Aplikácia hydropružiny do pojazdu železničného vozidla

Číslo patentu: U 4560

Dátum: 07.09.2006

Autori: Moravčík Marián, Meltzer Igor, Chalupka Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r ľ SLOVENSKA REPUBLIKA OPRAVNY LIST I V ľ(22) Dátum podania prihlášky 22. 3. 2006(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 7. 2006(31) Číslo prioritnej prihlášky (32) Dátum podania priorítnej prihláš URAD i PRIEMYSELNEHO (33) Krajina alebo regionálna VLASTNICTVA organizácia priority SLOVENSKEJ REPUBLIKY v(45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 7. 9. 2006 Vestník UPV SR č. 9/2006(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 7. 2006(48) Dátum vydania opravenćho úžitkového vzoru 5. 10. 2006(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(sa) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(S 7) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Medzičlánok spájaj úci hydropružinu s pojazdom železničného vozidla

MPK / Značky

MPK: B61F 5/00

Značky: vozidla, železničného, pojazdu, aplikácia, hydropružiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/1-u4560-aplikacia-hydropruziny-do-pojazdu-zeleznicneho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aplikácia hydropružiny do pojazdu železničného vozidla</a>

Podobne patenty