Pyridylpiperidínové antagonisty orexínového receptora

Číslo patentu: E 11234

Dátum: 22.05.2008

Autori: Cox Christopher, Schreier John, Breslin Michael, Coleman Paul

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

et al., Cell, 1998, 92, 573-585). Zistilo sa, že orexíny stimulujú konzumáciu jedla u potkanov, pričom sa navrhuje fyziologická rola pre tieto peptidy ako mediátorov v centrálnom mechanizme spätnej väzby, ktorý reguluje správanie pri stravovaní (Sakurai T. et al., Cell, 1998, 92, 573-585). Orexíny regulujú stavy spánku a nespavosti, čo otvára potenciálne nové terapeutické prístupy pre narkoleptických pacientov a pacientov s nespavosťou (Chemelli R.M. et al., Cell, 1999, 98, 437-451).Orexíny sa tiež indikovali ako hrajúce rolu V rozrušeni, odmene,učení a pamäti (Harris, et al., Trends Neurosci., 2006, 29 (10), 571-577). U cicavcov sa klonovali a charakterizovali dva orexínové receptory. Patria do super rodiny receptorov Spojenými s G-proteínom (Sakurai T. et al., Cell, 1998, 92, 573-585)receptor orexínu-1 (OX alebo OXlR) je selektívny pre OX~A a receptor orexínu-2 (OX 2 alebo OX 2 R) je schopný viazať OX-A ako aj OX-B. Fyziologické pôsobenie, V ktorom sa predpokladá, že orexíny pôsobia, sa prejavuje prostredníctvom jedného alebo obidvoch receptorov OX 1 a OX 2 ako dvoch podtypov orexínových0002 Orexínové receptory sa zistili v mozgu cicavcov a môžu mať mnohé implikácie V patológiách ako je depresia úzkosťzávislosti obsesívne kompulzívne ochorenie afektívne neurózydepresívne neurózy úzkostná neuróza dystymická porucha porucha správania porucha nálady sexuálna dysfunkcia psychosexuálna dysfunkcia sexuálna porucha schizofréniamanická depresia delírium demencia silná mentálna retardácia a dyskinézia ako je Huntingtonova choroba a Tourettov syndrómporuchy stravovania ako je anorexia, bulímia, kachexia a obezitanávykové správanie sa pri stravovaní prejedanie/vyprázdňovaniekardiovaskulárne choroby diabetes poruchy chute do jedla/chuteemézia, zvracanie, nevoľnosť astma rakovina Parkinsonova choroba Cushingov syndróm/choroba bazofilný adenóm prolaktinóm hyperprolaktinémia nádor/adenóm hypofýzy ochorenie hypotalamu zápalové ochorenie čreva gastrickádyskinézia gastrické ulcerózy Froehlichov syndróm ochorenieadenohypofýzy ochorenie hypofýzy hypofunkcia adenohypofýzyhyperfunkcia adenohypofýzy hypogonandizmus hypotalamu Kallmanov syndróm (anozmia, hypozmia) funkčná alebo psychogénna amenorea hypopituitarizmus hypotalamický hypotyroidizmus hypotalamicko-adrenálna dysfunkcia idiopatickáhyperprolaktinémia hypotalamické poruchy nedostatku rastového hormónu idiopatická rastová nedostatočnosť dwarfizmus gigantizmus akromegália narušené biologické a denné rytmy narušenia spánku spojené s ochoreniami ako sú neurologické poruchy, neuropatická bolesť a syndróm nepokojných nôh ochorenia srdca a pľúc, akútne a kongestívne zlyhanie srdca hypotenzia hypertenzia urinárna retencia osteoporóza srdcová angína infarkt myokardu ischemická alebo hemoragická mozgová mŕtvica subarachnoidné krvácanie vredy alergie benígna prostatická hypertrofia chronické renálne zlyhanie renálne ochorenie poškodená tolerancia na glukózu migréna hyperalgézia bolesť zvýšená alebo prehnaná citlivosť na bolesť ako je hyperalgézia, kauzalgia a alodýnia akútna bolesť bolesť konečnika atypická faciálna bolesť neuropatická bolesť bolesť chrbta komplexný regionálny