Puzdro na pištoľ

Číslo patentu: U 472

Dátum: 08.06.1994

Autori: Benamake Kemal, Cinko Gustav

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka puzdra na pištoľ 5 podložkouPoloha zbrane, a tým i puzdra na túto zbraň, je ovplyvnená jednak účelom použitia, t.j. služobné či obranné účely alebo športová streľba a jednak i zvláštnotou telesnej stavby užívateľa zbrane, prípadne jeho zvyklostiami. Pre športovú praktickú streľbu podľa pravidiel IPSC (International Practical Shooting Confederation) naviac v jednotlivých triedachexistujú určité obmedzenia vzhľadom k umiestneniu zbrane.teda vyplýva nutnost zabezpečiť si niekoľko puzdier s rôznym sklonom.Uvedený nedostatok odstraňuje puzdro na pištoľ s podložkou pre uchytenie predovšetkým na opasok, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že puzdro je na vnútornej strane vybavené najmenej dvomi rozoberateľnými pripojovacími elementami a v podložke sú vytvorené najmenej dve zostavy pripojovacích otvorov pre rozoberateľné pripojovacle elementy. Rozstup otvorov v každej zostave zodpove dá rozstupu rozoberateľných pripojovacích elementov na púzdre.Puzdro na pištoľ podľa tohoto technického riešenia umožňuje ľahko prestaviť vzájomnú polohu puzdra a podložky, a tým i polohu puzdra vzhľadnom k opasku. Užívateľ teda vystačís jedným puzdrom pre niekoľko rôznych spôsobov použitia.Pre ľahšiu prestaviteľnosť puzdra vzhľadnom k podložke je výhodné, keď rozoberateľné pripojovacie elementy pozostávajú z matíc, ktoré sú pevne fíxované k puzdru a do matic zasahujúPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkre sov, na ktorých je znázornenáobr. 1 - puzdro s podložkou na opasku v náryseobr. 2 - puzdro s podložkou na opasku v pôdoryseobr. 7 - puzdro v polohe pre použitie pri praktickej streľbe v triede IPCS, kde je povolené mať zbraň pred bedrovou kosťouobr. 8 - puzdro v polohe podľa obr. 7 s možnosťou voliť väčší sklon zbrane - podľa individualitý strelcaobr. 9 - puzdro v polohe vhodnej pre bežné nosenie zbrane pre služobné a obranné použitieobr. 10 - puzdro v polohe vhodnej pre bežné nosenie zbrane, sklon puzdra umožňuje i pohodlné sedenie v aute a je vhodné pre použitie pri praktickej streľbe v triede, kde je povolené nosenie zbrane len za bedrovou kosťou. Umožňuje veľmi rýchle výtiahnutie zbraneobr. 11 - puzdro v polohe umožñujúcej umiestnenie puzdra napravej polovici chrbáta, kde môže byť lepšie skryté pod odevom. Poloha pištole je vhodná ajTechnické riešenie podľa obr. 1 a 2 pozostáva z puzdra la podložky g, ktorých vzájomná poloha je prestaviteľná.Puzdro 1 (obr. 3, 4) je zhotovené z jedného kusu dvojitej, zlepenej kože s klínom § v mieste zošitia. Na vnútornej strane vyčnievajú z puzdra A tri matice 5, ktorých druhý koniec je vybavený rozšírením s výstupkami proti pootáčaniu a tento koniec je uchytený medzi dvomi vrstvami kože. Čelo puzdra A je vykrojené, aby umožnilo rýchle vytiahnutie pištole.Q medzi ktoré je vložená výstuha § z polyetýlenu. V podložke g sú vytvorené dva výrezy 1 pre prevlečenie opasku §. Ďalej sú v podložke g vytvorené tri sústavy pripojovacích otvorovg. Rozstup otvorov g v každej sústave je zhodná s rozstupomPri kompletovaní sa na matice g puzdra A nasadí podložkaa do matic 4 sa zaskrutkujú skrutky ll, ktoré tak spoločnes maticami g vytvárajú rozoberateľné prípojovacie elementy lg.Možnost voľby niektorej zo zostáv otvoru 2 v podložke 2umožňuje voliť rôzne nastavenie puzdra A pištole vzhľadomk opasku §, na ktorom je puzdro prostredníctvom podložky g župevnené. Rôzne polohy puzdra A sú znázornená na obr. 1 a 11.Puzdro na pištoľ s podložkou pre uchytenie predovšetkým na opasok, vyznačujúce sa tým, že puzdro (1) je na vnútornej strane vybavené najmenej dvomi rozoberateľnými pripojovacími elementamí (10) ą v podložke sú vytvorené najmenej dve zostavy pripojovacích otvorov (9) pre rozoberateľné pripojovacie elementy .(10), pričom rozstup otvorov (9) v každej zostave zodpovedá rozstupu rozobera teľných prípojovacích elementov (10) na puzdre (1).Puzdro na píštoli podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že rozoberateľné pripojovacie elementy (10) pozostávajú z matíc (4), ktoré sú pevne fixované k puzdru (1) a do ktorých zasahujú skrutky (11).

MPK / Značky

MPK: F41C 33/02

Značky: puzdro, pištoľ

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-u472-puzdro-na-pistol.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Puzdro na pištoľ</a>

Podobne patenty