Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, V . r (l l) Cislo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA 4589(22) Dátum podania prihlášky 14. 2. 2006 (51) Int C 1- (2006)(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 8. 2006 C 081( 5/00(31) Číslo prioritnej prihlášky C 081( 3/00 ÚRAD (32) Dátum podania prioritnej prihlášky PRIEMYSVELNÉHO (33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY V(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 10. 2006 Vestník UPV SR č. 10/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 16. 8. 2006(48) Dátum vydania opraveného úžitkového vzom 1. 2. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Matador, a. s., Púchov, SK Fakulta priemyselných technológií trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Púchov, SK I VUP, a. s., Prievidza, SK(54) Názov Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí

MPK / Značky

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00

Značky: gumárskych, zmesí, vulkanizačné, činidlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/1-u4589-vulkanizacne-cinidlo-gumarskych-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vulkanizačné činidlo gumárskych zmesí</a>

Podobne patenty