Spôsob liečenia rany za použitia antagonistov A2B adenozínového receptora

Číslo patentu: E 12405

Dátum: 30.08.2005

Autori: Belardinelli Luiz, Zeng Dewan

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPôSOB LIEČENIA RANY za POUŽITIA ANTAGONISTOV A 23 ADENOZÍNOVÉHO RECEPTORA0001 Predložený vynález sa týka antagonistov Au adenozínového receptora na použitie V rámci spôsobov liečenia rán. Vynález sa tiež týka farmaceutických kompozíc obsahujúcich také zlúčeniny na použitie pri hojení0002 Adenozín je prirodzene sa vyskytujúci nukleosid, ktorý prejavuje svoje biologické účinky vzájomnou interakciou s rodinou adenozínových receptorov známych ako A 1, A 43, A 45 a A 3,ktoré všetky regulujú dôležité fyziologické procesy. Napríklad Am adenozínové receptory redukujú koronárnu vazodilatáciu, AB receptory sa podieľajú na aktivácii žírnych buniek, astmy, vazodilatácie, regulácii bunkového rástu, intestinálnej funkcii, a modulácii neurosekrécie (vid Adenozine A 2 B Receptors as Therapeutic Targets, DrugDev.Res.45198 Feoktistov et al., Trends Pharmacol.Sci. 192148-153), a A 3 adenozínové receptory regulujú procesy0003 Adenozínové A 23 receptory sú všadeprítomné, a regulujú mnoho biologických aktivít. Napríklad sa adenozín viaže na An receptory na endotelových bunkách, čím stimuluje angiogenéziu. Adenozín tiež reguluje rást bunkovej populácieAu receptory na žírnych bunkách, čím moduluje hypersenzitívne reakcie typu I. Adenozín tiež stimuluje gastrosekrečnúaktivitu aktiváciou An v čreve.0004 Ako už bolo diskutované vyššie, navíazanie An receptorov stimuluje angiogenéziu tým, že podporuje rást endotelových buniek. Už dlhú dobu sa ponúka, že agonisty Ag receptora sú použiteľné na liečbu rán, práve vďaka tejto ich aktivite, ktorá je nutná pri hojení rán. Prekvapivo sateraz zistilo, že aj Am antagonisty sú účinné pri liečení rán.0005 Je teda žiadúce hojiť rozširujúce sa rany podaním zlúčením, ktoré sú účinnými An antagonistami (t.j. zlúčeniny,ktoré inhibujú Ag adenozínový receptor), celkom alebočiastočne selektívnymi pre Ag receptor.0006 V jednom aspekte vynález poskytuje použitie antagonistu An receptora, ktorý má štruktúru všeobecného vzorca I aleboR 1 a R 2 sa nezávisle zvolí z vodíka, prípadne substituovaného alkylu alebo skupiny -D-B, v ktorej D znamená kovalentnú väzbu alebo alkylén, a E znamená prípadne substituovanú alkoxyskupinu, prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, prípadne substituovanú arylovú skupinu, prípadne substituovanúheteroarylovú skupinu, prípadne substituovanú heterocyklylovú skupinu, prípadne substituovanú alkenylovú skupinu, alebo prípadne substituovanú alkynylovú skupinu, za predpokladu, že pokiaľ D znamená kovalentnú väzbu, poton 1 E nemôže znamenaťR 3 znamená vodík, prípadne substituovanú alkylovú skupinu aleboprípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu X znamená prípadne substituovaný arylén alebo heteroarylénY znamená kovalentnú väzbu alebo alkylén, V ktorom môže byť jeden atóm uhlíka prípadne nahradený -O-, -S-, alebo -NH-, a je prípadne substituovaný hydroxyskupinou, alkoxyskupinou,prípadne substituovanou aminoskupinou, alebo -COR, kde R znamená hydroxyskupinu, alkoxyskupinu alebo aminoskupinu za predpokladu, že pokiaľ je prípadnou substitúciou hydroxyskupina alebo aminoskupina, potom uvedená substitúcia nemôže byť prítomná na atóme uhlíka, ktorý susedí sZ znamená vodík, prípadne substituovanú monocyklickú arylovú skupinu alebo prípadne substituovanú monocyklickúheteroarylovú skupinu za predpokladu, že(a) Z znamená vodík, iba pokiaľ Y znamená kovalentnú väzbu a X znamená prípadne substituovanú 1,4-pyrazolénovú skupinunaviazanú na purínový kruh atómom uhlíka a(b) pokiaľ X znamená prípadne substituovanú arylénovú skupinu,potom Z znamená prípadne substituovanú monocyklickú heteroarylovú skupinu inú než prípadne substituovanúimidazolovú skupinu, na prípravu farmaceutickej kompozície na urýchlenie hojenai rany u cicavca. Výhodné uskutočnenia podľa tohto aspektuVynálezu sú vymedzené V patentových nárokoch 2 až 34.Antagonista A 25 receptora sa môže podávať topicky a môže saaplikovať priamo do rany.0007 Rana, ktorá sa má ošetriť, môže byť spôsobená mechanickým, chemickým alebo tepelným prostriedkom a môže mať formu udreniny, reznej rany alebo tržnej rany. Rana môže byť dôsledkom chirurgického rezu alebo môže súvisieť s chorobou alebo poruchou, ako je napríklad diabetes. Najmä ranou môže0008 U ešte ďalšieho aspektu vynálezu sú poskytnuté farmaceutické formulácie na použitie pri hojení rozširujúcej sa rany a vhodné na topickú dopravu, ktoré obsahujú terapeuticky účinné množstvo antagonistu An receptora, ktorý má štruktúru vyššie uvedeného vzorca I alebo II, a aspoň jeden farmaceutický prijateľný nosič. U jedného uskutočnenia môže byť farmaceutickou kompozíciou masť, lotión, krém,mikroemulzia, gél, olej alebo roztok. U dälšieho uskutočneniaje farmaceutická kompozícia vhodná na systemickú dopravu.0009 Formulácia môže obsahovať jedno alebo niekoľko dalších účinných činidiel a/alebo aditív, ako sú napríklad solubilizačné činidlá, zosilňovače priestupnosti kožou,zakalovadlá, konzervačné činidlá (napr. antioxidanty), gélačné činidlá, pufrovací činidlá, povrchovo aktívne činidlá,emulgátory, zvláčñovadlá, zahusťovacie činidlá, stabilizátory, zvlhčovadlá, farbivá a vône.0010 Jednou výhodnou skupinou zlúčenín vzorca I a II sú tie,v ktorých R 1 a R 2 znamenajú nezávisle vodík, prípadne substituovanú nižšiu alkylovú skupinu, alebo skupinu D-E, kde D znamená kovalentnú väzbu alebo alkylén, a E znamená pripadne substituovanú fenylovú skupinu, prípadne substituovanú cykloalkylovú skupinu, prípadne substituovanú alkenylovú skupinu alebo prípadne substituovanú alkynylovú skupinu, najmä

MPK / Značky

MPK: A61P 17/02, A61K 31/522, A61P 1/04

Značky: liečenia, antagonistov, receptora, adenozínového, spôsob, použitia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/103-e12405-sposob-liecenia-rany-za-pouzitia-antagonistov-a2b-adenozinoveho-receptora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob liečenia rany za použitia antagonistov A2B adenozínového receptora</a>

Podobne patenty