Brzdové zariadenie pre koľajové vozidlo

Číslo patentu: E 6376

Dátum: 14.02.2006

Autor: Wiesand Manfred

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Brzdové zariadenie pre koľajové vozidloVynález sa týka brzdového zariadenia pre koľajové vozidlo,pričom brzdová riadiaca jednotka je v spojení s brzdovýmijednotkami prostredníctvom systému dátových zberníc.Brzdové zariadenie je upravené v každom koľajovom vozidle. Spúšťa sa bud strojvodcom, ktorý ovláda spínač alebo ventil, alebo bezpečnostným zariadením. Pre použitie pri zvláštnom nebezpečí, ako napríklad požiari, je v koľajovom vozidle upravene rýchlo pôsobiace brzdove zariadenie. Známe rýchlo pôsobiace brzdove zariadenia sú neustále dimenzované tak, aby sa koľajové vozidlo okamžite zabrzdilo až do kľudového stavu, a že uvoľnenie brzdy v priebehu procesu brzdenia alebo i v kľudovom stave je možné len obtiažne.Tým má byť bezpečnosť pre koľajové vozidlo zvlášť veľká.Jedno rýchlo pôsobiace brzdové zariadenie bolo doposiaľ realizované tým, že napríklad u pneumatickej brzdy sa hlavné vedenie vzduchu muselo úplne odvzdušniť. Týmto odvzdušnením sa aktivujúbrzdové jednotky a dosiahne sa maximálna brzdiaca sila.Podľa iného známeho príkladu rýchlo pôsobiaceho brzdového zariadenia je cez vlak položená elektrická slučka, do ktorej sú zapojené všetky brzdové jednotky. Keď napätie na brzdových jednotkách prerušenia tejto elektrickej slučky klesne, tieto brzdovejednotky sa potom zovrú s maximálnou brzdiacou silou.Zo spisu DE 101 28 897 Cl je známe brzdové zariadenie,u ktorého systém dátových zberníc spojuje brzdovú riadiacu jednotkuPomocou takého brzdového zariadenia nebolo doposiaľ možné pri defekte v brzdovom systéme docieliť v krátkej dobe maximálnuBrzdové zariadenie odľa redvznaku nároku 1 e známe zo P Y JÚkolom vynálezu je poskytnúť brzdové zariadenie, ktoré použitím systému dátových zberníc pôsobí rýchlo a predsa umožňuje,aby pri defekte v brzdovom systéme bola rýchlo k dispozícii maximálna brzdiaca sila, a ktorá súčasne vyhovuje zvlášť vysokýmTento úkol je podľa vynálezu vyriešený brzdovým zariadením pre koľajovć vozidlo, pričom aspoň jedna brzdová riadiaca jednotka je v spojení s brzdovými jednotkami systémom dátových zberníc,ktoré slúži pre sprostredkovanie telegramov, a ktorému je priradené Fail-Safe-zariadenie, čiže bezpečnostné zariadenie v pripade poruchy,pričom toto bezpečnostné zariadenie vprípade poruchy slúži pre rozpoznávanie prenosových porúch, pričom toto bezpečnostné zariadenie v pripade poruchy je za tým účelom na výstupnej strane v spojení s brzdovými jednotkami prevádzkovej brzdy a núdzovej brzdy, pre spustenie brzdových jednotiek, keď existuje prenosová porucha, pričom táto aspoň jedna brzdová riadiaca jednotka má jedno vstupné rozhranie pre signály, a pričom na tomto vstupnom rozhraní sú signály pre brzdenie združované logickým súčtom a signály prenúdzový režim jazdy sú združované logickým súčinom.Tým sa dosiahne tá výhoda, že brzdové jednotky sú priamo ovládané signálmi, ktorými sú spravidla digitálne signály. Tie sú menej náchylné na poruchy než premenné veličiny, ako napríklad tlak vzduchu vo vedení alebo elektrické napätie, ktoré skôr slúžili na ovládanie brzdových jednotiek. I tak je zaistené, že pri defekte v brzdovom systéme sa okamžite dosiahne maximálna brzdiaca sila,že je možne automatické zapnutie brzdovej riadiacej jednotky, a strojvodca nemusí pritom vôbec zasiahnuť, a že jedným jediným signálom sa veľmi rýchlo môže spustit núdzové brzdenie, pričom prerušenie tohto núdzového brzdenia je možné len vtedy, keď väčší počet signálov združených logickým súčinom požaduje uvoľnenie brzdy. V dôsledku toho je nežiadúce prerušenie núdzového brzdeniaNapríklad je upravené zariadenie pre zisťovanie časového úseku medzi vyslaním a príchodom telegramu prostredníctvom systému dátových zberníc, ktoré je spojené s vysielačom prahových hodnôt a s riadiacim zariadením pre spustenie brzdových jednotiek vtedy,keď je tento časový úsek dlhší než prahová hodnota vysielačaDosíahne sa tá výhoda, že už rozpoznaním príliš dlhéhočasového úseku sa ľahko rozpozná defekt v brzdovom systéme.Brzdové jednotky napríklad obsahujú moduly pre preskúšavanie došlých telegramov. Môžu byt teda vysielané správy s týmitoTelegramy napríklad obsahujú vždy jeden odkaz na vysielajúcu brzdovú riadiacu jednotku. Je teda možné u motorového vlaku s dvomi stanovišťami pre strojvodcu rozpoznať, ktoré stanovištestrojvodca je práve aktivované. Telegramy, ktoré potom vychádzajúV stanovišti strojvodcu je napríklad usporiadaná brzdová riadiaca jednotka, ktorej je pre aktivovaní priradený spínač. Tým je zvlášť jednoduchým spôsobom umožnené, že strojvodca, ked je to potreba, môže brzdovú riadiacu jednotku a tým i celé rýchlo pôsobiace brzdové zariadenie vypnúť. To je zvlášť výhodné vtedy,ked by sa vlak inak zastavil V tuneli, čo by bolo nebezpečnénapríklad pri požiari vo vlaku.Systém dátových zberníc je napríklad spojený cez prvý portál s vlakovou zbernicou, ktorá je cez druhý portál spojená so systémom dátových zberníc a druhého pripojeného koľajnicového vozidla. Použitím tejto vlakovej zbernice je možné vzájomne spojit väčší počet úplných motorových vlakov, ktoré majú napríklad vždy dve stanovištia strojvodcu, pričom všetky brzdove jednotky súobsluhované jedným stanovišťom strojvodcu.Napríklad obsahujú telegramy došlé prostredníctvom vlakovej zbernice odkaz na prvý portál priradený vysíelajúcej brzdovej riadiacej jednotke. Tým je nepriamo zaistené, že v pripojenom vlaku sa vezmú V úvahu len tie telegramy, ktoré prichádzajú zo stanovišťastrojvodcu druhého vlaku. Tým sa prakticky zabráni poruchám.Pre zlepšenie spoľahlivosti môžu byť telegramyTáto aspoň jedna brzdová riadiaca jednotka je napríklad časťou bezpečnostného zariadenia vlaku. Toto bezpečnostné zariadenie vlakuumožňuje prevádzku bez strojvodcu a začlenením brzdovej riadiacej

MPK / Značky

MPK: B60T 8/88, B60T 17/18

Značky: zariadenie, koľajové, brzdové, vozidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e6376-brzdove-zariadenie-pre-kolajove-vozidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brzdové zariadenie pre koľajové vozidlo</a>

Podobne patenty