Prepravná a/alebo skladovacia nádoba pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov

Číslo patentu: E 6953

Dátum: 18.01.2003

Autori: Methling Dieter, Thomas Felix, Wriegt Jürgen

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prepravná a/alebo skladovacia nádoba pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektnýchvynález sa týka prepravnej a/alebo skladovacej nádoby pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov, S plášťom nádoby, s vnútorným priestorom nádoby a s v ňom usporiadaným úložným košom pre palivové články a/alebo tyče palivových článkov,pričom úložný kôš je pozostaviteľný prostredníctvom zástrčných spojení z ľahkých kovových dosák absorbujúcich neutróny a tieto pozostavené ľahké kovové dosky tvoria úložnéšachty, do ktorých sú vložené kovové puzdrá.nádob vyššie uvedeného druhu (DE l 99 17 515 Al)slúžia kovové puzdrá na uloženie ožiarených palivových článkov. Defektné palivové články sa opísanými prepravnými a/alebo skladovacími nádobami spravidla neprepravujú poprípadeneskladujú, pretože tie sa musia najprv opatriť pridavným bezpečnostným plášťom, ktorý do opísaných kovových púzdier nevnikne. Zodpovedajúce zmeny úložného koša zapríčiňujú vysoké výrobné náklady, obmedzujú logistiku nakladania a početpredvýznaku patentového nároku l.Úlohou vynálezu je vytvoriť prepravnú a/alebo skladovaciu nádobu V úvode uvedeného druhu tak, že pomocou nej môžu byť prepravované a/alebo skladované aj defektné palivové články a tyče defektných palivových článkov, bez toho, že bybolo nutné meniť raster úložného koša.Vyriešenie tejto úlohy podľa vynálezu je dané kombináciou znakov vo význakovej časti patentového nároku l.Inými slovami, vynález vychádza z poznatku, že doposiaľ známe prepravné a/alebo skladovacie nádoby pre ožiarené tyče palivových článkov môžu byť použité aj pre uvedený špeciálny účel vtedy,keď sa defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov preložia do škatúľ,ktorých plášť pozostáva 2 kovových puzdier. Týmto spôsobom je možné prepravovať a skladovať intaktné a defektné ožiarené palivové články a poprípade aj jednotlivé tyče defektných palivových článkovPre ďalšie uskutočnenia existuje V rámci vynálezu viac možností. Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia je tak vytvorené také opatrenie, že plášť je na hornom konci opatrenýstenovými vybraniami, do ktorých môžu byť vloženéuchopovacie orgány manipulačného zariadenia namanipuláciu so škatuľami. Škatuľa samotná má dno upevnené na dolnom konci plášťa a vrchnák nasadený na horný koniec plášťa. Tento vrchnák je s výhodou opatrený blokovacím zariadením, aby Škatuľa mohla byť naložená a vyložená. Mimo to sa odporúča opatriť dno a vrchnák vždy aspoň jedným otvorom,do ktorého je vložená filtračná vložka týmto spôsobom môžu byť uzavreté defektné palivovéčlánky a/alebo tyče palivových článkov susene, najma sušené vo vákuu.V nasledujúcom je vynález bližšie objasnený podľa výkresiv znázorňujúcich jeden príkladobr. 1 perspektívny pohľad na otvorenú prepravné a/alebo skladovaciu nádobu,obr. 2 perspektívnu hlavu škatule aobr. 3 V reze dolný koniec škatule.Prepravná a/alebo skladovacia nádoba znázornená na obrázkoch slúži na prepravu poprípade skladovanie ožiarených palivových článkov, defektných palivových článkov a tyčídefektných palivových článkov. V svojom základnom uskutočnení nádoba pozostáva z plášťa l nádoby,vnútorného priestoru 2 nádoby a v ňom usporiadaného úložného koša 3 pre palivové Články a/alebo tyče palivových článkov. Úložný kôš 3 je prostredníctvom zástrčných spojení pozostavený 2 ľahkých kovových dosák absorbujúcich neutróny, ktoré pri tomto príklade uskutočnenia tvoriaštvorcové úložné šachty 4. Do týchto úložných šachiet 4 sú vložené kovové puzdrá 5, ktoré sú sčasti použité ako plášť škatule 6 na priame vloženie defektných palivových článkov a/alebo tyčí defektných palivových článkov. Ako výplývá z porovnávajúceho pozorovania obr. l a 2, je plášť 5 na hornom konci opatrený stenovými vybraniami 7, do ktorých môžu byť zavedené uchopovacie orgánybližšie neznázorneneho manipulačného zariadenia škatúľ. Z obr. 2 a 3 zasa vyplýva, že škatuľa 6obsahuje dno 9 upevnené na dolnom konci plášťa 5 a vrchnák 10 nasadený na horný koniec plášťa 5. Vrchnák 10 je pritom opatrený blokovacím zariadením 11, ktoré obsahuje čapy 13 vložené do ďalších vybraní 12 steny. Z obrázkov je inak vidieť, že dno 9 a vrchnák 10 obsahujú vždy jeden otvor 14, do ktorého je vložená filtračná vložka

MPK / Značky

MPK: G21F 5/008

Značky: skladovacia, články, ožiarené, defektných, palivové, tyče, defektné, článkov, prepravná, palivových, nádoba

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e6953-prepravna-a-alebo-skladovacia-nadoba-pre-oziarene-palivove-clanky-defektne-palivove-clanky-a-alebo-tyce-defektnych-palivovych-clankov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prepravná a/alebo skladovacia nádoba pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov</a>

Podobne patenty