Držák snímače pro medicínu

Číslo patentu: 238314

Dátum: 01.10.1987

Autor: Klíma Radomír

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Držák snímače pro medicínu je určen pro fixaci snímačů pro dlouhodobé sledování životních funkcí. Držák snímače pro medicínu sestává ze spony, která je opatřena základním otvorem a vodicími otvory. Pružina Je zasunuta do vodicích otvorů a vytváří dolní smyčku a horní smyčku, popřípadě ramena s oblouky. Spona může být opatřena dvěma nebo více pružinami. Držák snímače pro medicínu je možné použít zejména pro fixaci snímačů v oblasti měkkých částí těla a sliznic, například do nosní dírky.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká držáku snímače pro medicínu, vhodného zejména k fixaci snímačů pro dlouhodobé sledování životních funkcí,zvláště v oblasti měkkých částí těla, případně sliznice.Dosud známá provedení držáků jsou založena na principu miniaturních svorek, tvořených dvěma přítlačnými plochami vyrobenými z plastických materiálů nebo kovu spojenými kovovou pružinou nebo ohebnou planžetou, případně jsou přítlačné plochy i ohebná planžeta vyrobeny z jednoho kusu materiálu, např. plastu, přičemž planžeta je tvořena zeslabeným obloukem..ľřítlačné plochy jsou případně opatřeny upevňovacím elementemnebo nosičem snímače. Držák může být dále tvořen systémem planžet upevněných na snímač a rozpíráním planžet je snímač fixeván na požadcvaném místě, zpravidla dutině. Jednoduchým.způsobem je přímé lepení snímačů na požadované místo náplastí nebo lepivou fólií.Nevýhodou dosud známých provedení je svíravý účinek naldráždit sliznici, což je dáno velikou styčnou plochou a znač ným přítlakem. Větší geometrické rozměry omezuje pacienta,narušuje fyziologické procesy a snadno může dojít ke změně polohy snímače. Lepení snímačů nezaručuje dokonalou a rychlou fixaci v dalším čascvém úseku, náplast může dráždit pokožku.i Dosud známá provedení jsou výrobně velmi náročná, předevšímz hlediska pracnosti a použitých materiálů a tím i značně nákladná a drahá. Jsou omezeny možnosti jednoduché a účinné de~ sinfekce. Je vyloučena možnost koncipovat držák jako pomůcku pro jednorázové použití.Podstata držáku snímače pro medicínu podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze spony opatřené základním otvorem a vodícími otvory, přičemž do vodících otvorů je zasunuta álespoň jedna pružina uspořádaná pro vytvoření dolní smyčky a horní smyčky, popřípedě ramen s oblouky.Předností držáku snímače pro medicínu je jednoduché a levné provedení, které umožňujekoncipovat držák snímače pro medicínu případně jako jednorázovou pomůoku. Je docíleno malé styčné plochy a nízkéno tlaku na sliznioi nebo pokožku, který lze velmi snadno regulovat a podle potřeby nastavovet. Držák snímače pro medicínu lze vhodně přizpůsobit anatomickým poměrům v místě měření, čímž.jeumožněna například aplikace jak u dospělých osob, tak současně i u dětí. Provedení umožňuje snadnou a opakovatelnou desinfekci a případně sterilizaci. Minimálně narušuje fyziologickě funkce organizmu. Je velmi snadno uzpůsobitelný pro různé druhy snímačů a jejich tlaku vůči sliznici nebo kůži.Na připojenýcn výkresoch je znázorněno příkladné provedení áržáku snímače pro medicínu.Na obr. 1 je znázornčn držák snímače pro medioínuv provedení se dvěma remeny s oblouky.na obr. 2 je znázornčn držák snímače pro medicínu v provedení s horní smyčkou a dolní smyčkou.Na obr. 3 je znázorněn držák snímače pro medicínu v provedení se dvěma pružinami.Na obr. 4 je v řezu a půdorysu znázorněna spona držáku snímače pro medicínu v provedení se dvěma vodícími btvory.Na obr. 5 je v řezu a půdorysu znázorněna spona držáku snímače pro medicínu v provedení se čtyřmi vodíoímiotvory.Na příloženém výkrese, obr. 1 je znázorněn držák snímače pro medicínu sestávející ze spony l opatřené pružinou 2, kteráspony l je umístěn snímač 3. Na přiloženém výkrese, obr. 2, je znázorněn držák snímačepro medicínu sestávající ze spony opatřené pružinou 2, kterávytváří horní smyčku § a dolní smyčku Z.~Spona l je opatřena základním otvorem 4 a vodícími otvory§ 5 kterými je protažena pružina 2.Na přiloženém výkrese, obr. 3 je znázorněn držák snímače pro medicínu sestávající ze spony l, opatřené dvěma pružinami g, která vytváří horní smyčka § a dolní smyčku Z. Pružiny gjsou protaženy vodícími otvory 5 a spona l je opatřena základním otvorem 5.Na přiloženém výkrese, obr. 4 je znázorněna spona 1o atřená základním otvorem 4 a dvěma vodícími otvo . PNa přiloženém výkrese, obr. 5, je znázorněna spona lopatřená základním otvorem 4 a čtyřmi vodícími otvory §.c Držák snímače pro medicínu, podle vynálezu, sestává ze spony l, opatřené základním otvorem g, který slouží k upevnění snímače Q. Vodícími otvory 5 je provlečena alespoň jedna pružina 2, která vytváří dolní smyčku Z a horní smyčka §, popří padě ramena 8 s oblouky Q. Horní smyčka §, popřípadě rameno §s obloukem 9 umožňuje upevnění do místa měření, například donosní dírky. Pružina 2 umožňuje posunutím ve vodících otvo rech 5 regulovat velikost horní smyčky §, případně délku ra amene § a přizpůsobit tak držák snímače pro medicínu anatomic-Ě kým pomčrům v místě měření. Provedení spony l se čtyřmi vodícími otvory § a dvěma pružinami g umožňuje zesílení držákuI V a I ľ c, V l I Ä snimaoe pro medicínu a tim 1 zvyseni jeho mechanickych odolrloStĺoDržák snímače pro medioínu,vyznačený tím, že sestává ze spony (1) opatřené základním otvorem (4) a vodícími otvory (5) přičemž do vodících otvorů (5) je zasunuta alespoň jedna pruwžina (2) uspořádaná pro vytvoření dolní smyčky (7) a horní smyčky (6) popřípadě ramen (8) s oblouky (9).

MPK / Značky

MPK: A61B 5/10

Značky: medicínu, držák, snímače

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-238314-drzak-snimace-pro-medicinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držák snímače pro medicínu</a>

Podobne patenty