Preparát se širokým spektrem účinnosti na léčení kožních chorob

Číslo patentu: 224177

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hošek Pavel

Je ešte 2 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Preparát se širokým spektrem účinnosti na léčení kožních onemocnění Herpes simplex, Dermatitis seborrhoica, skupina ekzémů, vyznačený tím, že obsahuje kyselina salicylová v množství 1 až 6 hmot.dílů, kyselina boritá v množství 2 až 6 hmot.dílů, tetraboritan sodný v množství 8 až 15 hmot.dílů močovina v množství 4 až 10 hmot.dílů, menthol v množství 0,05až 0,5 hmot.dílů, glycerín v množství 10 až 40 hmot. dílů, ethanol v množství 15 až 50 hmot.dílů, destilovaná voda v množství 15 až 40 hmot.dílů, nasycený roztok citrátu zinečnatého v množství 2 až 15 hmot.dílů.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká preparátu se širokým spektrom účinnostina léčení těchto kožních nemocíz Herpes simplex, Dermatitis sebor rhoica, skupina ekzénů. u Všechna uvedená kožní onemocnění jsou velmi častým jevem. herpes aimplexo ąnŤůvodoe onemocnění je virus. Umístění kožních projevů kolempocity s následným vznikem různé velikých puchýřů, jejichž obsah se zakalí, po prasknutí zůetanou hnisavá ložiska, která se různěv dlouho hojí. V současné době je onemocnění léčeno do praaknutí puchýřků převážně salícylovým lihem, při hnisání antibiotickými mastmi. Doba hojení je 10 až 14 dnů. Dermatitis eeborrhoica. Onemocnění převážně hlavy, krku a kůže mezi praními svalya mezi lopatkami. Projevuje se výskytem různé velkých červených akvrn až nad ostatní okolí výstupujícíoh, puchýřků o bílo zkolenyn obsahom, zvýšeným mazotokem, šupinatěnín a rozěiřovánín úotí mazových žlaz. V současné době je onemocnění léčeno různými preparáty, obaahujíoími převážně kyselinu salicylovoú, aíru,dehet, kortisonoidy.Obě uvedená onemocnění téměř nezpůaobují pracovní neuchopnoat.Skupina onemocnění různého původu,kdy kůže reaguje alergicky na různé noxy zevni, nebo vnitřní. Projevuje ee různými stupni žánětlivýchžměn s převážně drobnými pupinky a puchýřky. Poškozeni kůže má za následek různé formy přídavných fenomenů od šupin Apři suchých formách až po mokvání při vlhkých formách. Součaené netody-léčení jsou velmi četné - zevni u od obkladů přes tekuté pudry, paety, maeti e obsahom kyseliny ealicylová, airy, dehtů, 8 A hyqroxychinolivých preparátů,kortiaonoidů n vnitřní, při níž se používá hlavně antihistanihik a kortieonoidü. lTato skupina onemocnění způsobuje velmi často pracovni neecho~ pnoet, změnu pracovni schopnosti 1 dočaanou nebo trvalou invaliditu.Léčení všech uvedených onemocnění má, e vyjímkou herpes eimplex, dlouhodobý charakter, nejisté výsledky a je velmi nákladné.Nevýhody aoučaeného etavujsou částečně odetraněny vynálezem, jehož podetataąepočivá V tom, že pro léčení nebo jako doplněk léčení se používá preparát tohoto eloženíKyselina salicylová 1 až 6 g Kyselina bor 1 tá 2 až 6 g Tetraboritan sodný É až 15 g Močovina 4 až 10 g Menthol 0,05 až 0,5 g Glycerin 10 až 40 nl Ethylalkohol 96 20 až 50 nl Destilovaná voda 10 až 40 nlNaaycený roztok citrátu zinečnatého 10 ml,Tento prěparát má použití ve všech uváděných skupinách chprob.8 Kyselina boritá 3,9 g Tetranboritan aodný 6,0 3 Močovina 10,0 g Menthol 0,5 3 G 1 cerin I 20 m 1 E áuüŕohoý 40 1 Des ilavaná voda 25 .mlNaaycený roztok citrátu zineőnatěho 10 m 1.Tento preparát je výhodný na hypemkeratotické procesy. i .u Kyselina boritá Ň 2,0 g Tetranboritan eoďný saa g Mnčnvina 4,0 g Mentlml o,o 5 g Głycerin 40 i ml Ethylalkohol 96 15 ml noatilošaná vmda 20 nl Raycenýroztak citrätu zinečnatéhn . 2 nl.Tente reparát je výhodný pro děti do 3 let.Naeycený roztok citrátu .Tento preparât je výhodný pro mokvané procesy, nebo tam, kde se spoluúčastní Jako patologický činitel Candida.

MPK / Značky

Značky: preparát, širokým, chorôb, účinnosti, léčení, spektrem, kožních

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/10-224177-preparat-se-sirokym-spektrem-ucinnosti-na-leceni-koznich-chorob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Preparát se širokým spektrem účinnosti na léčení kožních chorob</a>

Podobne patenty