup prvního pamětového obvodu, přičemž výstup čtvrtóho srovnávaoího obvodu je připojen ke třetímu vstupu druhého pamětověho obvodu, jehož výstup je připojen na vstup prvního výkonového členu, zatímco231 829 výstup třetího pamětověho obvodu je připojen na V 5 tupdruhěho výkonověho členu.zapojení řízení pohybu horního vedení podle vynálezu je dále popsáno podle přiložených výkresů, kde na obr. 1 je blokové sehema zapojení a na obr. 2 jsou impulsní průběhy jednotlivých řídicích signálů.Na obr. 1 Jo blokové schěha zapojení řízení pohybu horního vedení podle vynálezu. Tlačítko ł stop je připojeno k prvnímu vstupu prvního srovnávacího obvodu 3 a k elektronice 2 řízení stroje. Snímač 5 spodní funkční-polohy je svým výstupem připojen k elektronice 2 řízení stroje, ke druhému vstupu prvního srovnávacího obvodu 3 a ke vstupu prvního monostabilního klopného obvodu 1. Výstup prvního srovnávacího obvodu g je připojen k prvnímu vstupu druhého arovnávacího obvodu Q. Výstup prvního monostabilního klopnéh o obvodu ž je připojen ke druhému vstupu druhého srovnávacího obvodu Qa k prvnímu vstupu prvního pamětového obvodu 1. Snímač § horní polohy horního vedení je svým výstupem připojen ke vstupu druhého monostabilního klopněho obvodu 2, jehož výstup je připojen ke třetímu vstupu druhého srovnávacího obvodu Q a ke druhému vstupu prvního pagäłovéno obvodu 1. První výstup prvního pamětového obvodu 1 je přípojen k prvnímu vstupu třetího srovnávacího obvodu łg a druhý výstup prvního pamětovébo obvodu Z je spojen s prvním vstupem čtvrtóho srovnávacího obvodu łł. Tlačítko łg startu horního vedení je svým výstupen spojene s druhým vstupem třetího srovnávacího obvodu łg a s druhým vstupem čtvrtého srovnávacího obvodu łł. Výstup druhého srovnävacího obvodu Q je připojen ke druhénu vstupudruhého pamětového obvodu łz a ke druhému vstupu třetího pamětovéhoobvodu lg. Výstup třetího srovnávacího obvodu lg je připojen ke třetímu vstupu třetího pamětového obvodu lg, zatímco výstup čtvrtého srovnávacího obvodu ll je připojen ke třetímu vstupu druhého pamětového obvodu 51. První vstup třetího pamětového obvodu lg je připojen k prvnímu vstupu druhého pamětového obvodu lg a k elektronice 2 řízení. Výstup druhého pamětového obvodu ll je připojen k vstupu prvního výkonového členu 52, zstímco výstup třetího pamětověho obvo du ls je připojen k vstupu druhého výkonového členu łá.V činnosti pracuda zapojení řízení pohybu horního vedení víceprošlupního tkacího stroje následujícím způsobem. Stiskne-li obsluha tlačítko l stop, objeví se na jeho výstupu signál ll tlačítka l stop, který se přivádí do elektroniky 1 řízení stroje pro vykonání funkce zastavení a na první vstup prvního srovnávacího obvodu 3,kde se srovnává se signálem ł§ snímače Ř spodní funkční polohy,který je přiveden rovněž do elektroniky 2 řízení stroje, kde vykonává funkci blokování pohybu stroje v případě, že snímač Q spodní funkční polohy signalizuje, že horní vedení není ve funkční poloze. Současně signál lg snímače Q spodní funkční polohy, přivedený na vstup prvního monostabilního klopného obvodu Ž, svou sestupnou hranou způsobí překlopení prvního monostabilního klopného obvodu Ž,na jehož výstupu se na signálu lg prvního monostabilního klopného obvodu Ž objeví impuls. Snímač § horní polohy horního vedení vysílá signál gg snímače § horní polohy horního vedení, který je přiveden na vstup druhého monostabilního klopného obvodu 2, na jehož výstupním signálu gł se se sestupnou hranou impulsu signálu gg snímače § horní polohy horního vedení objeví impuls. Signál 3 druhého monosta bílního klopného obvodu 2 se pak přivede na druhý vstup prvního

MPK / Značky

MPK: D03D 47/26

Značky: řízení, stroje, tkacího, zapojení, víceprošlupního, vedení, pohybu, horního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/11-231629-zapojeni-rizeni-pohybu-horniho-vedeni-u-viceproslupniho-tkaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řízení pohybu horního vedení u víceprošlupního tkacího stroje</a>

Podobne patenty