Tesniaci profil s magnetom a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: E 6038

Dátum: 10.05.2007

Autori: Hermann Andreas, Engelhardt Dieter, Wendler Matthias

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka tesniaceho profilu z polyvinylchloridu(PVC), pozostávajúceho z pevného, priehľadného upevňovacieho dielu a Inäkkého tesniaceho dielu, ktorý obsahuje magnetický pásik viazaný V polyméri, a dalej spôsobu výroby takého tesniaceho profilu.0002 Také tesniace profily sú všeobecne známe a nachádzajú použitie v rozmanitých oblastiach.0003 Jedným z príkladov je takzvaný sprchový profil, ktorý je pripevnený na dveriach sprchovej kabíny a vytvára jednak tesnenie sprchovej kabíny proti úniku vody do priestoru mimo kabínu, avšak súčasne pridržuje magnetickou silou medzi magnetickými komponentami a kovovými časťami sprchovej kabíny uzavreté dvere.0004 Ďalšími príkladmi použitia tesniacich profilov sú sklenené dvere u kuchynského, kancelárskeho nábytku alebo nábytku do obývacej izby.0005 Z DE 102 41 001, respektíve W 0 O 3/064196 je V tejto súvislosti známy tesniaci profil, ktorý vykazuje magnetický účinok.Spis DE 102 40 993 opisuje tesniaci profil, ktorý je tvorený vzájomne znášanlivými polymérnymi zlúčeninami a pri závaraní umožňuje tiež pevné spojenie magnetického profilu.DE 31 29 810 opisuje konštrukciu dverného tesnenia,obsahujúceho magnetický pásik, ktorého povrch je natavený V trecom styku na segment tesnenia.prirubu na ktorej sú umiestené náliatky, ktoré sú mákšie než0006 Z DE 203 l 2 573 je znángl tesniaci profil, ktorý je minimálne sčasti vyrobený z materiáli určitej tvrdosti, ktorývykazuje určitý diel makkého materiálu.Magnetické tesnenie je uvedené v DE 692 16 428, ktoré sa vyznačuje tým, že tyč pozdĺž aspoň jednej z oboch kratšich protiľahlých strán jej prierezu je zmagnetovaná a táto strana vytvára tesnenie.Konečne opisuje DE 692 O 4 757 výrobu tesniaceho profilu, ktorý vykazuje rúrkovú komoru, ktorá je vhodná na utesnenie zakrivených dilatácií, pričom komora vytvára ohraničené voľné steny, ktoré sú zakrivené V rovnakom smere.0007 Nevýhodou tohto známeho stavu techniky je, že pripevňovaci diel, vyrobený z tvrdeného PVC, nie je priehľadný, nýbrž iba priesvitný, respektíve mliečny, takže nesplňuje nároky na vysoký optický dojem. Prestup svetla takým pripevňovacím dielom je obmedzený.0008 Úlohou predkladaného Vynálezu je teda prekonať túto nevýhodu a navrhnúť tesniaci profil, tvorený pokiaľ možno priesvitným pripevňovacím dielom s vysokou transparenciou a pružne tvarovateľným tesniacim dielom, ktorý obsahuje v nalisovanom. vybraní magnetický profil, ako aj spôsob jeho výroby.0009 Spôsobom podľa vynálezu sa táto úloha poskytnutia tesniaceho profilu rieši význakovou časťou nároku 1.Riešenie výroby profilu prebieha na základe význakov nároku 5. 0010 Výhodné a dalšie formy uskutočnenia sú uvedené V závislých patentových nárokoch.0011 vynález bude bližšie objasnený v nasledujúcom opise. 