bolestivý syndróm I a II artritická bolesť bolesť pri športovom. úraze bolesť spojená s infekciou napr. HIV, post-chemoterapeutická bolesť bolesť po mŕtvici post-operačná bolesť neuralgia emézia, nauzea,zvracanie podmienky spojené s viscerálnou bolesťou ako je syndróm dráždivého čreva a angína migréna inkontinencia močového mechúra napr. urgentná inkontinencia tolerancia nanarkotiká alebo na preberanie sa z narkózy poruchy spánkuSpánkové apnoe narkolepsia nespavosť parasomnia pásmová choroba a neurodegeneratívne poruchy vrátane nozologických jednotiek ako je disinhibično-demenčno-parkinsonovsko-amyotropný komplex palido-ponto-nigrálna degenerácia epilepsia záchvatové poruchy a iné ochorenia spojené so všeobecnou dysfunckiou orexínového systému.0003 Určité antagonisty orexínového receptora sú opísané V PCT patentových publikáciách W 0 99/09024, W 0 99/58533, W 0 00/47576, W 0 00/47577, W 0 00/47580, W 0 01/68609, W 0 01/85693, W 0 O 1/96302, W 0 2002/044172, W 0 2002/051232, W 0 2002/051838, W 0 2002/089800, W 0 2002/090355, W 0 2003/002559, W 0 2003/002561, W 0 2003/032991, W 0 2003/037847, W 0 2003/041711, W 0 2003/051368, W 0 2003/051872, W 0 2003/051873, W 0 2004/004733, W 0 2004/026866, W 0 2004/033418, W 0 2004/041807, W 0 2004/041816, W 0 2004/052876, W 0 2004/083218, W 0 2004/085403, W 0 2004/096780, W 0 2005/060959, W 0 2005/075458, W 02005/118548, W 0 2006/067224, W 0 2006/110626, W 0 2006/127550, W 0 2007/019234, W 0 2007/025069, W 0 2007/061763, W 0 2007/116374, W 0 2007/122591, W 0 2007/126934, W 0 2007/126935, W 0 2008/008517, WO 2008/008518, W 0 2008/008551, W 0 2008/020405, W 0 2008//026149, W 0 2008/038251, a W 0 2008/065626, zatiaľ čo prehľad antagonistov orexínového receptora v Expert Opin. Ther. Patents (2006) 16(5), 631-646.0004 W 0 2006/117669 opisuje triedu zlúčenín, ktorá zahŕňa zlúčeniny podľa predloženého vynálezu, ale neopisuje aninenavrhuje aktivitu orexínového receptora.0005 Predložený vynález sa týka pyridylpiperidínových zlúčenín,ktoré sú antagonistami orexínových receptorov, a ktoré sú vhodné na liečenie alebo prevenciu neurologických a psychiatrických porúch alebo ochorení, V ktorých sú zahrnuté orexínové receptory. Vynález sa tiež týka farmaceutických prostriedkov obsahujúcichtieto zlúčeniny a použitia týchto zlúčenín na prevenciu aleboliečenie takých ochorení, V ktorých sú zahrnuté orexínové0006 Predložený vynález sa týka zlúčenín vzorca IA je vybrané zo skupiny pozostávajúcej 2 fenylu, naftýlu aheteroarylu Rlĺ Rlb a Rk môžu byť neprítomné, ak Valencia A neumožňuje takúto substitúciu a sú nezávisle vybrané zo skupiny(4) -(CO)m-On-Cląalkylu, kde m je O alebo 1, n je O alebo 1 (kde ak m je O alebo n je O väzba je prítomná) a kde alkyl je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viacerými substituentami vybranými z RH,(5) -(CO)m-On-Cyŕcykloalkylu, kde cykloalkyl je nesubstituovaný alebo substituovaný jedným alebo viacerými substituentami

MPK / Značky

MPK: A61K 31/4525, A61K 31/4535, C07D 413/14, A61K 31/454, A61P 25/00, C07D 417/14, C07D 401/14, A61K 31/506, C07D 401/12

Značky: orexínového, antagonisty, receptora, pyridylpiperidínové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/102-e11234-pyridylpiperidinove-antagonisty-orexinoveho-receptora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pyridylpiperidínové antagonisty orexínového receptora</a>

Podobne patenty