0012 Tvrdá súčasť, to znamená pripevňovací diel, pozostáva V podstate z 65 až 90 hmot. tvrdeného PVC (K-hodnota medzi 57 a 60), akrylátového modifikátora rázovej húževnatosti podľa požadovaného nmdulu pružnosti tvrdých zložiek, a cinových~ a0013 Mäkká zložka, to znamená pružne tvarovateľný tesniaci diel, pozostáva V podstate z 55 až 70 hmot. PVC bez obsahu plniv (K-hodnota 65 až 75), 35 až 45 hmot. zmàkčujúcej zložky na báze polymérnych zmäkčovadiel a/alebo epoxidovaného sójového oleja (V závislosti od požadovanej pružnosti tesniaceho dielu) a Ca-/Zn- a UV stabilizátorov.0014 Magnetický pásik pozostáva z polyméru, vysoko plneného feritom.0015 Do extrúznej linky so zodpovedajúcimi extrudérmi a vstrekovacími jednotkami sa do koextrúznych nástrojov privádzajú a viažu uvedené tri zložky, pričom sa uvedene tvrdé zložky V závislosti od požadovanej hrúbky stien dĺžia o 30 až 150 cez odťah extrúznej linky.Pri dĺžení sa získajú takmer priehľadné tvrdé zložky, ktoré vykazujú vysokú transparenciu.Zvlášť výhodne sa tvrdé zložky dĺžia o so až 125 4.0016 Taviaca teplota pri dĺžení činí 150 až 2 oo°c.0017 Najmä môžu byt pvc zložky dĺžené takým spôsobom, aby profil vykazoval pri vlnových dĺžkach od 200 do 900 nm prestup0018 V nasledujúcom opise sa vynález bližšie objasni na základe príkladu uskutočnenia sprchového profilu.0019 Hrúbky stien hotového profilu zodpovedajú V oblasti tvrdého upevňovacieho dielu 1,0 mm, V oblasti pružne tvarovateľného tesniaceho dielu 0,85 mm a V oblasti magnetického profilu 1,1 mm.0020 Receptúra 0021 Zložka tvrdeného PVC je tvorená V podstate 80 hmot.tvrdeného PVC (K-hodnota. 58), 10 hmot. akrylátového modifikátora rázovej húževnatosti, 2,5 hmot. Sn stabilizátora a 0,5 hmot. UV-stabilizátora.0022 Zložka mäkčeneho PVC je tvorená V podstate 60 hmot. O PVC (K-hodnota 70), 38 hmot. polymérneho zmàkčovadla a0023 Magnetická zložka je tvorená asi 90 hmot. 6 báriového feritu (typu alfa), zostávajúcich asi 10 hmot. je tvorených obvyklou zmesou pre magnetické profily z rôznych kaučukov, ako sú napríklad syntetické kaučuky, napr. EPDM a voskov, ako sú0024 Na extrúznej linke s extrudérmi, odťahom extruznej linky, kalibráciou a vodným kúpeľom sa uvedene tri zložky receptúry pripravia vždy na jednom extrudéri a pomocou koextrúznych nástrojov spoja a zlúčia, pričom sa tvrde zložky pri teplote tavenia od l 75 °C dĺžia cez odťah extrúznej linky oSkúška tesniaceho profilu Bodľa gxgálezua) Transparencia, merania činiteľa prestupu svetla0025 Pomocou spektrometra sa stanovil prestup jedného dĺženeho tesniaceho profilu podľa vynálezu a jedneho nedĺženého tesniaceho profilu pri vlnových dĺžkach medzi 200Dĺžený profil podľa vynálezu Vykazoval prestup 90 6 a bol teda takmer priehľadný, zatiaľ čo nedĺžený profil vykazoval prestupod 82 do 84 , to znamená priesvitnú optiku.b) Odolnosť voči čistiacim prostriedkom (test zrýchlenej

MPK / Značky

MPK: B60J 10/00, E05C 19/00, B29C 47/00, F25D 23/08

Značky: výroby, magnetom, spôsob, tesniaci, profil

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-e6038-tesniaci-profil-s-magnetom-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniaci profil s magnetom a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty